„Także aniołów, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkanie, zatrzymał w wiecznych pętach w ciemnościach na sąd wielkiego dnia.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List Judy 1,6

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: 1 List Piotra 1:9

O Przekładzie
1:1
Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych[1] po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii,
Przypisy
 • [1]
  Greckie: diaspora - rozproszenie, rozrzucenie, Izraelici rozproszeni między poganami, stąd możliwe - przy diasporze.
1:2
Wybranych[2] zgodnie z uprzednią wiedzą[3] Boga Ojca w uświęceniu Ducha, do posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnaża.
Przypisy
 • [2]
  Greckie: eklektos - wybrany, szczeg. na podst. osobistych preferencji.
 • [3]
  Dosłownie: ustalić coś z góry, wyznaczyć zawczasu, widzieć przed.
1:3
Błogosławiony[4] niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia, odrodził[5] nas ku nadziei żywej przez wzbudzenie[6] Jezusa Chrystusa z martwych,
Przypisy
 • [4]
  Lub: wysławiony.
 • [5]
  Ponownie zrodził.
 • [6]
  Greckie: anastasis - powstanie, podniesienie, przywrócenie do życia.
1:4
Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, i niewiędnącego[7], które jest zachowane w niebiosach dla was,
Przypisy
 • [7]
  Lub: niemogącego wygasnąć, niezanikającego, zachowującego świeżość, trwałego.
1:5
Którzy w mocy Bożej strzeżeni jesteście przez wiarę ku[8] zbawieniu, gotowemu by zostać objawionym[9] w ostatecznym czasie.
Przypisy
 • [8]
  Greckie: eis - ku, dla.
 • [9]
  Greckie: apokalypto - odkryć, odsłonić, ujawnić.
1:6
Weselicie się z tego[10], mimo że teraz jesteście na krótko zasmuceni, jeśli potrzeba, rozmaitymi[11] próbami[12],
Przypisy
 • [10]
  Lub: w tym (czasie) weselicie się.
 • [11]
  Dosłownie: w rozmaitych.
 • [12]
  Greckie: peirasmos - próba, doświadczenie, pokusa.
1:7
Aby doświadczenie[13] waszej wiary, o wiele cenniejsze od zniszczalnego złota, a które przez ogień jest próbowane[14], zostało znalezione dla uznania, czci i chwały w[15] objawieniu Jezusa Chrystusa,
Przypisy
 • [13]
  Lub: doświadczona, mająca wartość.
 • [14]
  To jest uszlachetniane przez wypławianie ogniem w procesie oczyszczania.
 • [15]
  Przy
1:8
Którego, choć nie widzieliście, miłujecie; w którego, teraz nie widząc, wierzycie; i cieszycie się radością niewysłowioną[16] i pełną chwały[17].
Przypisy
 • [16]
  Greckie: aneklaletos - niewypowiedziany, niewyrażalny
 • [17]
  Greckie: doksadzo - sławić, chwalić, otoczyć chwałą - porównaj J 7,39 przypis [45].
1:9
Przyjmując[18] cel wiary waszej, zbawienie dusz.
Przypisy
 • [18]
  Greckie: komidzo - otrzymać, uzyskać, odzyskać, troszczyć się.
1:10
Tego to zbawienia poszukiwali i pilnie badali[19] je prorocy, którzy prorokowali o niesionej dla was łasce.
Przypisy
 • [19]
  Greckie: eraunao - dociekać, badać, przeszukiwać.
1:11
Wypatrując[20], na jaki lub na jakiego rodzaju czas wskazywał będący w nich Duch Chrystusa[21], zapowiadający[22] nadchodzące na Chrystusa cierpienia i następującą po nich chwałę[23];
Przypisy
 • [20]
  Lub: chcąc dociec.
 • [21]
  Pomazańca.
 • [22]
  Greckie: promartyromai - świadczyć wcześniej.
 • [23]
  Dosłownie: chwałach - liczba mnoga, zaszczytach, wspaniałościach.
1:12
Którym zostało objawione[24], że nie im samym, ale nam służyły te sprawy, które teraz zostały wam oznajmione przez tych, którzy wam głosili dobrą nowinę w Duchu Świętym, który został wysłany z nieba – sprawy, w które pragną wejrzeć[25] aniołowie.
Przypisy
 • [24]
  Greckie: apokalypto - (nagłe) odsłonięcie tego, co zakryte - porównaj werset 5 przypis [9].
 • [25]
  Parakypto - pochylić się nad czymś, by się przyjrzeć, analizować.
1:13
Dlatego gdy przepasaliście[26] sobie biodra waszego umysłu, trzeźwymi będąc, całkowicie[27] złóżcie nadzieję w łasce, która jest wam niesiona w objawieniu[28] Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [26]
  Lub: przepasawszy sobie - czas przeszły dokonany
 • [27]
  Lub: dojrzale, doskonale.
 • [28]
  Greckie: apokalypto - (nagłe) odsłonięcie tego, co zakryte - porównaj werset 5 przypis [9].
1:14
Jako posłuszne dzieci, nie dostosowujcie[29] się do wcześniejszych pożądliwości[30] z czasów waszej niewiedzy[31],
Przypisy
 • [29]
  To jest dostosowanie swej postaci do określonej formy, wzoru.
 • [30]
  Lub: usilnych pragnień.
 • [31]
  Greckie: agnosia - nieświadomość.
1:15
Ale z powodu[32] Świętego, który was powołał, stańcie się sami święci we wszelkim postępowaniu waszym;
Przypisy
 • [32]
  Lub: w zgodzie z, według, na wzór - greckie: kata.
1:16
Bo napisano: Stańcie się święci[33], bo Ja jestem Święty.
Przypisy
 • [33]
  Greckie: hagios - oddzielony od (świata), poświęcony dla (Boga)
1:17
A jeśli wzywacie jako Ojca, tego który bez względu na osoby sądzi każdego według jego czynów, postępujcie w bojaźni przez czas waszego zamieszkiwania na obczyźnie[34].
Przypisy
 • [34]
  Greckie: paroika - przebywać gdzieś czasowo, mieszkać na obczyźnie.
1:18
Wiedząc, że nie zniszczalnym srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego[35] postępowania[36], przekazanego przez ojców,
Przypisy
 • [35]
  Greckie: mataios - pozbawiony siły, prawdy, pusty.
 • [36]
  Porównaj Rz 6,6 przypis [9].
1:19
Ale drogą krwią Chrystusa, jako Baranka niewinnego[37] i nieskalanego,
Przypisy
 • [37]
  Greckie: amomos - bez zarzutu, jako ofiara bez zmazy i skazy
1:20
Przeznaczonego[38] wprawdzie przed założeniem świata, a ukazanego ze względu na was w czasach ostatecznych,
Przypisy
 • [38]
  Lub: wiedzieć coś wcześniej, mieć plan.
1:21
Którzy dzięki Niemu[39] jesteście wierzącymi w Boga, który wzbudził Go z martwych i dał Mu chwałę, tak aby wiara i nadzieja wasza była w Bogu.
Przypisy
 • [39]
  Lub: przez Niego.
1:22
Skoro oczyściliście[40] dusze wasze w posłuszeństwie prawdzie przez Ducha, dla[41] nieobłudnej braterskiej miłości, z czystego serca jedni drugich miłujcie gorąco[42],
Przypisy
 • [40]
  Lub: mając swoje dusze oczyszczone lub uświęcone.
 • [41]
  Lub: do, ku.
 • [42]
  Greckie: ektenos - żarliwie, zdecydowanie, stale.
1:23
Odrodzeni[43] będąc, nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego przez Słowo żywego[44] Boga, które trwa na wieki.
Przypisy
 • [43]
  Dosłownie: ponownie zradzani - czas teraź. str. bierna.
 • [44]
  Dosłownie: żyjącego, lub Słowo Boga, żyjące i trwające.
1:24
Dlatego że wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała człowieka jak kwiat trawy; uschła trawa i kwiat jej opadł;
1:25
Ale Słowo[45] Pana trwa na wieki. A tym Słowem jest to, co zostało ogłoszone wam[46] w Ewangelii.
Przypisy
 • [45]
  Greckie: rhema - słowo wypowiedziane, przesłanie.
 • [46]
  Dosłownie: do was.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, Gdy rośnie chwała domu jego ...
Ps 49:17

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,
Efez 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg powiedział Gideonowi aby ten wybrał ludzi na wojnę kierując się tym jak będą oni pić wodę (Sdz 7:4-7).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. Dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, by go rozbić, Jakby był ścianą pochyłą, zwalonym murem? Zaiste, zamyślają go strącić z wysoka, Lubują się w kłamstwie, Ustami swymi błogosławią, Ale w sercu swym złorzeczą. Sela. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, Bo w nim pokładam nadzieję moją! Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję.
Ps 62:3-7


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić