„Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą.”

Biblia Tysiąclecia: 2 List do Tymoteusza 2,10

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: 2 List do Tesaloniczan 1:1

O Przekładzie
1:1
Paweł i Sylwan, i Tymoteusz do zboru[1] Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie.
Przypisy
 • [1]
  Greckie: ekklesia - wywołani z, społeczność, zgromadzenie, zebranie publiczne.
1:2
Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
1:3
Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, jak to jest słuszne[2], bo niezmiernie wzrasta wasza wiara i obfituje miłość każdego[3] z was wobec siebie nawzajem,
Przypisy
 • [2]
  Lub: godne.
 • [3]
  Dosłownie: każdego jednego.
1:4
Tak że my sami chlubimy[4] się z was w zborach Boga z powodu waszej wytrwałości[5] i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i w uciskach, które znosicie.
Przypisy
 • [4]
  Greckie: kauchema - radosne uniesienie, chluba, powód do dumy
 • [5]
  Greckie: hypomone - wytrwałość, hart ducha, odporównaj na przeciwności.
1:5
Co jest dowodem[6] sprawiedliwego sądu Bożego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, dla którego też cierpicie.
Przypisy
 • [6]
  Lub: pewny znak, zapowiedź, wskazówka.
1:6
Bo[7] sprawiedliwe jest u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają,
Przypisy
 • [7]
  Part. warunk. - jeśli, jeśli w ogóle, skoro.
1:7
A wam, uciskanym, przynieść ulgę[8] wraz z nami podczas objawienia się Pana Jezusa z nieba z aniołami Jego mocy,
Przypisy
 • [8]
  Lub: odpocznienie, wytchnienie.
1:8
W płomieniu ognia, wymierzającego[9] karę tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa;
Przypisy
 • [9]
  Greckie: dodemi - dawać, sprawić, wyznaczyć, wypłacić, zezwolić.
1:9
Którzy poniosą karę[10], wieczną zgubę[11], z dala[12] od oblicza Pana i od chwały Jego mocy,
Przypisy
 • [10]
  Greckie: dike - kara, wyrok skazujący, proces sądowy, egzekucja.
 • [11]
  Lub: zagładę, ruinę, śmierć.
 • [12]
  Sprzed.
1:10
Gdy przyjdzie w tym dniu, aby zostać wysławionym w[13] swoich świętych i podziwianym we[13] wszystkich tych, którzy uwierzyli, ponieważ świadectwo nasze znalazło wśród[14] was wiarę.
Przypisy
 • [13]
  Lub: pośród, przez, z powodu.
 • [14]
  Lub: przed wami, u was.
1:11
O co też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was godnymi powołania i wypełnił wszelkie upodobanie dobroci i dzieło wiary w mocy[15],
Przypisy
 • [15]
  Greckie: en dunamei - z mocą, w mocy
1:12
Aby zostało wysławione[16] imię Pana naszego Jezusa Chrystusa w was, a wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
Przypisy

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, Które zewsząd na mnie nastają.
Ps 3:7

W Chrystusie

On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
II Kor 5:21

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Mury otaczające Babilon były na około 87 stóp grube i 387 stóp wysokie.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni,
Efez 2:14


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić