„Przekonany o twoim posłuszeństwie napisałem do ciebie, wiedząc, że uczynisz więcej niż mówię.”

Biblia Przekład Toruński: List do Filemona 1,21

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: 1 List Piotra 2:1

1Odłożywszy więc od siebie wszelką złość i wszelką zdradę[1], i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę, 2Jak nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie usilnie niesfałszowanego[2], duchowego[3] mleka, abyście przez nie[4] otrzymali wzrost, 3Jeśli tylko skosztowaliście, że dobrotliwy[5] jest Pan. 4Zbliżając się do Niego, do kamienia żywego[6], przez ludzi wprawdzie odrzuconego[7], ale u Boga wybranego i kosztownego[8], 5I wy sami, jako żywe[9] kamienie, jesteście budowani w dom duchowy, w kapłaństwo święte, by przez Jezusa Chrystusa przynosić Bogu godne przyjęcia[10] duchowe ofiary. 6Dlatego i to zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny[11], wybrany, kosztowny; a wierzący w Niego, z pewnością nie zostanie zawstydzony[12]. 7Zatem dla was wierzących to zaszczyt; ale dla nieposłusznych[13], ten kamień, który odrzucili budujący stał się głowicą[14] węgła[15] i kamieniem potknięcia, i skałą zgorszenia[16], 8O który potykają się ci, którzy są nieposłuszni[17] Słowu, na co są też przeznaczeni[18]. 9Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym na własność[19], abyście ogłaszali cnoty Tego, który powołał was z ciemności do przedziwnego[20] swojego światła; 10Wy dawniej nie byliście ludem, ale teraz jesteście ludem Boga; nieobjęci miłosierdziem[21], ale teraz zostaliście miłosierdziem objęci. 11Umiłowani! Proszę was, abyście jako obcy[22] i wychodźcy, wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości[23], które walczą[24] przeciwko duszy, 12Prowadząc szlachetne[25] życie między poganami, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przyglądając się waszym dobrym[25] czynom, chwalili Boga w dzień nawiedzenia[26]. 13Bądźcie więc ulegli wszelkiemu ludzkiemu porządkowi[27] ze względu[28] na Pana, czy to królowi, jako najwyższemu, 14Czy to namiestnikom[29], jako posłanym przez niego dla karania[30] istotnie zło czyniących, lecz na pochwałę dobrze czyniących. 15Gdyż taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta[31] bezmyślnych[32] ludzi, którzy nie mają poznania. 16Jako wolni, i to nie jak ci, którzy mają wolność za zasłonę[33] zła, ale jako niewolnicy Boga. 17Wszystkich szanujcie, braterstwo miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. 18Domownicy[34]! Bądźcie ulegli z wszelką bojaźnią panom[35], nie tylko dobrym i łagodnym[36], ale i pokrętnym[37]. 19To bowiem jest łaska, jeśli ktoś z powodu sumienia[38], dla Boga znosi utrapienie, cierpiąc niesprawiedliwie. 20Bo co to za chwała[39], jeśli grzesząc znosicie, gdy was policzkują[40]? Ale jeśli znosicie to, cierpiąc za dobre czyny, to jest łaska u Boga. 21Do tego bowiem zostaliście wezwani[41], ponieważ i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyśmy poszli Jego śladami. 22On grzechu nie popełnił i nie znaleziono zdrady[42] w Jego ustach, 23On, gdy Mu złorzeczono, nie odwzajemniał się złorzeczeniem, gdy cierpiał nie groził, ale powierzał[43] się Temu, który sprawiedliwie sądzi, 24On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy jako umarli[44] grzechom, żyli dla sprawiedliwości. Jego sińce uleczyły was. 25Byliście bowiem jak błąkające się owce; ale teraz zostaliście zawróceni do pasterza i stróża[45] dusz waszych.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Przeto Nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.
Mat 10:26

W Chrystusie

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.
Jan 10:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Eliasz był człowiekiem który miał długie włosy (II Król 1:8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Panie! Zgotuj nam pokój; gdyż także wszystkich naszych dzieł Ty dla nas dokonałeś!
Iz 26:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić