„Nikt, kto pełni służbę wojskową, nie jest uwikłany w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go powołał do wojska.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Tymoteusza 2,4

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: 2 List do Koryntian 4:1

O Przekładzie
4:1
Dlatego mając tę służbę według miłosierdzia, którego dostąpiliśmy, nie upadamy na duchu[1].
Przypisy
 • [1]
  Lub: nie poddajemy się, nie słabniemy
4:2
Ale wyrzekliśmy się ukrytych[2] spraw hańbiących i nie postępujemy[3] w chytrości, ani nie fałszujemy Słowa Bożego; ale przez ukazanie prawdy polecamy samych siebie sumieniu każdego człowieka przed obliczem Boga.
Przypisy
 • [2]
  Lub: ukrytego wstydu, hańby
 • [3]
  Dosłownie: obracać się - jako sposób życia, chodzić.
4:3
A jeśli nasza Ewangelia jest zakryta, to jest zakryta wśród[4] tych, którzy giną[5].
Przypisy
 • [4]
  Lub: w tych.
 • [5]
  Idą ku zgubie.
4:4
Dla niewierzących, którym[6] bóg tego wieku[7] zaślepił myśli[8], aby nie świeciła im światłość Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.
Przypisy
 • [6]
  Dosłownie: w których.
 • [7]
  Greckie: aion - wiek, epoka, świat, wieczność.
 • [8]
  Lub: umysł.
4:5
Nie głosimy bowiem samych siebie, ale Chrystusa Jezusa, jako Pana, a samych siebie jako niewolników[9] waszych ze względu na Jezusa,
Przypisy
 • [9]
  Greckie: doulos - niewolnik, w myśli hebrajskiej - sługa - porównaj Wj 21,1-6.
4:6
Ponieważ Bóg, który powiedział: Z ciemności niech zajaśnieje światłość, jest Tym, który zajaśniał w naszych sercach dla oświetlenia[10] poznania chwały Boga na obliczu Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [10]
  Greckie: fotismos - akt oświetlania, światłość.
4:7
Mamy natomiast ten skarb w naczyniach glinianych, aby wielka obfitość[11] mocy była z Boga, a nie z nas,
Przypisy
 • [11]
  Greckie: hyperbole - ogrom, nadmiar, obfitość, wyższość, wybitność.
4:8
We wszystkim uciskani, ale nie przytłaczani; w niepewności[12], ale nie w rozpaczy[13];
Przypisy
 • [12]
  Lub: bez środków do życia.
 • [13]
  Nie zakłopotani.
4:9
Prześladowani, ale nie opuszczani; powaleni[14], ale nie pokonywani[15];
Przypisy
 • [14]
  Greckie: kataballo - strącić, zrzucić na ziemię.
 • [15]
  Lub: którzy giną.
4:10
Zawsze nosząc na ciele śmierć Pana Jezusa, aby i życie[16] Jezusa zostało ujawnione na naszym ciele.
Przypisy
 • [16]
  Greckie: dzoe - życie, istnienie, tu: jako życie ponadnaturalne w odróżnieniu od - greckie: bios - życie, utrzymanie, mienie.
4:11
Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu[17] Jezusa, aby też życie Jezusa zostało ujawnione w śmiertelnym ciele naszym.
Przypisy
 • [17]
  Lub: dla.
4:12
Tak że śmierć prawdziwie[18] działa w nas, a życie w was.
Przypisy
 • [18]
  Greckie: men - partykuła wzmacniająca.
4:13
Mając więc tego samego ducha wiary, według tego, co jest napisane: Uwierzyłem, dlatego też przemówiłem i my wierzymy, dlatego też mówimy,
4:14
Wiedząc, że Ten, który wzbudził Pana Jezusa i nas wzbudzi przez Jezusa, i postawi razem z wami przed sobą.
4:15
To wszystko bowiem jest dla was, aby łaska obfitująca ze względu na wielu, zaobfitowała w dziękczynienie ku chwale Bożej.
4:16
Dlatego nie upadamy na duchu[19]; ale chociaż nasz zewnętrzny człowiek jest niszczony, jednak ten wewnętrzny jest odnawiany[20] z dnia na dzień.
Przypisy
 • [19]
  Lub: nie poddawać się, nie słabnąć.
 • [20]
  Greckie: anakainoo - otrzymać nową siłę, odnowić.
4:17
Gdyż nasz chwilowy, lekki ucisk sprawia nam w coraz większej mierze obfitość[21] wiecznej chwały,
Przypisy
 • [21]
  Lub: ogrom, znaczenie, waga.
4:18
Nam, którzy nie patrzymy[22] na to, co widzialne, ale na niewidzialne; albowiem to, co widzialne jest chwilowe, a niewidzialne wieczne.
Przypisy
 • [22]
  Greckie: skopeo - przyglądać się, uważnie patrzeć, doglądać.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie ulękniesz się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia,
Ps 91:5

W Chrystusie

Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie...
II Tym 2:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Elżbieta matka Jana Chrzciciela była potomkiem Aarona (Łuk 1:5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić