„Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go: Pan sztandarem moim!”

Biblia Warszawska: II Księga Mojżeszowa 17,15

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: 2 List do Koryntian 6:1

O Przekładzie
6:1
Jako współpracownicy wzywamy[1] was, abyście na próżno nie przyjmowali[2] łaski Boga,
Przypisy
 • [1]
  Lub: zachęcamy, prosimy
 • [2]
  Greckie: dechomai - wziąć ręką, przyjąć przychylnie, radośnie.
6:2
Mówi bowiem: W czasie dogodnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci; oto teraz czas bardzo dogodny[3], oto teraz dzień zbawienia.
Przypisy
 • [3]
  Greckie: euprosdektos - dobrze przyjęty, uznawany, zadawalający
6:3
Nie dawajcie w niczym żadnego zgorszenia[4], aby nie została zhańbiona[5] wasza służba,
Przypisy
 • [4]
  Lub: potknąć się, doznać przeszkody
 • [5]
  Lub: obwiniać, oskarżać, drwić.
6:4
Ale we wszystkim zalecając[6] samych siebie, jako słudzy Boga, w wielkiej wytrwałości[7], w uciskach, w koniecznych potrzebach życiowych, w utrapieniach[8],
Przypisy
 • [6]
  Lub: stawiając siebie.
 • [7]
  Cierpliwe znoszenie przeciwności.
 • [8]
  Dosłownie: wąskie przejście.
6:5
W razach[9], w więzieniach, w rozruchach, w trudach[10], w czuwaniach[11], w postach,
Przypisy
 • [9]
  Lub: w chłostach.
 • [10]
  Ciężka, fizyczna praca.
 • [11]
  Trwać bez snu.
6:6
W czystości, w poznaniu, w cierpliwości, w łagodności[12], w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej,
Przypisy
 • [12]
  Lub: uprzejmości.
6:7
W Słowie prawdy, w mocy Bożej, z orężem sprawiedliwości w prawej[13] i lewej[14] ręce;
Przypisy
 • [13]
  W prawej trzymano miecz; lub: ku natarciu.
 • [14]
  W lewej tarczę; lub: i obronie.
6:8
Przez chwałę i hańbę[15], przez złą i dobrą sławę; jakby zwodziciele, a jednak prawdomówni;
Przypisy
 • [15]
  Lub: brak szacunku, zniewagę.
6:9
Jako nieznani, a jednak dobrze znani; jako umierający, a oto żyjemy; jako karani, a jednak nie zabici;
6:10
Jako zasmuceni, a jednak zawsze weseli; jako ubodzy, a jednak wielu wzbogacający; jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający.
6:11
Usta nasze otworzyły się do was, Koryntianie! Serce nasze jest rozszerzone.
6:12
Nie jesteście ściśnięci w nas, ale ciasnota jest w waszym wnętrzu.
6:13
A że należy się odwzajemniać, jak dzieciom mówię: Rozszerzcie się i wy.
6:14
Nie wprzęgajcie[16] się w nierówne jarzmo z niewierzącymi; bo jakie jest zespolenie sprawiedliwości i nieprawości? A jaka wspólnota światłości z ciemnością?
Przypisy
 • [16]
  Lub: nie stawajcie pod nierównym jarzmem.
6:15
A jaka jest harmonia[17] między Chrystusem i Belialem? Albo jaki dział ma wierzący z niewierzącym?
Przypisy
 • [17]
  Greckie: symfonezis - współbrzmienie, zgoda, porozumienie.
6:16
A jakie jest porozumienie[18] między świątynią Bożą a bożkami? Albowiem wy jesteście świątynią Boga żywego[19], jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
Przypisy
 • [18]
  Lub: zgoda, umowa, zestawienie.
 • [19]
  żyjącego.
6:17
Dlatego wyjdźcie spośród nich i bądźcie[20] odłączeni, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a Ja was przyjmę.
Przypisy
 • [20]
  Lub: zostańcie, w znacz. pozostańcie.
6:18
I będę dla was Ojcem[21], a wy będziecie dla mnie synami i córkami[22], mówi Pan Wszechmogący.
Przypisy
 • [21]
  Lub: za Ojca.
 • [22]
  Za synów i córki.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie ulękniesz się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia,
Ps 91:5

W Chrystusie

A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
Rzym 12:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Nebokadnezar uczynił złoty posąg (niektórzy uważają że przedstawiał on jego samego) który był wysoki na 60 łokci i szeroki na 6 łokci (Dan 3:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić