„Oby mu Pan dał, by znalazł miłosierdzie u Pana, w tym dniu; a jak mi w Efezie służył, ty wiesz najlepiej.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Tymoteusza 1,18

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: 1 List do Koryntian 1:11

O Przekładzie
1:1
Paweł, powołany apostoł Jezusa Chrystusa z[1] woli[2] Boga, i Sostenes, brat,
Przypisy
 • [1]
  Greckie: dia - ze względu na, dla, z powodu.
 • [2]
  Greckie: thelema - wola, pragnienie, upodobanie, wybór.
1:2
Zborowi[3] Boga w Koryncie, do tych, którzy są uświęceni w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu – ich, a także i naszym.
Przypisy
 • [3]
  Greckie: ekklesia - wywołani z, zgromadzenie, społeczność, zebranie publiczne.
1:3
Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.
1:4
Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was z powodu łaski Boga, która wam została dana w Chrystusie Jezusie,
1:5
Że we wszystkim zostaliście ubogaceni w Nim, we wszelkim słowie i we wszelkim poznaniu[4];
Przypisy
 • [4]
  Greckie: gnosis - poznanie, nawiązanie głębokiej więzi i relacji.
1:6
Tak, jak świadectwo Chrystusa zostało utwierdzone[5] w was.
Przypisy
 • [5]
  Greckie: bebaioo - uczynić trwałym, zapewnić, utwierdzić w czymś.
1:7
Tak też nie brakuje wam żadnego daru łaski[6], wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Przypisy
 • [6]
  Greckie: charisma - dar łaski.
1:8
Który też utwierdzi was aż do końca, jako nienagannych[7] w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [7]
  Lub: bez zarzutów, nie można pociągnąć do odpowiedzialności.
1:9
Wierny[8] jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności[9] Jego syna Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Przypisy
 • [8]
  Lub: godny zaufania.
 • [9]
  Greckie: koinonia - społeczność, wspólna więź, bliskość, współudział, wspólnota.
1:10
A wzywam[10] was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy mówili to samo, żeby nie było między wami rozłamów[11] i abyście byli zespoleni jednym duchem i jedną myślą.
Przypisy
 • [10]
  Lub: zachęcam, proszę.
 • [11]
  Greckie: schizmata - rozdarcie (szaty)
1:11
Zostało mi bowiem oznajmione o was, moi bracia, od domowników Chloi, że wśród was są spory[12].
Przypisy
 • [12]
  Lub: kłótnie.
1:12
A mówię o tym, bo każdy z was dobitnie mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa[13], a ja Chrystusa.
Przypisy
1:13
Rozdzielony[14] jest Chrystus. Czy Paweł został za was przybity do krzyża lub w imię Pawła zostaliście ochrzczeni[15]?
Przypisy
 • [14]
  Lub: rozczłonkowany - tryb orzekający.
 • [15]
  Zanurzeni.
1:14
Dziękuję Bogu, że nie ochrzciłem nikogo z was, z wyjątkiem Kryspusa i Gajusa;
1:15
Aby ktoś nie powiedział, że chrzciłem[16] w moje imię.
Przypisy
 • [16]
  Greckie: baptidzo - zanurzać, zamaczać, wielokrotnie w celu farbowania - stąd też przesiąknąć.
1:16
Ochrzciłem też i dom Stefana; w końcu nie wiem, czy kogoś innego ochrzciłem.
1:17
Bo Chrystus nie posłał mnie chrzcić, ale głosić Ewangelię, nie w mądrości słowa, by krzyż Chrystusa nie został pozbawiony swojego znaczenia[17].
Przypisy
 • [17]
  Greckie: kenoo - uczynić pustym, daremnym, pozbawić mocy
1:18
Bo Słowo o krzyżu dla tych, którzy istotnie giną[18], jest głupstwem; ale dla nas, którzy jesteśmy zbawiani, jest mocą Bożą.
Przypisy
 • [18]
  Lub: idą ku zgubie.
1:19
Napisano bowiem: Zniszczę mądrość mądrych, a zrozumienie[19] rozumnych odrzucę.
Przypisy
 • [19]
  Greckie: synesis - umiejętność zastosowania zasad w każdej.
1:20
Gdzie jest mądry? Gdzie uczony w Piśmie? Gdzie badacz tego wieku[20]? Czyż Bóg nie uczynił głupią mądrość tego świata[21]?
Przypisy
 • [20]
  Greckie: aion - okres czasu, epoka, eon, wieczność.
 • [21]
  Greckie: kosmos - układ, porządek, świat materialny, wszechświat, porządek świata wrogi Bogu.
1:21
Skoro bowiem w mądrości Boga, świat nie poznał Boga przez mądrość[22], upodobało się Bogu, przez głupie głoszenie zbawić wierzących.
Przypisy
 • [22]
  Greckie: sofia - mądrość, pełnia i obfitość inteligencji, zakres wiedzy
1:22
A gdy Żydzi domagają[23] się cudu[24], a Grecy szukają mądrości,
Przypisy
 • [23]
  Greckie: aiteo - prosić, błagać, wzywać.
 • [24]
  Greckie: semeion - znak To jest niezwykłe wydarzenie wykraczające poza naturalny bieg wydarzeń.
1:23
My jednak głosimy Chrystusa, który jest ukrzyżowany, dla Żydów to wprawdzie zgorszenie[25], a dla Greków głupota,
Przypisy
1:24
Lecz dla samych powołanych i Żydów, i Greków, głosimy Chrystusa – moc Boga i mądrość Boga.
1:25
Gdyż to, co głupie u Boga mądrzejsze jest od ludzi, a to, co słabe u Boga mocniejsze jest od ludzi.
1:26
Przypatrujcie się bowiem swojemu powołaniu, bracia, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych[26];
Przypisy
 • [26]
  Lub: szlachetnego rodu.
1:27
Ale to, co głupie dla świata, wybrał[27] Bóg, by zawstydzać mądrych; i słabych ze świata wybrał Bóg, aby zawstydzać[28] mocnych;
Przypisy
 • [27]
  Greckie: eklegomai - wybrać, upatrzyć, wybrać na urząd.
 • [28]
  W tekście greckim - zdanie zamiarowe.
1:28
I to, co jest niskiego rodu u świata, i to, co jest wzgardzone, wybrał Bóg, i co jest niczym[29], aby zniszczyć[30] to, co jest czymś[31],
Przypisy
 • [29]
  Greckie: me ounta - nie będący.
 • [30]
  Greckie: katargeo - wykazać bezużyteczność, unieważnić, usunąć, uczynić bezczynnym, sprawić nieskuteczność, pozbawić wpływu.
 • [31]
  Greckie: ounta - będący
1:29
Aby przed Jego obliczem nie chlubiło[32] się żadne ciało.
Przypisy
1:30
Lecz przez Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który dla nas stał się mądrością od Boga, zarówno sprawiedliwością[33], i uświęceniem, i odkupieniem,
Przypisy
1:31
Aby tak, jak jest napisane: Kto się chlubi, niech się chlubi w PANU.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja jestem na miejscu Boga?
I Mojż 50:19

W Chrystusie

I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście
Efez 2:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Były trzy główne sposoby jakimi posługiwał się Bóg w Starym Testamencie aby objawić swoją wolę:
1). Przez sny lub wizje.
2). Przez Urim i Tummim.
3). Przez proroków (I Sam 28:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ufać będą tobie ci, którzy znają imię twoje, Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy cię szukają.
Ps 9:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić