„I ulękną się mocarze twoi, o Temanie! dlatego, że porażeni będąc wygubieni będą wszyscy z góry Ezawa.”

Biblia Gdańska: Abdyjasz 1,9

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: 1 List do Koryntian 13:2

O Przekładzie
13:1
Jeślibym mówił językami ludzi i aniołów, a nie miał miłości, staję się miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym[1].
Przypisy
 • [1]
  Dosłownie: czyniącym a-la-la.
13:2
I jeśli miałbym proroctwo[2], i znał wszystkie tajemnice, i miał wszelkie poznanie, i jeśli miałbym pełnię wiary, tak że przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, jestem niczym.
Przypisy
 • [2]
  Dosłownie: prorokowanie.
13:3
A choćbym część po części rozdał ubogim cały swój majątek, i choćbym swoje ciało oddał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże.
13:4
Miłość cierpliwa jest, łagodna[3] jest, miłość nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie jest nadęta[4] pychą,
Przypisy
 • [3]
  Greckie: chresteuomai - okazać się łagodnym, być miłym, uprzejmym.
 • [4]
  Greckie: fysioo - być nadętym, nosić się hardo, być dumnym.
13:5
Nie czyni nic nieprzystojnego, nie szuka swego, nie jest porywcza[5], nie przypisuje[6] żadnego zła.
Przypisy
 • [5]
  Greckie: paroksyno - uczynić ostrym, drażnić, być zapalczywym.
 • [6]
  Greckie: logidzomai - Jk 2,23 przypis [22] - stąd: nie prowadzi rachunku krzywd.
13:6
Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale dzieli radość z prawdy;
13:7
Wszystko przykrywa, wszystkiemu wierzy, we wszystkim ma nadzieję, wszystko znosi[7].
Przypisy
 • [7]
  Greckie: hypomeno - trwać, nie wycofać się, znosić dzielnie.
13:8
Miłość nigdy nie ustaje[8]; bo choć są proroctwa, stracą na znaczeniu[9]; choć języki, ustaną; choć poznanie – przestanie mieć znaczenie[9].
Przypisy
 • [8]
  Dosłownie: upadać, utracić coś.
 • [9]
  Greckie: katargeo - być bezczynnym, utracić wpływ, znieść, unieważnić, położyć kres.
13:9
Albowiem po części poznajemy i po części prorokujemy.
13:10
A gdy przyjdzie to, co doskonałe[10], wtedy to, co częściowe, straci na znaczeniu[11].
Przypisy
 • [10]
  Lub: dojrzały, w pełni rozwinięty, dorosły.
 • [11]
  Greckie: katargeo - być bezczynnym, utracić wpływ, znieść, unieważnić, położyć kres.
13:11
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, wnioskowałem jak dziecko, a gdy stałem się mężczyzną, uznałem za bezużyteczne[12] to, co dziecięce.
Przypisy
 • [12]
  Greckie: katargeo - być bezczynnym, utracić wpływ, znieść, unieważnić, położyć kres.
13:12
Teraz bowiem widzimy jakby w zwierciadle, w zagadce, a wówczas ujrzymy twarzą w twarz; teraz poznaję po części, ale wówczas poznam tak, jak zostałem dokładnie poznany[13].
Przypisy
 • [13]
  Greckie: epiginosko - poznać gruntownie, dokładnie wiedzieć, upewnić się.
13:13
Teraz więc trwa wiara, nadzieja, miłość – te trzy; lecz z nich największa jest miłość.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie.
Iz 54:14

W Chrystusie

Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg,
II Kor 1:21

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Samson chciał wziąć sobie za żonę Filistynkę (która nie pochodziła z jego plemienia) ponieważ taka była wola Pana (Sdz 14:1-4).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić