„Cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienie, tak jak i umiłowany brat nasz Paweł, według danej mu mądrości wam pisał,”

Biblia Przekład Toruński: 2 List Piotra 3,15

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: 1 List do Tymoteusza 1:10

1Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa zgodnie z rozkazem[1] Boga, Zbawiciela naszego i Pana Jezusa Chrystusa, nadziei naszej, 2Do Tymoteusza, prawowitego syna w wierze. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga, Ojca naszego i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. 3A idąc do Macedonii zachęciłem ciebie, abyś pozostał[2] w Efezie i żebyś pewnym ludziom rozkazał[3] nie nauczać inaczej niż my, 4A także wystrzegać[4] się baśni i niekończących się rodowodów, które raczej więcej sporów[5] przynoszą, niż zbudowania Bożego, które jest w wierze. 5A celem tego przykazania[6] jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej[7], 6Z czym niektórzy się rozminęli[8] i zwrócili[9] się ku czczej gadaninie. 7Chcą być nauczycielami Prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani o czym tak stanowczo twierdzą[10]. 8A wiemy, że Prawo jest dobre, jeśli ktoś właściwie[11] z niego korzysta[12], 9Wiedząc o tym, że Prawo nie jest ustanowione[13] dla sprawiedliwego, ale dla nieprawych i nieposłusznych, bezbożnych i grzesznych, lekceważących[14] Boga i nieczystych[15], ojcobójców i matkobójców, morderców, 10Rozpustników, dla mężczyzn współżyjących ze sobą[16], dla handlarzy ludźmi, kłamców, krzywoprzysięzców i jeśli jest cokolwiek innego, co sprzeciwia się zdrowej[17] nauce. 11Zgodnej z pełną chwały Ewangelią błogosławionego[18] Boga, która została mi powierzona. 12A wdzięczny jestem Temu, który mnie wzmocnił[19], Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, że uznał mnie za godnego zaufania, przeznaczając[20] do służby. 13Mnie, będącego wcześniej bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem[21]; ale dostąpiłem miłosierdzia, bo czyniłem to w nieświadomości, w niewierze. 14Ale rzeczywiście, łaska Pana naszego ponad miarę[22] obfitowała wraz z wiarą i miłością w Chrystusie Jezusie. 15Godne zaufania jest to słowo i godne całkowitego[23] przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić[24] grzeszników, z których ja jestem pierwszy. 16Ale przez to dostąpiłem miłosierdzia, aby na mnie pierwszym okazał Jezus Chrystus wszelką cierpliwość dla przykładu[25] tym, którzy mają w[26] Niego uwierzyć dla życia wiecznego. 17A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu, mądremu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. 18Ten rozkaz kładę przed[27] tobą, dziecko[28], Tymoteuszu, abyś według wcześniej wygłoszonych do ciebie proroctw, uczestnicząc w wojnie[29], prowadził w nich[30] szlachetny bój[31]. 19Mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odepchnęli od siebie, a co do ich wiary – uległa ona rozbiciu jak okręt; 20Z nich jest Hymenajos[32] i Aleksander, których oddałem szatanowi, żeby zostali nauczeni[33] nie bluźnić.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym...
I Kor 1:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Metuszelach był najstarszym człowiekiem liczącym sobie aż 969 lat. (I Mojż 5,27).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, Ale Pan wyzwala go ze wszystkich.
Ps 34:20


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić