„Któż wstąpi na górę PANA? Kto stanie w jego świętym miejscu?”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Psalmów 24,3

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Przypowieści spisane przez Salomona 1:33

1:1
Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla israelskiego.
1:2
By poznawano mądrość i pouczanie[1], by pojmowano rozumne słowa.
Przypisy
  • [1]
    Także: dyscyplinę.
1:3
Aby przyswajano sobie przestrogę, która wpaja do rozumu sprawiedliwość, Prawo i sąd;
1:4
By prostym nadać roztropności, a młodzieńcowi poznanie oraz rozwagę.
1:5
Mądry posłucha, a więc pomnoży swoją wiedzę, a rozsądny pozyska sterowność.
1:6
By zrozumiano przypowieść i przenośnię, orzeczenia mędrców oraz ich głębokie mowy.
1:7
Bojaźń Boża jest początkiem oraz pierwiastkiem[1] wiedzy, lecz głupcy pogardzają Mądrością i napomnieniem.
Przypisy
  • [1]
    W języku hebrajskim jedno słowo.
1:8
[1] Posłuchaj, Mój synu, napomnienia twojego ojca i nie zaniechaj nauki twojej matki.
Przypisy
  • [1]
    Mądrość (Septuaginta: Logos; także: Słowo) przemawia w tonie troskliwych rodziców. Ojcem w rozumieniu nowotestamentowym jest sam Bóg, a matką Nowe Jeruszalaim, czyli Zgromadzenie Wybranych w Jezusie.
1:9
Bo one są uroczym wieńcem dla twej głowy oraz zdobnym łańcuchem na twej szyi.
1:10
Mój synu, jeśli będą cię kusić grzesznicy – nie daj się uwieść.
1:11
Jeśli powiedzą: Pójdź z nami! Czyhamy na krew, bez przyczyny czatujemy na niewinnego.
1:12
Pochłoniemy ich żywcem jak Kraina Umarłych; ostatecznie, jak gdyby zstępujących do grobu.
1:13
Zdobędziemy wszelkie cenne mienie, nasze domy napełnimy łupem.
1:14
Wtedy będziesz miał między nami równy dział, jedna kasa będzie dla wszystkich.
1:15
Mój synu! Nie udawaj się z nimi w drogę, powstrzymuj swoją nogę od ich ścieżki!
1:16
Gdyż ich nogi zdążają ku złemu oraz się śpieszą, by rozlać krew.
1:17
Bo daremnie są zastawiane sidła przed oczami wszystkiego, co skrzydlate;
1:18
Tak i ci czyhają na swoją własną krew, czatują na swoje własne życie.
1:19
Taki jest los wszystkich, którzy są żądni nieprawego zysku - On zabiera ich własne życie.
1:20
Mądrość głośno woła na ulicy, na rynkach podnosi swój głos.
1:21
Po zgiełkliwych rogach nawołuje, mówi przy wrotach bram, wszędzie w mieście wygłasza swoje mowy.
1:22
Bezmyślni! Jak długo będziecie miłowali bezmyślność? Szydercy! Jak długo będziecie mieli upodobanie w szyderstwie; a nierozsądni będą nienawidzić poznania?
1:23
Nawróćcie się na Moje napomnienie. Oto rozleję przed wami Mego Ducha i zapoznam was z Moimi słowami.
1:24
Ponieważ wołałem, a wyście się wzbraniali; wyciągałem Moją rękę, a nikt nie zważał.
1:25
Odrzucaliście wszelką Moją radę oraz nie zważaliście na Mą przestrogę.
1:26
Dlatego i Ja się pośmieję, gdy nadejdzie wasze nieszczęście; będę urągał, kiedy przypadnie na was trwoga.
1:27
Kiedy przyjdzie na was jak burza, gdy jak wicher nadciągnie wasze nieszczęście, kiedy przyjdzie na was nędza i utrapienie.
1:28
Wtedy będą Mnie wzywać, ale nie odpowiem; będą Mnie szukać, ale nie znajdą.
1:29
Dlatego, że w nienawiści mieli poznanie i nie upodobali sobie bojaźni WIEKUISTEGO.
1:30
Nie chcieli wiedzieć o Mojej radzie i gardzili każdym Mym napomnieniem.
1:31
Więc przyjdzie im spożywać z owoców swojego postępowania i nasycić się swoimi własnymi knowaniami.
1:32
Bowiem bezmyślnych zabija ich własny upór, a spokój gubi głupców.
1:33
Ale kto Mnie słucha – zamieszka bezpiecznie i będzie wolny od trwogi przed złem.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie.
Iz 54:14

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,
Efez 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus uczynił ponad 30 cudów w Ewangeliach.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę.
Gal 3:14


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić