„(Aczci wprawdzie, izali Bóg będzie mieszkał z człowiekiem na ziemi? Oto niebiosa, i nieba niebios nie mogą cię ogarnąć, jakoż daleko mniej ten dom, którym zbudował?)”

Biblia Gdańska (1881): 2 Kronik 6,18

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: List do Rzymian 8:3

8:1
Zatem teraz już żadne potępienie dla tych w Jezusie Chrystusie, którzy nie chodzą według cielesnej natury[1], ale według Ducha.
Przypisy
 • [1]
  Także: ciała wewnętrznego, osobowości opartej na cielesnej naturze, cielesnej natury.
8:2
Ponieważ Prawo Ducha Życia uwolniło cię w Jezusie Chrystusie od prawa grzechu i śmierci.
8:3
Gdyż z uwagi na bezsilność Prawa, w której było za słabe z powodu cielesnej natury[1], Bóg posłał swojego Syna w obrazie wewnętrznego ciała[1] grzechu i za grzech - i osądził grzech w ciele wewnętrznym[1],
Przypisy
 • [1]
  Także: ciała wewnętrznego, osobowości opartej na cielesnej naturze, cielesnej natury.
8:4
Aby sprawiedliwy wyrok Prawa mógł być wypełniony w nas; tych, co żyją nie według cielesnej natury[1], ale według Ducha.
Przypisy
 • [1]
  Także: ciała wewnętrznego, osobowości opartej na cielesnej naturze, cielesnej natury.
8:5
Bo ci, co żyją według cielesnej natury - myślą o tych sprawach, które są cielesnej natury; zaś ci, co żyją według Ducha - o tych Ducha.
8:6
Ponieważ zamiar[1] ciała wewnętrznego - to śmierć, natomiast zamiar Ducha - to życie i pokój.
Przypisy
 • [1]
  Także: myśl; usposobienie.
8:7
Dlatego, że ów zamiar ciała wewnętrznego jest nieprzyjacielem względem Boga, nie poddaje się Prawu Boga, bowiem ani nie może.
8:8
Zaś ci, co są w ciele wewnętrznym, Bogu się podobać nie mogą.
8:9
Ale wy nie jesteście w ciele wewnętrznym - ale w Duchu, skoro Duch Boga w was mieszka. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten nie jest Jego.
8:10
Zaś jeśli jest w was Chrystus, to ciało jest martwe z powodu[1] grzechu, ale Duch to życie z powodu sprawiedliwości.
Przypisy
 • [1]
  Także: dla.
8:11
Więc jeśli mieszka w was Duch, który wzbudził Jezusa z martwych, to poprzez mieszkającego w was Jego Ducha przywróci też do życia wasze, poddane śmierci ciała.
8:12
Zatem, bracia, nie jesteśmy dłużnikami ciała wewnętrznego, aby żyć według cielesnej natury;
8:13
Bo jeśli żyjecie według cielesnej natury - macie umrzeć; zaś jeśli Duchem uśmiercacie postępowanie ciała - żyć będziecie.
8:14
Bo ci są dziećmi Boga, którzy są prowadzeni Duchem Boga.
8:15
Jako że nie otrzymaliście ducha niewoli - znowu ku bojaźni; ale otrzymaliście Ducha usynowienia[1], w którym wołamy: Abba[2], Ojcze.
Przypisy
 • [1]
  Adopcji.
 • [2]
  Boże Ojcze (z języka aramejskiego).
8:16
Ten Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga.
8:17
Zaś jeśli dziećmi, to także dziedzicami, skoro tego samego doznajemy; dziedzicami zaiste Boga, a współdziedzicami Chrystusa, byśmy wspólnie zostali w chwale.
8:18
Ponieważ jestem zdania, że doznania obecnej pory, nie są równoważne względem nastającej chwały, która została objawiona względem nas.
8:19
Bo stworzenie czeka żarliwie na otwarte ukazanie się dzieci Boga.
8:20
Ponieważ stworzenie nie zostało świadomie podporządkowane marności, ale dla[1] Tego, który podporządkował,
Przypisy
 • [1]
  Także: z powodu, przez.
8:21
W nadziei, że to stworzenie zostanie uwolnione z niewoli deprawacji, dla chwały wolności dzieci Boga.
8:22
Wiemy, że całe stworzenie wspólnie wzdycha i razem cierpi bóle porodowe aż do teraz.
8:23
Ale nie tylko, lecz i my sami, choć mamy pierwocinę Ducha, także wzdychamy sami w sobie, wyczekując adopcji w wykupieniu naszego ciała.
8:24
Bo zostaliśmy uratowani dla nadziei. Ale nadzieja, która jest widziana - nie jest nadzieją; gdyż kto się spodziewa tego, co widzi?
8:25
A skoro czegoś nie widzimy - mamy nadzieję, wyczekując poprzez wytrwałość.
8:26
Ale też i Duch dopomaga naszej słabości, bowiem nie wiemy tego, o co się mamy pomodlić jak należy; a sam Duch wstawia się za nami niewypowiedzianymi wzdychaniami.
8:27
Zaś Ten, co bada serca wie, jaki jest ów zamiar Ducha, ponieważ według Boga wstawia się za świętymi.
8:28
Wiemy, że miłującym Boga wszystko pomaga ku szlachetnemu postępowaniu tych, co według zamysłu[1] są zaproszonymi.
Przypisy
 • [1]
  Także: celu, zamiaru, wystawienia na widok publiczny.
8:29
Bo których wcześniej widział - także z góry przeznaczył, jako podobnie ukształtowanych do wizerunku Jego Syna, aby On był pierworodnym wśród wielu braci.
8:30
Zaś których przeznaczył - tych i powołał. A których powołał - tych i uznał za sprawiedliwych. A których uznał za sprawiedliwych - tych też wyniósł.
8:31
Co więc, do tego powiemy? Skoro Bóg dla naszego, kto naprzeciwko nas?
8:32
On, który, zaiste, nie oszczędził swojego Syna, ale oddał go w ofierze za nas wszystkich - jakby i razem z nim, życzliwie nie dał nam wszystkiego?
8:33
Kto będzie oskarżał przeciwko wybranym Boga? Bóg jest Tym, który uznaje za sprawiedliwego;
8:34
Kto będzie skazującym? Chrystus, co umarł, więcej, został też wskrzeszony; ten, który jest na prawicy Boga także prosi za nami.
8:35
Któż nas oddzieli od miłości Chrystusa? Utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?
8:36
Jak jest napisane: Dla ciebie cały czas jesteśmy uśmiercani, zostaliśmy policzeni podobnie jak owce na rzeź.
8:37
Lecz w tym wszystkim osiągamy pełne zwycięstwo, poprzez Tego, co nas miłuje.
8:38
Bo jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani potęgi, ani rzeczy teraźniejsze, ani mające nastąpić,
8:39
Ani wyniesienie, ani głębia, ani jakieś inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się.
I Piotr 3:14

W Chrystusie

Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?
I Kor 3:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwszymi wypowiedzianymi słowami przez Jezusa w Nowym Testamencie są słowa: "Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, Ja być muszę?" - Łuk 2:49.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę...
Hebr 10:23


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić