„A z wami będzie po jednym mężu z każdego plemienia. Będą oni naczelnikami rodów.”

Biblia Warszawska: IV Księga Mojżeszowa 1,4

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: 1 List do Koryntian 3:2

O Przekładzie
3:1
A ja, bracia, nie mogłem do was mówić jako do duchowych, ale jako do cielesnych[1], i jako do niemowląt w Chrystusie.
Przypisy
 • [1]
  Greckie: sarkikos - we władaniu ciała - porównaj werset 4 przypis [5].
3:2
Mleko dałem wam pić, a nie pokarm[2] stały, bo jeszcze nie mogliście go przyjąć; a i teraz jeszcze nie możecie,
Przypisy
 • [2]
  Greckie: broma - to, co jadalne, pokarm, żywność.
3:3
Jeszcze jesteście cieleśni. Skoro bowiem między wami jest zazdrość i spory, i podziały[3], to czyż nie jesteście cieleśni i czy nie postępujecie po ludzku[4]?
Przypisy
 • [3]
  Greckie: dichostasia - bunt, waśnie, rozłam.
 • [4]
  Dosłownie: według człowieka.
3:4
Skoro bowiem mówi ktoś: Ja właściwie jestem Pawła, a inny: Ja Apollosa, czyż nie jesteście cieleśni[5]?
Przypisy
 • [5]
  Greckie: sarkikos - we władaniu ciała, kierowany żądzą ciała.
3:5
Kim więc jest Paweł? Kim Apollos? Czyż nie sługami tylko, przez których uwierzyliście, tak też, jak każdemu dał Pan?
3:6
Ja zasadziłem, Apollos podlał, ale wzrost[6] dał Bóg.
Przypisy
 • [6]
  Greckie: auksano - pomnażać, sprawiać rozwój.
3:7
Dlatego też, ani ten, kto sadzi, jest kimś[7], ani ten, który podlewa, ale Bóg, który daje wzrost.
Przypisy
 • [7]
  Dosłownie: czymś.
3:8
A ten, który sadzi, i ten, który podlewa, są jedno, a każdy otrzyma swoją zapłatę stosownie do własnego trudu[8].
Przypisy
 • [8]
  Greckie: kopos - ciężka praca połączona z uciskiem i mozołem.
3:9
Jesteśmy bowiem Bożymi współpracownikami, a wy Bożą rolą, Bożą budowlą jesteście.
3:10
Według łaski Bożej, która została mi dana, jako mądry mistrz budowlany[9] założyłem fundament, a inny na nim buduje; a każdy niech uważa[10], jak na nim buduje.
Przypisy
 • [9]
  Lub: architekt.
 • [10]
  Baczy, uważnie patrzy
3:11
Albowiem fundamentu[11] innego nikt nie może założyć, obok tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.
Przypisy
 • [11]
  Greckie: themelios – podwaliny, podstawa, fundament, początek.
3:12
A jeśli ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, drewna, siana lub ze słomy,
3:13
To dzieło każdego stanie się widoczne; ten[12] dzień bowiem to pokaże, gdyż w ogniu jest ono objawiane; a jakie jest dzieło każdego, ogień doświadczy[13].
Przypisy
 • [12]
  Lub: ów dzień (Pana?).
 • [13]
  Lub: wypróbuje, zbada.
3:14
Jeśli czyjeś dzieło, które budował będzie trwać, otrzyma zapłatę.
3:15
Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę[14]; lecz on sam zostanie zbawiony, tak jednak, jak przez ogień.
Przypisy
 • [14]
  Lub: stratę.
3:16
Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą i Duch Boży mieszka[15] w was?
Przypisy
 • [15]
  Greckie: oikeo - mieszkać, żyć, przebywać.
3:17
Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.
3:18
Niech nikt samego siebie nie zwodzi; jeśli komuś z was wydaje się, że w tym obecnym wieku[16] jest mądry, niech stanie się głupi, aby stał się mądry.
Przypisy
 • [16]
  Greckie: aion - okres czasu, świat.
3:19
Albowiem mądrość tego świata[17] jest głupotą u Boga; gdyż jest napisane: On jest tym, który chwyta mądrych w ich przewrotności;
Przypisy
3:20
I ponownie: Pan zna myśli[18] mądrych, że są jałowe[19].
Przypisy
 • [18]
  Lub: rozważania, dysputy.
 • [19]
  Próżne, czcze.
3:21
Tak więc, niech nikt nie chlubi się ludźmi; wszystko bowiem jest wasze,
3:22
Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy to, co nastaje, czy to, co ma nastąpić; wszystko jest wasze,
3:23
A wy jesteście Chrystusa[20], a Chrystus Boga.
Przypisy
 • [20]
  Greckie: christos - Pomazaniec, Mesjasz, Namaszczony

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie.
Job 5:21

W Chrystusie

Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności.
I Tes 5:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Podróż powrotna Ezdrasza z Babilonu trwała aż 4 miesiące (Ezdrasza 7:9).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A Jezus, odpowiadając, rzekł im: Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.
Mar 11:22-24


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić