„Albowiem wezwanie nasze nie wypływa z błędu, ani z nieczystości, ani nie kryje w sobie podstępu,”

Biblia Przekład Toruński: 1 List do Tesaloniczan 2,3

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: 1 List Piotra 1:23

O Przekładzie
1:1
Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych[1] po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii,
Przypisy
 • [1]
  Greckie: diaspora - rozproszenie, rozrzucenie, Izraelici rozproszeni między poganami, stąd możliwe - przy diasporze.
1:2
Wybranych[2] zgodnie z uprzednią wiedzą[3] Boga Ojca w uświęceniu Ducha, do posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnaża.
Przypisy
 • [2]
  Greckie: eklektos - wybrany, szczeg. na podst. osobistych preferencji.
 • [3]
  Dosłownie: ustalić coś z góry, wyznaczyć zawczasu, widzieć przed.
1:3
Błogosławiony[4] niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia, odrodził[5] nas ku nadziei żywej przez wzbudzenie[6] Jezusa Chrystusa z martwych,
Przypisy
 • [4]
  Lub: wysławiony.
 • [5]
  Ponownie zrodził.
 • [6]
  Greckie: anastasis - powstanie, podniesienie, przywrócenie do życia.
1:4
Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, i niewiędnącego[7], które jest zachowane w niebiosach dla was,
Przypisy
 • [7]
  Lub: niemogącego wygasnąć, niezanikającego, zachowującego świeżość, trwałego.
1:5
Którzy w mocy Bożej strzeżeni jesteście przez wiarę ku[8] zbawieniu, gotowemu by zostać objawionym[9] w ostatecznym czasie.
Przypisy
 • [8]
  Greckie: eis - ku, dla.
 • [9]
  Greckie: apokalypto - odkryć, odsłonić, ujawnić.
1:6
Weselicie się z tego[10], mimo że teraz jesteście na krótko zasmuceni, jeśli potrzeba, rozmaitymi[11] próbami[12],
Przypisy
 • [10]
  Lub: w tym (czasie) weselicie się.
 • [11]
  Dosłownie: w rozmaitych.
 • [12]
  Greckie: peirasmos - próba, doświadczenie, pokusa.
1:7
Aby doświadczenie[13] waszej wiary, o wiele cenniejsze od zniszczalnego złota, a które przez ogień jest próbowane[14], zostało znalezione dla uznania, czci i chwały w[15] objawieniu Jezusa Chrystusa,
Przypisy
 • [13]
  Lub: doświadczona, mająca wartość.
 • [14]
  To jest uszlachetniane przez wypławianie ogniem w procesie oczyszczania.
 • [15]
  Przy
1:8
Którego, choć nie widzieliście, miłujecie; w którego, teraz nie widząc, wierzycie; i cieszycie się radością niewysłowioną[16] i pełną chwały[17].
Przypisy
 • [16]
  Greckie: aneklaletos - niewypowiedziany, niewyrażalny
 • [17]
  Greckie: doksadzo - sławić, chwalić, otoczyć chwałą - porównaj J 7,39 przypis [45].
1:9
Przyjmując[18] cel wiary waszej, zbawienie dusz.
Przypisy
 • [18]
  Greckie: komidzo - otrzymać, uzyskać, odzyskać, troszczyć się.
1:10
Tego to zbawienia poszukiwali i pilnie badali[19] je prorocy, którzy prorokowali o niesionej dla was łasce.
Przypisy
 • [19]
  Greckie: eraunao - dociekać, badać, przeszukiwać.
1:11
Wypatrując[20], na jaki lub na jakiego rodzaju czas wskazywał będący w nich Duch Chrystusa[21], zapowiadający[22] nadchodzące na Chrystusa cierpienia i następującą po nich chwałę[23];
Przypisy
 • [20]
  Lub: chcąc dociec.
 • [21]
  Pomazańca.
 • [22]
  Greckie: promartyromai - świadczyć wcześniej.
 • [23]
  Dosłownie: chwałach - liczba mnoga, zaszczytach, wspaniałościach.
1:12
Którym zostało objawione[24], że nie im samym, ale nam służyły te sprawy, które teraz zostały wam oznajmione przez tych, którzy wam głosili dobrą nowinę w Duchu Świętym, który został wysłany z nieba – sprawy, w które pragną wejrzeć[25] aniołowie.
Przypisy
 • [24]
  Greckie: apokalypto - (nagłe) odsłonięcie tego, co zakryte - porównaj werset 5 przypis [9].
 • [25]
  Parakypto - pochylić się nad czymś, by się przyjrzeć, analizować.
1:13
Dlatego gdy przepasaliście[26] sobie biodra waszego umysłu, trzeźwymi będąc, całkowicie[27] złóżcie nadzieję w łasce, która jest wam niesiona w objawieniu[28] Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [26]
  Lub: przepasawszy sobie - czas przeszły dokonany
 • [27]
  Lub: dojrzale, doskonale.
 • [28]
  Greckie: apokalypto - (nagłe) odsłonięcie tego, co zakryte - porównaj werset 5 przypis [9].
1:14
Jako posłuszne dzieci, nie dostosowujcie[29] się do wcześniejszych pożądliwości[30] z czasów waszej niewiedzy[31],
Przypisy
 • [29]
  To jest dostosowanie swej postaci do określonej formy, wzoru.
 • [30]
  Lub: usilnych pragnień.
 • [31]
  Greckie: agnosia - nieświadomość.
1:15
Ale z powodu[32] Świętego, który was powołał, stańcie się sami święci we wszelkim postępowaniu waszym;
Przypisy
 • [32]
  Lub: w zgodzie z, według, na wzór - greckie: kata.
1:16
Bo napisano: Stańcie się święci[33], bo Ja jestem Święty.
Przypisy
 • [33]
  Greckie: hagios - oddzielony od (świata), poświęcony dla (Boga)
1:17
A jeśli wzywacie jako Ojca, tego który bez względu na osoby sądzi każdego według jego czynów, postępujcie w bojaźni przez czas waszego zamieszkiwania na obczyźnie[34].
Przypisy
 • [34]
  Greckie: paroika - przebywać gdzieś czasowo, mieszkać na obczyźnie.
1:18
Wiedząc, że nie zniszczalnym srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego[35] postępowania[36], przekazanego przez ojców,
Przypisy
 • [35]
  Greckie: mataios - pozbawiony siły, prawdy, pusty.
 • [36]
  Porównaj Rz 6,6 przypis [9].
1:19
Ale drogą krwią Chrystusa, jako Baranka niewinnego[37] i nieskalanego,
Przypisy
 • [37]
  Greckie: amomos - bez zarzutu, jako ofiara bez zmazy i skazy
1:20
Przeznaczonego[38] wprawdzie przed założeniem świata, a ukazanego ze względu na was w czasach ostatecznych,
Przypisy
 • [38]
  Lub: wiedzieć coś wcześniej, mieć plan.
1:21
Którzy dzięki Niemu[39] jesteście wierzącymi w Boga, który wzbudził Go z martwych i dał Mu chwałę, tak aby wiara i nadzieja wasza była w Bogu.
Przypisy
 • [39]
  Lub: przez Niego.
1:22
Skoro oczyściliście[40] dusze wasze w posłuszeństwie prawdzie przez Ducha, dla[41] nieobłudnej braterskiej miłości, z czystego serca jedni drugich miłujcie gorąco[42],
Przypisy
 • [40]
  Lub: mając swoje dusze oczyszczone lub uświęcone.
 • [41]
  Lub: do, ku.
 • [42]
  Greckie: ektenos - żarliwie, zdecydowanie, stale.
1:23
Odrodzeni[43] będąc, nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego przez Słowo żywego[44] Boga, które trwa na wieki.
Przypisy
 • [43]
  Dosłownie: ponownie zradzani - czas teraź. str. bierna.
 • [44]
  Dosłownie: żyjącego, lub Słowo Boga, żyjące i trwające.
1:24
Dlatego że wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała człowieka jak kwiat trawy; uschła trawa i kwiat jej opadł;
1:25
Ale Słowo[45] Pana trwa na wieki. A tym Słowem jest to, co zostało ogłoszone wam[46] w Ewangelii.
Przypisy
 • [45]
  Greckie: rhema - słowo wypowiedziane, przesłanie.
 • [46]
  Dosłownie: do was.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bądźcie odważni i dzielni, Nie bójcie się ani się nie lękajcie króla asyryjskiego ani tej tłuszczy, która jest z nim, gdyż z nami jest ktoś większy niż on.
II Kron 32:7

W Chrystusie

Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości ...
Efez 5:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Srebro nie miało zbyt dużej wartości w czasach w których żył Salomon (I Król 10,21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rzym 8:38-39


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić