„Tedy Jonasz chodząc w mieście dzień jeden, wołał głosem mówiąc: Jeszcze czterdzieści dni są do tego, gdy Niniwe podwrócone będzie.”

Biblia Brzeska: Księga Jonasza 3,4

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: 2 List Jana 1:2

O Przekładzie
1:1
Starszy, do wybranej[1] pani i do jej dzieci, które ja miłuję w prawdzie, i nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy znają prawdę,
Przypisy
1:2
Ze względu na[2] prawdę, która pozostaje[3] w nas i będzie z nami do nastania wieku[4].
Przypisy
 • [2]
  Lub: dla, z powodu.
 • [3]
  Greckie: meno - pozostawać, trwać, mieszkać.
 • [4]
  Dosłownie: na wiek.
1:3
Z wami będzie też łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, w prawdzie i w miłości.
1:4
Uradowałem się bardzo, że między twoimi dziećmi[5] znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, stosownie[6] do przykazania, które otrzymaliśmy od Ojca.
Przypisy
 • [5]
  Greckie: teknon - małe dziecko, dziecko w czułym zwrocie.
 • [6]
  Greckie: kathos - stosownie do, zgodnie, w takim zakresie jak.
1:5
A teraz proszę[7] cię, pani – nie jako piszący ci nowe przykazanie, lecz to, które mieliśmy od początku – abyśmy jedni drugich miłowali.
Przypisy
 • [7]
  Greckie: erotao - prosić, błagać, upraszać, zadawać pytania.
1:6
A to jest miłość, abyśmy postępowali według Jego przykazań, to jest przykazanie, które[8] słyszeliście od początku, abyście zgodnie z nim[9] postępowali[10].
Przypisy
 • [8]
  Dosłownie: tak, jak - greckie: kathos - porównaj J 13,34 przypis [24].
 • [9]
  Dosłownie: w nim.
 • [10]
  Greckie: peripateo - postępować, zachowywać, żyć, chodzić - Rz 6,4 przypis [6].
1:7
Gdyż liczni zwodziciele wyszli na świat, którzy nie wyznają[11] Jezusa Chrystusa przychodzącego w ciele; taki jest zwodzicielem i antychrystem[12].
Przypisy
 • [11]
  Greckie: homolego - wyznać, ogłosić publicznie, zgodzić się z czymś.
 • [12]
  Greckie: antichristos - anti - w miejsce, za - christos - Mesjasz.
1:8
Uważajcie[13] na siebie, byście nie stracili tego, co wypracowaliście[14], ale odebrali pełną zapłatę.
Przypisy
 • [13]
  Lub: strzeżcie samych siebie, baczcie.
 • [14]
  Greckie: ergadzomai - pracować, trudzić się, wykonać, nabywać.
1:9
Każdy, kto przekracza[15] naukę Chrystusa i nie trwa[16] w niej, nie ma Boga; kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna.
Przypisy
 • [15]
  Greckie: parabaiono - przejść bokiem, pominąć, zaniedbać.
 • [16]
  Greckie: meno - pozostawać, trwać, mieszkać.
1:10
Jeśli ktoś przychodzi do was, a nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu, ani mu nie mówcie: Witaj[17]!
Przypisy
 • [17]
  Greckie: chairo - raduj się - w bezokoliczniku jako pozdrowienie.
1:11
Albowiem kto takiemu mówi: Witaj! jest uczestnikiem[18] jego złych czynów.
Przypisy
 • [18]
  Greckie: koinoneo - nawiązać więź, wspólnotę, stać się współuczestnikiem, zostać wspólnikiem kogoś.
1:12
Mając wam wiele do napisania, nie chcę tego czynić posługując się[19] papierem i atramentem, ale mam nadzieję, że do was przyjdę i osobiście[20] z wami będę mówić, aby radość nasza była pełna[21].
Przypisy
 • [19]
  Dosłownie: przez (papier).
 • [20]
  Dosłownie: z ust do ust.
 • [21]
  Greckie: pleroo - wypełnić, sprawić obfitość, urzeczywistniać, być pełnym.
1:13
Pozdrawiają cię dzieci[22] siostry twojej wybranej. Amen.
Przypisy
 • [22]
  Greckie: teknon - małe dziecko, dziecko w czułym zwrocie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy rzekłem do was: Nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie;
V Mojż 1:29

W Chrystusie

W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
Kol 2:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii słowo "szkoła" użyte jest tylko jeden raz (Dz 19:9). Greckie słowo oznaczające szkolę to: "schole" co głównie oznacza "czas wolny".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić