„I będzie potym: wyleję ducha mego na wszelkie ciało a prorokować będą synowie waszy i córki wasze, starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy waszy widzenia widzieć będą.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Joela 2,28

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: 1 List Jana 2:7

O Przekładzie
2:1
Dzieciątka[1] moje! To wam piszę, abyście nie grzeszyli; a jeśliby ktoś zgrzeszył, mamy obrońcę[2] u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego,
Przypisy
 • [1]
  Greckie: teknion - dzieciątko, czuła forma zwracania się do uczniów.
 • [2]
  Greckie: parakletos - opiekun wezwany na pomoc, obrońca.
2:2
On też[3] jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata.
Przypisy
 • [3]
  Greckie: kai - i, a, oraz, to, też - tu: jako bezpośrednie nawiązanie do wersetu 1
2:3
A po tym poznajemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy.
2:4
Kto mówi: Poznałem[4] Go, a nie zachowuje Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy[5];
Przypisy
 • [4]
  Greckie: ginosko - poznać, dowiedzieć się, znać.
 • [5]
  Dosłownie: i prawda w nim nie jest (obecna)
2:5
Lecz kto zachowuje[6] Jego słowo, w tym prawdziwie miłość Boża jest doprowadzona do pełni[7]. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy.
Przypisy
 • [6]
  Lub: strzeże.
 • [7]
  Jest doskonała, dojrzała.
2:6
Kto mówi, że trwa[8] w Nim, ten sam powinien tak postępować[9] jak On postępował.
Przypisy
2:7
Bracia! Nie piszę wam nowego przykazania, ale stare przykazanie, które mieliście od początku[10]; tym starym przykazaniem jest to Słowo, które usłyszeliście od początku[10].
Przypisy
 • [10]
  Greckie: arche - początek, źródło, przyczyna sprawcza.
2:8
Jednak ponownie piszę wam nowe przykazanie, które jest prawdziwe w Nim i w was; bo ciemność przemija, a prawdziwa światłość już świeci[11].
Przypisy
 • [11]
  Lub: staje się widoczna.
2:9
Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi[12] swojego brata, aż dotąd jest w ciemności.
Przypisy
 • [12]
  Greckie: miseo - nie cierpieć, gardzić, wzdrygać się, kochać kogoś lub coś mniej od drugiego, nienawidzić.
2:10
Kto miłuje swojego brata, w światłości mieszka[13] i nie ma w nim zgorszenia[14].
Przypisy
 • [13]
  Lub: trwa, pozostaje.
 • [14]
  Upadku, potknięcia, pułapki.
2:11
Lecz kto nienawidzi swojego brata, jest w ciemności i chodzi w ciemności, a nie wie, gdzie odchodzi, bo ciemność oślepiła jego oczy.
2:12
Piszę wam, dzieciątka[15], bo odpuszczone są wam grzechy ze względu na[16] Jego imię.
Przypisy
 • [15]
  Greckie: teknion - dzieciątko, czuła forma zwracania się do uczniów.
 • [16]
  Lub: przez, z powodu.
2:13
Piszę wam, ojcowie, bo poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, bo zwyciężyliście[17] złego. Piszę wam, dzieci[18], bo poznaliście Ojca.
Przypisy
 • [17]
  Greckie: nikao - zdobyć, podbić, odnieść zwycięstwo, przezwyciężyć.
 • [18]
  Greckie: paidion - małe dziecko, chłopczyk, w zwrotach do dorosłych jako wyraz zażyłości i życzliwości - porównaj J 21,5.
2:14
Pisałem wam, ojcowie, bo poznaliście Tego, który jest od początku. Pisałem wam, młodzieńcy, bo jesteście mocni[19] i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego.
Przypisy
2:15
Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie; jeśli ktoś miłuje świat, nie ma[20] w nim miłości Ojca.
Przypisy
 • [20]
  Dosłownie: miłość Ojca nie jest w nim (obecna)
2:16
Bo wszystko, co jest na świecie: pożądliwość[21] ciała i pożądliwość oczu, i pycha[22] życia, nie jest z Ojca, ale jest ze świata.
Przypisy
 • [21]
  Lub: usilne pragnienia.
 • [22]
  Greckie: aladzoneia - czcza, chełpliwa gadanina, zuchwała pewność.
2:17
A świat przemija[23] i jego pożądliwość; lecz kto czyni wolę Boga, trwa na wieki.
Przypisy
 • [23]
  Greckie: parago - przechodzić obok, przemijać, znikać.
2:18
Dzieci[24]! To jest ostatnia godzina; a jak słyszeliście, że antychryst[25] przychodzi, tak i teraz wielu stało się antychrystami, stąd poznajemy, że jest to ostatnia godzina.
Przypisy
 • [24]
  Greckie: paidon - małe dziecko, chłopczyk, dziewczynka.
 • [25]
  Greckie: anti - w miejsce, zamiast, przeciwko; greckie: christos - Pomazaniec, Mesjasz.
2:19
Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas; jeśli bowiem byliby z nas, trwaliby z nami; lecz to się stało, aby zostało ujawnione[26], że nie wszyscy są z nas.
Przypisy
 • [26]
  Greckie: faneroo - ujawnić to, co było zakryte, ukazać publicznie.
2:20
A wy macie namaszczenie[27] od Świętego i wiecie wszystko.
Przypisy
 • [27]
  Greckie: chrisma - coś, czym smaruje się ciało, maść.
2:21
Nie napisałem wam, że nie znacie prawdy, ale że ją znacie, i że wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy.
2:22
Kto jest kłamcą? Czy nie ten, kto przeczy[28], że Jezus jest Mesjaszem[29]? Ten jest antychrystem, który zapiera[28] się Ojca i Syna.
Przypisy
 • [28]
  Greckie: arneomai - wyrzekać się, wypierać, odmawiać, odrzucać.
 • [29]
  To jest Chrystusem.
2:23
Każdy, kto zapiera[30] się Syna, nie ma i Ojca; a kto wyznaje Syna, ma i Ojca.
Przypisy
 • [30]
  Greckie: arneomai - wyrzekać się, wypierać, odmawiać, odrzucać.
2:24
Wy więc, którzy słyszeliście to, co od początku, niech to w was pozostaje, jeśli w was pozostałoby[31] to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie[31] w Synu i w Ojcu.
Przypisy
 • [31]
  Greckie: meno - trwać, mieszkać, pozostawać, nie zmieniać.
2:25
A taka jest obietnica, którą On nam złożył[32] – życie wieczne.
Przypisy
 • [32]
  Greckie: epangello - ogłaszać, obiecać, dobrowolnie zająć się czymś.
2:26
To[33] napisałem wam o tych, którzy was zwodzą.
Przypisy
 • [33]
  Dosłownie: te - w liczbie mnogiej (rzeczy).
2:27
A wy, którzy otrzymaliście to namaszczenie[34] od Niego na początku, ono trwa w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś nauczał; ale jak Jego namaszczenie naucza was o wszystkim i jest prawdziwe, i nie jest kłamstwem, i jak was nauczył, tak będziecie w Nim trwać[35].
Przypisy
 • [34]
  Greckie: chrisma - coś, czym smaruje się ciało, maść.
 • [35]
  Greckie: meno - trwać, mieszkać, pozostawać, nie zmieniać.
2:28
A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, mieli ufną odwagę[36] i nie byli zawstydzeni przez Niego przy Jego przyjściu[37].
Przypisy
 • [36]
  Greckie: parresia - śmiałość, swoboda.
 • [37]
  Greckie: parousia - obecność, przyjście, przybycie - porównaj 1Tes 4,15 przypis [25].
2:29
Jeżeli doświadczyliście[38], że On jest sprawiedliwy, wiecie[39] też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego jest zrodzony.
Przypisy
 • [38]
  Greckie: eido - widzieć, oglądać, dostrzegać, doświadczyć, znać.
 • [39]
  Greckie: ginosko - poznać, dowiedzieć się, znać.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:19

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg ciskał ogromnymi kamieniami z nieba na niektórych wrogów Izraela (Joz 10:11).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić