„Wtedy Anioł PANA powiedział do Eliasza: Zejdź z nim, nie bój się go. Wstał więc i zszedł z nim do króla.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II Księga Królewska 1,15

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: 2 List do Koryntian 1:1

O Przekładzie
1:1
Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, i Tymoteusz brat, zborowi[1] Boga, który jest w Koryncie, razem ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai,
Przypisy
 • [1]
  Greckie: ekklesia - wywołani z, społeczność, zebranie publiczne.
1:2
Łaska wam i pokój[2] od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [2]
  Greckie: eirene - od czas. eireneo - łączyć, spajać.
1:3
Błogosławiony[3] Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy[4],
Przypisy
1:4
On pociesza nas we wszelkim naszym ucisku, abyśmy również mogli pocieszać tych, którzy są we wszelkim ucisku, poprzez tę pociechę[5], którą sami jesteśmy przez Boga pocieszani.
Przypisy
 • [5]
  Greckie: paraklesis - zachęta, wsparcie, pocieszenie, pouczenie.
1:5
Gdyż tak jak obfitują względem nas cierpienia[6] Chrystusa, tak przez Chrystusa obfituje i nasze pocieszenie.
Przypisy
 • [6]
  Greckie: pathema - cierpienie, doświadczenie, doznawanie uczuć.
1:6
A jeśli jesteśmy uciskani, to dla waszego pocieszenia i zbawienia, skutecznie działającego[7] w wytrwałości[8] w tych cierpieniach, które i my znosimy; czy to gdy jesteśmy pocieszani, to dla waszego pocieszenia i zbawienia;
Przypisy
 • [7]
  Greckie: energeo - skutecznie działająca moc.
 • [8]
  Greckie: hypomone - wytrwałość, hart ducha, cierpliwe trwanie.
1:7
A nadzieja nasza co do was jest mocna[9], ponieważ wiemy, że jak jesteście uczestnikami cierpień, tak i pocieszenia.
Przypisy
 • [9]
  Greckie: bebaios - stały, mocny, trwały - stąd: godny zaufania.
1:8
Bo nie chcemy, abyście nie wiedzieli, bracia, o naszym ucisku, który nas spotkał w Azji, że ponad miarę i ponad naszą siłę byliśmy obciążeni, tak że zaczęliśmy wątpić[10] i o życiu,
Przypisy
 • [10]
  Lub: być zrozpaczonym, niepewnym, bez wyjścia.
1:9
Co więcej, sami w sobie mieliśmy wyrok[11] śmierci, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych;
Przypisy
 • [11]
  Greckie: apokrima - wyrok, odpowiedź.
1:10
Który wyrwał nas z tak wielkiej śmierci i wyrywa, w którym pokładamy nadzieję, że i nadal będzie wyrywał;
1:11
Przy współudziale waszych modlitw za nas[12], aby z wielu wzniesionych twarzy[13] zostało złożone za nas dziękczynienie – za ten okazany nam dar łaski dla wielu.
Przypisy
 • [12]
  Manuskrypt Bizantyjski - was.
 • [13]
  To jest przez wiele osób.
1:12
To bowiem jest naszą chlubą – świadectwo naszego sumienia, że żyliśmy[14] na tym świecie w prostocie, w szczerości[15] Boga, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Boga, a tym obficiej u was.
Przypisy
 • [14]
  Dosłownie: obracaliśmy - porównaj Ef 4,1 przypis [1].
 • [15]
  Lub: czysty w świetle słońca.
1:13
Albowiem nie piszemy wam nic innego, tylko to, co czytacie i co poznajecie, a mam nadzieję, że i do końca poznacie,
1:14
Tak jak po części nas poznaliście, że jesteśmy waszą chlubą, tak jak i wy naszą w dniu Pana Jezusa.
1:15
I z tą ufnością[16] chciałem już wcześniej przyjść do was, abyście po raz drugi otrzymali łaskę;
Przypisy
 • [16]
  Lub: przekonaniem, przeświadczeniem.
1:16
A od was przejść do Macedonii, a z Macedonii ponownie przyjść do was, abyście wy mnie wyprawili do Judei.
1:17
To więc postanawiając, czy wykazałem[17] się jakąś lekkomyślnością? Albo czy to, co postanawiam, według ciała postanawiam? Aby było u mnie „tak, tak” i równocześnie „nie, nie”?
Przypisy
 • [17]
  Lub: skorzystałem, posługiwałem.
1:18
A jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie było równocześnie „tak” i „nie”.
1:19
Bo Syn Boży Jezus Chrystus, który przez nas wśród was został ogłoszony, przeze mnie i Sylwana, i Tymoteusza, nie był[18] równocześnie „tak” i „nie”; lecz w Nim było[18] „tak”.
Przypisy
 • [18]
  Lub: (nie) stał się.
1:20
Bo ile było obietnic[19] Boga, w Nim mają swoje „tak”, i w Nim są „amen”, na chwałę Bogu przez nas.
Przypisy
 • [19]
  Greckie: epangelia - obietnica, ogłoszenie.
1:21
A Tym, który nas utwierdza razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił[20], jest Bóg;
Przypisy
 • [20]
  Greckie: chrio - namaścić, w NP tylko czynność Boga.
1:22
Który też położył na nas pieczęć i dał zadatek[21] Ducha w nasze serca.
Przypisy
 • [21]
  Greckie: arrabon - przedsmak, poręka, rękojmia, zadatek.
1:23
A ja przywołuję Boga na świadka mojej duszy[22], że aby was oszczędzać nie przybyłem do Koryntu,
Przypisy
 • [22]
  Greckie: psyche - życie, dusza, osoba.
1:24
Nie żebyśmy panowali nad waszą wiarą, ale jesteśmy współpracownikami dla waszej radości; albowiem wiarą stoicie[23].
Przypisy
 • [23]
  Lub: trwacie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.
II Tym 1:7

W Chrystusie

Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje "Tak"; dlatego też przez niego mówimy "Amen" ku chwale Bożej.
II Kor 1:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Sara jest jedyną kobietą w Biblii o której wiemy że umarła mając 127 lat (I Mojż 23:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić