„A Piotr w odpowiedzi, rzekł do Niego: Panie! Jeśli to jesteś Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie.”

Biblia Przekład Toruński: Ewangelia Mateusza 14,28

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Przypowieści spisane przez Salomona 3:20

3:1
Mój synu! Nie zapominaj Mojej Nauki[1], a Moje przykazania niechaj przechowa twoje serce.
Przypisy
 • [1]
  Septuaginta: Mojego Prawa.
3:2
Bo przysporzą ci długich dni i lat życia, i zdrowia[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: niezmąconego spokoju, pokoju.
3:3
Niechaj cię nie opuszcza prawda i miłosierdzie; obwiąż je wokół twojej szyi oraz zapisz je na tablicy twojego serca.
3:4
A w oczach Boga i ludzi znajdziesz upodobanie, i dobre względy.
3:5
Całym twym sercem ufaj WIEKUISTEMU i nie polegaj na twojej własnej mądrości.
3:6
Pamiętaj o Nim na wszystkich twoich drogach, a wtedy On wyrówna twoje ścieżki.
3:7
Nie bądź mądrym we własnych oczach; bój się[1] WIEKUISTEGO i stroń od złego.
Przypisy
 • [1]
  Także: okazuj cześć WIEKUISTEMU.
3:8
Będzie to pępowiną dla twoich żył i orzeźwieniem dla twych kości.
3:9
Czcij WIEKUISTEGO częścią twojego mienia oraz pierwiastkiem wszystkich twoich plonów.
3:10
Wtedy napełnią się obfitością twe spichlerze, a twe kadzie będą przelewać się moszczem.
3:11
Mój synu! Nie pogardzaj napomnieniem WIEKUISTEGO i nie uprzykrzaj sobie Jego doświadczenia.
3:12
Bo kogo WIEKUISTY miłuje – tego karci[1], jako Ojciec, co kocha swego syna.
Przypisy
 • [1]
  Także: napomina, koryguje, przekonuje.
3:13
Szczęśliwy człowiek, który dostąpił Mądrości; człowiek, który pozyskał rozwagę.
3:14
Bo jej nabycie jest lepsze niż uzyskanie srebra, jej dochód pożyteczniejszy niż szczere złoto.
3:15
Ona jest cenniejszą niż korale i nie zrównają jej wszystkie twoje klejnoty.
3:16
Po jej prawicy długie życie, a w jej lewicy bogactwo i chwała.
3:17
Jej drogi są uroczymi drogami, a pomyślność na wszystkich jej ścieżkach.
3:18
Ona jest drzewem Życia dla tych, którzy się jej trzymają, a ktokolwiek ją trzyma – został uszczęśliwiony.
3:19
WIEKUISTY ugruntował ziemię Mądrością, a niebiosa utrwalił rozwagą.
3:20
Z Jego wiedzy rozstąpiły się tonie, a górne przestworza kropią rosą.
3:21
Mój synu! Niech to nie ustąpi sprzed twych oczu – strzeż Mądrości i roztropności,
3:22
A będą życiem dla twojej duszy i wdzięczną ozdobą dla twej szyi.
3:23
Wtedy będziesz bezpiecznie chodził po twej drodze i nie potkniesz się twoją nogą.
3:24
Gdy się położysz – nie zaznasz trwogi; a gdy odpoczniesz – słodkim będzie twój sen.
3:25
Nie powinieneś się obawiać nagłego strachu, ani grozy, gdy przypadnie na niegodziwych.
3:26
Bowiem WIEKUISTY będzie twoją ufnością; On uchroni twoją nogę od zasadzki.
3:27
Nie wzbraniaj się dobrze świadczyć temu, co potrzebuje, jeśli w twej mocy jest to uczynić.
3:28
Nie mów twemu bliźniemu: Idź i wróć później, jutro ci dam! - kiedy masz to przy sobie.
3:29
Nie knuj złego przeciw twojemu bliźniemu, gdy przy tobie ufnie przebywa.
3:30
Nie spieraj się z nikim bez powodu, gdy nic złego ci nie wyrządził.
3:31
Nie zazdrość krzywdzicielowi i jego dróg sobie nie upodobaj.
3:32
Bo ten, który zboczył z prostej drogi jest ohydą dla WIEKUISTEGO - a Jego życzliwość przy prawych.
3:33
W domu niegodziwca przekleństwo WIEKUISTEGO, lecz błogosławi siedzibie sprawiedliwych.
3:34
Jeżeli chodzi o naśmiewców – to się z nich naśmiewa, ale pokornym użycza łaski.
3:35
Udziałem mędrców będzie cześć, zaś głupców uniesie hańba.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

Aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie.
Filemon 1:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Abraham tak jak i Sara także roześmiał się gdy Bóg powiedział mu o tym, że będzie miała jeszcze syna (I Mojż 17:17). Urodził mu się później Izaak którego imię znaczy "śmiech".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić