„Także i wy, gdy ujrzycie, iż się to dzieje, wiedzcie, że blisko jest królestwo Boże.”

Biblia Gdańska: Łukasza 21,31

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: 1 List do Tesaloniczan 1:1

O Przekładzie
1:1
Paweł i Sylwan, i Tymoteusz do zboru[1] Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [1]
  Greckie: ekklesia - wywołani z, społeczność, zgromadzenie, zebranie publiczne.
1:2
Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, gdy wspominamy[2] was w naszych modlitwach.
Przypisy
 • [2]
  Dosłownie: czynimy wspomnienie (o) was.
1:3
Nieustannie przypominając[3] sobie o dziele waszej wiary i o trudzie[4] miłości, i o wytrwałości w nadziei co do Pana naszego Jezusa Chrystusa, przed Bogiem i Ojcem naszym,
Przypisy
 • [3]
  Lub: przywodząc na pamięć.
 • [4]
  Greckie: kopos - ciężka praca połączona z uciskiem i mozołem.
1:4
Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga[5], o wybraniu waszym,
Przypisy
 • [5]
  Lub: przez Boga (jest) wybranie wasze.
1:5
Że nasza Ewangelia zaistniała[6] w was nie tylko w Słowie, ale i w mocy, i w Duchu Świętym, i w wielkiej całkowitej pewności[7], jak wiecie, jakimi staliśmy się pośród was ze względu na was.
Przypisy
 • [6]
  Greckie: ginomai - stawać się, zdarzać się, dokonywać się, urodzić się.
 • [7]
  Greckie: pleroforia - pełnia, cała pełnia, absolutne przeświadczenie.
1:6
A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjmując[8] Słowo w wielkim ucisku, z radością Ducha Świętego,
Przypisy
 • [8]
  Greckie: dechomai - przyjąć radośnie, być ugoszczonym.
1:7
Tak że wy staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achai.
1:8
Bowiem od was rozbrzmiało Słowo Pana nie tylko w Macedonii i w Achai, ale i w każdym miejscu rozeszła się wasza wiara w Boga, tak że nie mamy potrzeby cokolwiek[9] mówić,
Przypisy
 • [9]
  Greckie: tis - coś, pewien, jakiś.
1:9
Sami bowiem o nas oznajmiają, jak szerokie mieliśmy wejście[10] do was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, aby służyć Bogu żywemu[11] i prawdziwemu,
Przypisy
1:10
I oczekiwać[12] Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas wyrywa od nadchodzącego gniewu.
Przypisy
 • [12]
  Greckie: anameno - czekać na kogoś (domyśl. cierpliwie i ufnie)

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tej nocy ukazał mu się Pan, mówiąc: Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bom Ja z tobą i będę ci błogosławił, i rozmnożę potomstwo twoje przez wzgląd na Abrahama, sługę mego.
I Mojż 26:24

W Chrystusie

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie.
Ps 139:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W skórze Hioba podczas jego "próby" znajdowały się robaki - Job 7:5.
Hiob

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić