„Przebiegły prędko jako łodzie przez Ebet, a jako orzeł do pokarmu.”

Biblia Brzeska: Księga Hioba 9,26

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: 1 List do Koryntian 14:20

O Przekładzie
14:1
Zabiegajcie[1] o miłość; starajcie się też usilnie[2] o to, co duchowe; a najbardziej[3] o to, by prorokować.
Przypisy
 • [1]
  Lub: ścigać, gonić, iść za kimś.
 • [2]
  Pałać gorliwością, wytężyć siły, zapał, żarliwość.
 • [3]
  Greckie: malon - bardziej, więcej.
14:2
Albowiem kto mówi innym językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu; nikt go bowiem nie słucha[4], a on w duchu[5] mówi tajemnice.
Przypisy
14:3
Ale kto prorokuje, mówi ludziom ku zbudowaniu, zachęceniu i pocieszeniu.
14:4
Kto mówi innym językiem, buduje[6] samego siebie; a kto prorokuje, ten buduje zbór.
Przypisy
 • [6]
  Greckie: oikodomeo - budować, sprzyjać wzrostowi, opierać coś na.
14:5
A chciałbym, abyście wszyscy mówili innymi językami, lecz bardziej, abyście prorokowali; większy bowiem jest ten, który prorokuje, niż ten, który mówi innymi językami, chyba żeby tłumaczył[7], by zbór otrzymał zbudowanie.
Przypisy
 • [7]
  Greckie: diermeneuo - odsłaniać znaczenie, tłum.
14:6
A teraz, bracia, jeśli przyszedłbym do was, mówiąc innymi językami, na co bym się wam przydał, jeśli nie mówiłbym do was, czy[8] to w ramach objawienia, czy poznania, czy prorokowania, czy nauki?
Przypisy
 • [8]
  Dosłownie: czy w objawieniu, czy w poznaniu, czy w prorokowaniu.
14:7
Przecież i rzeczy martwe, które wydają dźwięki, jak flet albo cytra, gdyby nie wydały[9] różnych dźwięków, jak dałoby się rozpoznać, co jest grane na flecie[10], a co na cytrze[11]?
Przypisy
 • [9]
  Dosłownie: wydało - l.poj.
 • [10]
  Greckie: auleo.
 • [11]
  Greckie: kitaridzo.
14:8
Jeśli bowiem trąba wydaje niewyraźny dźwięk, kto będzie gotować się do wojny[12]?
Przypisy
 • [12]
  Lub: bitwy
14:9
Tak i wy, jeśli w innym języku nie wydacie słowa zrozumiałego, to jak można rozpoznać, co zostało powiedziane[13]? Mówić bowiem będziecie na wiatr[14].
Przypisy
 • [13]
  Dosłownie: co jest mówione.
 • [14]
  Lub: w, do powietrza - greckie: eis aera.
14:10
Jest tak wiele przykładów dźwięków na świecie, i nic nie jest bez dźwięku.
14:11
Jeślibym nie znał znaczenia słów[15] będę dla tego, do którego mówię, cudzoziemcem[16]; a ten, który do mnie mówi, będzie dla mnie cudzoziemcem[16].
Przypisy
 • [15]
  Dosłownie: dźwięku.
 • [16]
  Barbarzyńcą.
14:12
Tak i wy, skoro jesteście zapaleńcami[17] duchów, pragnijcie[18] obfitować w te, które budują zbór.
Przypisy
 • [17]
  Greckie: zelotes - gorliwiec - tu: być może ironicznie.
 • [18]
  Greckie: dzeteo - szukać, aby znaleźć, zabiegać, prosić, dążyć.
14:13
Dlatego ten, kto mówi innym językiem, niech się modli, aby mógł tłumaczyć.
14:14
Bo jeśli modlę się innym językiem, modli się mój duch; ale rozum mój jest bezowocny[19].
Przypisy
 • [19]
  Greckie: akarpos - bezpłodny, nieproduktywny, jałowy
14:15
Co zatem jest? Będę modlił się duchem[20], będę modlił się i rozumem; będę śpiewał[21] duchem[20], będę też śpiewał rozumem.
Przypisy
 • [20]
  Lub: w Duchu lub pod wpływem Ducha.
 • [21]
  Greckie: psallo - szarpać struny, śpiewać przy dźwięku harfy
14:16
Stąd, jeśli będziesz błogosławił duchem, w jaki sposób, zajmujący miejsce prosty człowiek[22], powie na twoje dziękczynienie: „Amen”, skoro nie rozumie, co mówisz?
Przypisy
 • [22]
  Greckie: idiotes - nieobeznany, niezaznajomiony, laik, nieuczony, niewyćwiczony
14:17
Ty wprawdzie pięknie[23] dziękujesz[24], ale inny się nie buduje.
Przypisy
 • [23]
  Greckie: kalos - piękne, szlachetne, dobre.
 • [24]
  Greckie: eucharisteo - być wdzięcznym, czynić dziękczynienie.
14:18
Dziękuję Bogu, że ja więcej, niż wy wszyscy, mówię innymi językami.
14:19
A w zborze wolę powiedzieć pięć słów za pomocą[25] mojego rozumu, aby i innych pouczyć, niż dziesięć tysięcy słów w języku niezrozumiałym.
Przypisy
 • [25]
  Dosłownie: przez.
14:20
Bracia! Nie stawajcie się dziećmi w myśleniu, ale bądźcie niemowlętami w tym co złe; a w myśleniu stawajcie się dojrzali.
14:21
W Prawie jest napisane: W obcych językach i przez usta obcych będę mówić do tego ludu; ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan.
14:22
Zatem inne języki są znakiem[26] czy nie dla wierzących, czy raczej dla niewierzących[27]; a prorokowanie czy nie dla niewierzących, czy raczej dla wierzących,
Przypisy
 • [26]
  Dosłownie: na znak; greckie: semeion - porównaj J 4,54 przypis [44].
 • [27]
  Lub: niewiernych - kontekst wskazuje na niewierność Izraela; greckie: pistis - wiara, zaufanie, wierność.
14:23
Jeżeli więc zszedłby się cały zbór[28] na jedno miejsce, i wszyscy mówiliby innymi językami, a weszliby tam jacyś prości[29] ludzie albo jacyś niewierzący, czy nie powiedzą, że szalejecie?
Przypisy
 • [28]
  Greckie: ekklesia - wywołani z, zgromadzenie, społeczność - 1Kor 1,2 przypis [3].
 • [29]
  Greckie: idiotes - niezaznajomiony, człowiek prosty - porównaj werset 16 przypis [22] tu i w wersecie 24 być może - nie znający proroctw Starego Przymierza.
14:24
A jeśliby wszyscy prorokowali, a wszedłby ktoś niewierzący albo jakiś[30] prosty[31] człowiek, to jest przez wszystkich przekonywany[32], i przez wszystkich rozsądzany[33].
Przypisy
 • [30]
  Tu i w wersecie 23 brak gr. rodz. określ. - porównaj Rz 2,12 przypis [15].
 • [31]
  Greckie: idiotes - nieobeznany, niezaznajomiony, laik, nieuczony, niewyćwiczony
 • [32]
  Lub: napominać, wykazywać grzech argumentując - Mt 18,15 przypis [13].
 • [33]
  Lub: badać, wypytywać, szczególnie w procesie sądowym.
14:25
I tak sprawy ukryte w jego sercu stają się jawne, i tak padając na twarz, odda pokłon Bogu, oznajmiając, że prawdziwie Bóg jest w[34] was.
Przypisy
 • [34]
  Lub: pośród was.
14:26
Cóż więc, bracia? Gdy schodzicie się, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma objawienie, ma inne języki, ma tłumaczenie[35]; wszystko toniech się dzieje[36] ku zbudowaniu.
Przypisy
 • [35]
  Greckie: hermeneia - wykład, objaśnianie.
 • [36]
  Dosłownie: staje się.
14:27
Jeżeli ktoś mówi innym językiem, to niech mówią po kolei, dwóch lub najwięcej trzech, a jeden niech tłumaczy.
14:28
A jeżeli nie ma tłumacza, to niech milczy w zborze, a mówi sobie samemu i Bogu.
14:29
Prorocy natomiast niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech rozsądzają.
14:30
A jeżeli inny z siedzących otrzyma objawienie, ten pierwszy niech milczy.
14:31
Bo wszyscy możecie pojedyńczo[37] prorokować, aby wszyscy się uczyli i wszyscy doznawali zachęty[38].
Przypisy
 • [37]
  To jest kolejno, jeden po drugim - porównaj werset 27
 • [38]
  Greckie: parakaleo - wzywać na pomoc, zachęcać, brać w obronę.
14:32
A duchy proroków są poddane prorokom;
14:33
Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak we wszystkich zborach[39] świętych,
Przypisy
 • [39]
  Greckie: ekklesia - wywołani z, zgromadzenie, społeczność, zebranie publiczne.
14:34
Kobiety wasze niech milczą[40] w zborach; albowiem nie pozwala się im mówić, lecz mają być podporządkowane[41], tak jak mówi Prawo.
Przypisy
 • [40]
  Greckie: sigao - być spokojnym, być cichym, utrzymywać w tajemnicy.
 • [41]
  Uległe - porównaj Ef 5,24 przypis [29].
14:35
A jeśli chcą się czegoś nauczyć[42], niech pytają w domu swoich mężów, bo hańbiące[43] dla kobiet jest mówić w zborze.
Przypisy
 • [42]
  Greckie: manthano - powiększyć swoją wiedzę, nauczyć się przez używanie i praktykę.
 • [43]
  Greckie: aischros - wstydliwe, niestosowne.
14:36
Czy od was wyszło Słowo Boże? Czy tylko do was jedynych przyszło?
14:37
Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem lub człowiekiem duchowym, niech poznaje dokładnie[44], że to, co wam piszę, są to polecenia[45] Pana.
Przypisy
 • [44]
  Greckie: epiginosko - poznać gruntownie - porównaj Mt 7,16 przypis [17].
 • [45]
  Greckie: entole - rozkaz, nakaz, polecenie, nakazana zasada.
14:38
A jeśli ktoś tego nie uzna[46], niech nie jest uznany[46].
Przypisy
 • [46]
  Greckie: agnoeo - nie rozpoznać, nie poznać, nie wiedzieć.
14:39
A tak, bracia, starajcie się usilnie, aby prorokować i nie zabraniajcie[47] mówić innymi językami.
Przypisy
 • [47]
  Greckie: kolyo - powstrzymywać, odmawiać.
14:40
Wszystko niech się dzieje godnie[48] i zgodnie z porządkiem[49].
Przypisy
 • [48]
  Greckie: euschemonos - przystojnie, przyzwoicie, szlachetnie.
 • [49]
  Greckie: taksis - szereg wojska, układ, porządek, ład - porównaj Kol 2,5 przypis [9], przypis [11].

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie.
Iz 54:14

W Chrystusie

Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani
I Tes 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Dawid umarł w wieku 70 lat (II Sam 5:4).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić