„Albowiem bliski jest dzień Pański przeciwko wszystkim narodom. Jak ty czyniłeś, tak będą postępować wobec ciebie: [odpowiedzialność za] czyny twoje spadnie na twoją głowę.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Abdiasza 1,15

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: 2 List Piotra 1:3

O Przekładzie
1:1
Szymon Piotr, sługa[1] i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy z nami otrzymali[2] równie cenną wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [1]
  Lub: niewolnik.
 • [2]
  Greckie: lachousin - otrzymać przez los lub otrzymać w darze.
1:2
Łaska i pokój niech się wam rozmnoży przez dogłębne poznanie[3] Boga i Jezusa, Pana naszego.
Przypisy
 • [3]
  Greckie: epignosis - dokładne, głębokie, pełne poznanie.
1:3
Gdyż boska Jego moc darowała nam wszystko, co potrzebne do życia i pobożności przez dogłębne poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę[4],
Przypisy
 • [4]
  Greckie: arete - jakakolwiek cnota etyczna lub przejaw Bożej mocy, doskonałość.
1:4
Przez które zostały nam dane największe i drogocenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy uciekli od zepsucia, które na tym świecie jest przez pożądliwość[5].
Przypisy
 • [5]
  Greckie: epithymia - usilne pragnienie, pożądanie, tęsknota, żądza.
1:5
I dlatego[6] przykładając wszelkie staranie[7], zaopatrzcie[8] przez waszą wiarę cnotę, a przez cnotę poznanie,
Przypisy
 • [6]
  Dosłownie: to samo.
 • [7]
  Greckie: spoude - gorliwość, zapał w dążeniu do czegoś, pilność.
 • [8]
  Greckie: epichoregeo - podtrzymać coś, dostarczyć, zaopatrzyć.
1:6
A przez poznanie opanowanie, a przez opanowanie[9] wytrwałość, a przez wytrwałość pobożność,
Przypisy
 • [9]
  Greckie: enkrateia - panowanie nad sobą zwł. nad pożądaniami.
1:7
A przez pobożność miłość braterską[10], a przez miłość braterską miłość[11].
Przypisy
1:8
One bowiem, istniejąc i pomnażając się w was, nie pozostawią was bezczynnymi[12] ani bezowocnymi w dogłębnym poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [12]
  Greckie: argos - niepracujący, leniwy, unikający pracy
1:9
Kto bowiem ich nie posiada[13], ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że otrzymał oczyszczenie ze swoich dawnych grzechów.
Przypisy
 • [13]
  Dosłownie: nie jest obecne te.
1:10
Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się gorliwie uczynić pewnym[14] swoje powołanie i wybranie; to bowiem czyniąc, z pewnością nigdy[15] się nie potkniecie.
Przypisy
 • [14]
  Greckie: bebaios - stały, trwały, godny zaufania, pewny
 • [15]
  Greckie: pote - z zaprzeczeniem – nigdy, kiedykolwiek, dawniej, kiedyś.
1:11
W ten sposób bowiem obficie[16] będzie wam zapewnione[17] wejście[18] do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [16]
  Greckie: plousios - bogato, obficie - synonim bogactwa szat chóru.
 • [17]
  Greckie: epichorogeo - dostarczyć, dołożyć, dodatkowo zaopatrzyć.
 • [18]
  Greckie: eisodos - uroczyste wejście, tryumfalny pochód chóru.
1:12
Dlatego nie zaniedbam ciągle przypominać wam o tych sprawach, chociaż to wiecie i jesteście utwierdzeni[19] w obecnej[20] prawdzie.
Przypisy
 • [19]
  Lub: stojący mocno, niewzruszenie.
 • [20]
  Lub: być blisko, posiadać.
1:13
Uważam więc za słuszne[21], pobudzać was przez przypominanie, póki jestem w tym namiocie[22],
Przypisy
 • [21]
  Lub: za sprawiedliwe.
 • [22]
  To jest w ciele.
1:14
Wiedząc, że rychłe jest zwinięcie mojego namiotu, tak jak mi to Pan nasz Jezus Chrystus oznajmił[23].
Przypisy
 • [23]
  Greckie: deloo - uwidocznić, wskazać.
1:15
Dołożę natomiast starań, abyście i po moim odejściu zawsze[24] o tych sprawach pamiętali.
Przypisy
 • [24]
  Greckie: hekastote - przy każdej sposobności, zawsze.
1:16
Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście[25] Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie jako ci, którzy poszli za sprytnie wymyślonymi[26] baśniami, lecz jako ci, którzy stali się naocznymi świadkami Jego wielkości[27].
Przypisy
 • [25]
  Greckie: parousia - przybycie, obecność - porównaj 1Tes 4,15 przypis [25].
 • [26]
  Greckie: sofidzo - czynić mądrym, uczyć, nieuczciwie argumentować.
 • [27]
  Greckie: megaloprepes - pełen majestatu, właściwy wielkiemu człowiekowi.
1:17
Otrzymał On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy do Niego ze wspaniałej chwały[28] głos ten został skierowany[29]: To jest mój umiłowany Syn, w którym znalazłem upodobanie.
Przypisy
 • [28]
  Lub: majestatu.
 • [29]
  Dosłownie: przyniesiony
1:18
Głos ten skierowany[30] z nieba słyszeliśmy my, będąc z Nim na świętej górze.
Przypisy
 • [30]
  Dosłownie: przyniesiony
1:19
Tym pewniejsze[31] mamy słowo prorockie, na które zwracając uwagę, dobrze czynicie, jako na lampę świecącą w ciemnym[32] miejscu, dopóki nie zaświta dzień i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach,
Przypisy
 • [31]
  Lub: mocniejsze.
 • [32]
  Greckie: auchmeros - ciemne, brudne, zaśmiecone.
1:20
To przede wszystkim wiedząc, że żadne[33] proroctwo Pisma nie pochodzi[34] z własnego wykładu[35].
Przypisy
 • [33]
  Greckie: pas - całe, wszelkie, każde.
 • [34]
  Dosłownie: nie staje się, pojawia.
 • [35]
  Greckie: epilysys - rozwiązanie, wyjaśnianie, interpretacja.
1:21
Albowiem proroctwo nie było niegdyś przyniesione z woli człowieka, ale mówili je niesieni przez Ducha Świętego, święci Boży ludzie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.
II Piotr 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Lewici aby się oczyścić musieli ogolić całe swoje ciało - IV Mojż 8:6-7.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego.
Hebr 12:1-2


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić