„Wiarą poznajemy, że za sprawą Boga uporządkowana jest doczesność, a to, co jest widzialne, stało się z niewyjawionych.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Hebrajczyków 11,3

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: 2 List do Tesaloniczan 2:1

O Przekładzie
2:1
A prosimy was, bracia, co do przyjścia[1] Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się przed[2] Nim,
Przypisy
2:2
Nie dajcie się co do tego tak szybko zachwiać w swoim myśleniu, ani zatrwożyć[3], czy to przez ducha, czy to przez słowo, czy to przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał dzień Chrystusa,
Przypisy
 • [3]
  Od greckiego throos - wrzawa, zgiełk, głośny płacz.
2:3
Aby was nikt w żaden sposób nie zwiódł; gdyż dzień ten nie nastanie, jeśli najpierw nie przyjdzie odstępstwo[4] i nie zostanie objawiony[5] człowiek grzechu, syn zatracenia,
Przypisy
 • [4]
  Greckie: apostasia - postawić obok, stać obok, odstępstwo, odpadnięcie.
 • [5]
  Greckie: apokalypsis - (nagłe) odsłonięcie tego, co zakryte.
2:4
Który sprzeciwia się i wynosi[6] nad wszystko, co nazywa się bogiem lub jest przedmiotem czci, tak że on w świątyni[7] Boga zasiądzie jako bóg, wskazując na siebie samego, że jest bogiem.
Przypisy
 • [6]
  Dosłownie: jest wynoszony.
 • [7]
  Greckie: naos - właściwy obszar świątyni - dot. miejsca świętego i najświętszego - porównaj greckie hierion.
2:5
Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tych sprawach wam mówiłem?
2:6
A teraz wiecie, co go powstrzymuje[8], aż do chwili, by go objawiono we właściwym czasie.
Przypisy
 • [8]
  Lub: więzić, stawać na drodze, zatrzymać, trzymać ster.
2:7
Bo tajemnica bezprawia już działa; dopóki ten jedyny, który teraz powstrzymuje, nie zaistniałby[9] ze środka[10].
Przypisy
 • [9]
  Greckie: ginomai - narodzić, stać, zaistnieć, stawać się, być.
 • [10]
  Greckie: ek mesou - porównaj Kol 2,14 przypis [31].
2:8
A wtedy zostanie objawiony ów nieprawy[11], którego Pan zabije tchnieniem[12] swoich ust i zniszczy manifestacją[13] swojego przyjścia[14];
Przypisy
 • [11]
  Greckie: anomos - będący bez prawa (Mojż.), niegodziwiec.
 • [12]
  Lub: duchem.
 • [13]
  Greckie: epifaneia.
 • [14]
  Greckie: parousia - obecność, przyjście, uroczysty wjazd do miasta ważnej osobistości wraz z władzami miasta, które wyruszyły dostojnikowi na przeciw - porównaj greckie: apanthesis z wersetu 17 przypis [29].
2:9
Jego[15] przyjście[16] jest według skutecznego działania[17] szatana, w całej mocy i znakach, i cudach kłamstwa[18],
Przypisy
 • [15]
  Domyśl.: o nieprawym.
 • [16]
  Greckie: parousia - obecność, przyjście, uroczysty wjazd do miasta ważnej osobistości wraz z władzami miasta, które wyruszyły dostojnikowi na przeciw - porównaj greckie: apanthesis z wersetu 17 przypis [29].
 • [17]
  Greckie: energeian - skutecznie działająca moc.
 • [18]
  Greckie: terasin pseudous - z genitivem - cuda wywodzące się z kłamstwa.
2:10
I w całym podstępie[19] niesprawiedliwości w tych, którzy giną, za to, że nie przyjęli oni miłości prawdy, aby zostać zbawionymi.
Przypisy
 • [19]
  Greckie: apate - fałsz, ułuda, oszustwo, zwiedzenie.
2:11
I dlatego pośle im Bóg skuteczne działanie błędu[20], po to, by oni uwierzyli temu[21] kłamstwu,
Przypisy
 • [20]
  Greckie: plane - błądzenie umysłu, mylne przekonanie, zwiedzenie.
 • [21]
  Greckie: he - rodz. określ.
2:12
Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości.
2:13
Lecz my powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, którzy jesteście umiłowani przez Pana, że was Bóg od początku wybrał dla siebie[22] ku zbawieniu w uświęceniu Ducha i w wierze w prawdę,
Przypisy
 • [22]
  Lub: sobie.
2:14
Do czego powołał was przez naszą Ewangelię dla[23] pozyskania dla siebie chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [23]
  Lub: ku pozyskaniu, nabyciu.
2:15
Dlatego, bracia, stójcie mocno[24] i trzymajcie się przekazów[25] nauki, których zostaliście nauczeni, czy to przez słowo, czy to przez nasz list.
Przypisy
 • [24]
  Lub: trwać, być nieporuszonym.
 • [25]
  Greckie: paradosis - tradycja, ustny przekaz, poddanie się, kapitulacja; może chodzić o poddanie indywidualnego sposobu myślenia nauce Słowa.
2:16
A sam Pan nasz Jezus Chrystus, i Bóg i Ojciec nasz, Ten, który nas umiłował i dał wieczne pocieszenie[26] i nadzieję dobrą w łasce,
Przypisy
 • [26]
  Lub: zachętę.
2:17
Oby pocieszył wasze serca i utwierdził was w każdym słowie i w dobrym dziele.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się.
I Piotr 3:14

W Chrystusie

Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
Jan 15:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Szadrach, Meszach i Abed-nego są jedynymi wspomnianymi ludźmi w Biblii którzy nosili czapki (Dan 3:21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Przedłuż dni króla, Niech lata jego trwają z pokolenia w pokolenie! Niech zasiada wiecznie przed Bogiem; Niech go strzeże łaska i wierność!
Ps 61:7-8


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić