„Czy chcesz wniwecz obrócić mój sąd? Czy potępisz mnie, aby usprawiedliwić samego siebie?”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Hioba 40,8

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: List do Rzymian 2:1

2:1
Dlatego jesteś nie do obronienia, o człowieku; każdy, który potępiasz[1]. Bo w czym sądzisz drugiego - samego siebie skazujesz. Gdyż potępiając - sam to robisz.
Przypisy
 • [1]
  Także: sądzisz, oceniasz, oskarżasz, wydajesz wyrok.
2:2
A wiemy, że wobec tych, co robią takie rzeczy, w zgodzie z prawdą pozostaje ocena Boga.
2:3
Ale czy jesteś tego zdania, o człowieku, że unikniesz sądu Boga; ty, który potępiasz tych, co robią takie rzeczy, a czynisz takie same?
2:4
Albo niszczysz bogactwo Jego dobroci, cierpliwości i wyrozumiałości, nie rozpoznając, że dobroć Boga prowadzi cię do skruchy?
2:5
Według twojej gburowatości oraz niezdolnego do skruchy serca, samemu sobie gniew gromadzisz na dzień gniewu oraz objawienia się sprawiedliwego sądu Boga,
2:6
Który odpłaci każdemu według jego czynów.
2:7
Z jednej strony tym, w wytrwałości szukającym szlachetnego[1] czynu chwały, wartości i niezniszczalności - życiem wiecznym;
Przypisy
 • [1]
  Także: odpowiedniego, dobrego, prawego, sprawiedliwego, doskonałego.
2:8
Zaś tym, którzy z powodu karierowiczostwa są nieposłuszni prawdzie, a posłuszni niesprawiedliwości - gniewem, zapalczywością,
2:9
Utrapieniem oraz uciskiem na całą duszę człowieka zjednującego zło, najpierw Żyda, lecz także Greka.
2:10
Ale chwała, cześć i pokój każdemu, kto czyni szlachetnie; najpierw Żydowi, lecz także i Grekowi.
2:11
Bo przed Bogiem nie istnieje wzgląd na osobę.
2:12
Ponieważ jacykolwiek chybili celu[1] bez Prawa - bez Prawa też poginą; a jacykolwiek zgrzeszyli w Prawie - przez Prawo zostaną osądzeni.
Przypisy
 • [1]
  Także: zbłądzili, zawinili, zgrzeszyli.
2:13
Gdyż nie słuchacze Prawa są sprawiedliwymi przed Bogiem, ale wykonawcy Prawa będą uważani za sprawiedliwych.
2:14
Bo skoro poganie nie mając Prawa, z wrodzonej skłonności czynią z Prawa - oni, nie mając Prawa, sami sobą są prawem.
2:15
Ci, co działanie Prawa okazują wypisane w ich sercach, poprzez świadczące ich sumienie, a następnie wzajemną kalkulację - oskarżającą, czy też broniącą.
2:16
Tak będzie w dniu, kiedy Bóg z powodu mojej Ewangelii, osądzi ukryte sprawy ludzi poprzez Jezusa Chrystusa.
2:17
Więc jeśli ty nazywasz siebie Żydem, opierasz się na Prawie i chlubisz się przy Bogu;
2:18
Jeśli ty, pouczony z powodu Prawa, doświadczasz też i poznajesz Jego wolę, roznosząc ją w różne strony;
2:19
I jesteś przekonany, że ty sam jesteś przewodnikiem ślepych, światłem owych w ciemności,
2:20
Wychowawcą nierozsądnych, nauczycielem dziecinnych - mając wrażenie wyższego poznania oraz prawdy w Prawie;
2:21
Czemu ucząc drugiego - samego siebie nie uczysz? Ogłaszając, by nie kraść - kradniesz?
2:22
Mówiąc, aby nie cudzołożyć - cudzołożysz? Wywołujesz wstręt do wizerunków - a sam dopuszczasz się świętokradztwa[1]?
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: okradania Świątyni.
2:23
Ty, który chełpisz się w Prawie - poprzez przestępstwa Prawa, nie okazujesz Bogu szacunku?
2:24
Bowiem przez was jest profanowane wśród pogan Imię Boga, tak jak jest napisane.
2:25
Obrzezanie jest pożyteczne, jeżeli spełniasz Prawo. Zaś jeśli byłbyś przestępcą Prawa, twoje obrzezanie stało się nieobrzezaniem.
2:26
Zatem jeśli nieobrzezany by przestrzegał przepisów Prawa, czyż jego nieobrzezanie nie będzie liczone ku obrzezaniu?
2:27
I z natury nieobrzezany, ten, który spełnia Prawo, będzie sądził ciebie - przestępcę Prawa z powodu wiedzy[1] i obrzezania.
Przypisy
 • [1]
  Także: litery, pisma, papieru wartościowego; szerzej - Prawa Mojżesza.
2:28
Bo nie jest to Żyd na jawie; ani nie to w jawności, na cielesnej naturze obrzezanie;
2:29
Ale to Żyd w skrytości, i obrzezanie serca w Duchu - a nie w literze[1]. Jego pochwała nie pochodzi od ludzi - ale od Boga.
Przypisy
 • [1]
  Także: litery, pisma, papieru wartościowego; szerzej - Prawa Mojżesza.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do Jozuego: Nie bój się ich, bo jutro o tej porze sprawię, że wszyscy padną trupem przed Izraelem. Konie ich okulawisz, a wozy ich spalisz w ogniu.
Joz 11:6

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, Której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności
Efez 1:7-8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Poncjusz Piłat kazał zabić kilku Galilejczyków podczas gdy byli w Świątyni i składali ofiary (Łuk 13:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.
Obj 1:7


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić