„Albowiem przedtem, niż przyszli niektórzy od Jakóba, wespół z poganami jadał; a gdy ci przyszli, schraniał się i odłączał, bojąc się tych, którzy byli z obrzezania.”

Biblia Gdańska (1881): Galatów 2,12

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: List do Rzymian 12:4

12:1
Zachęcam was zatem, bracia, z powodu miłosierdzia Boga, by polecać wasze ciała jako ofiarę żyjącą, świętą, miłą Bogu, rozumną waszą służbą.
12:2
Także nie dostosowujcie się do tego porządku[1], ale bądźcie przemieniani w odnawianiu waszego umysłu, aż do wybadania jaka jest wola Boga - to jest odpowiednie, bardzo się podobające oraz doskonałe.
Przypisy
 • [1]
  Także: epoki, świata, pokolenia.
12:3
Bowiem przez daną mi łaskę powiadam każdemu, kto jest między wami, aby nie być zanadto myślącym ponad to, co trzeba wiedzieć; lecz myśleć dla zachowania rozsądku, tak, jak Bóg przydzielił każdemu miarę wiary.
12:4
Gdyż tak jak w jednym ciele mamy wiele członków, zaś wszystkie członki nie mają tego samego zadania -
12:5
Tak wielu jest jednym ciałem w Chrystusie, zaś każdy w swoim rodzaju; jedni członkami drugich.
12:6
Ale według danej nam łaski, mamy różne dary - czy to prorokowanie, według proporcji wiary;
12:7
Czy to służbę w usłudze; czy to wyjaśnianie w nauce;
12:8
Czy to zachętę w apelach. Dzieląc się w szczerości, kierując w gorliwości, litując się w radości.
12:9
Miłość niech stanie się nieobłudna. Brzydźcie się złem, a łączcie się ze szlachetnym.
12:10
Jedni do drugich przywiązani braterską miłością, jedni drugich uprzedzający szacunkiem.
12:11
W gorliwości nie opieszali[1], pałający duchem, służący Panu,
Przypisy
 • [1]
  Także: niezdecydowani, bojaźliwi, dokuczliwi.
12:12
Radujący się nadzieją. W ucisku - wytrwali, w modlitwie - uporczywie trwający;
12:13
Będący uczestnikami w niedostatkach świętych, prześladujący gościnnością.
12:14
Wielbijcie Boga tym, którzy was prześladują, wielbijcie i nie złorzeczcie.
12:15
Radujcie się z radującymi się i płaczcie z płaczącymi.
12:16
To samo myśląc jedni o drugich, nie myśląc wysoko, ale dostosowując się do pokornych.
12:17
Nie stawajcie się mądrymi[1] przed sobą. Nikomu złego za złe nie oddając; troszcząc się o to szlachetne przed wszystkimi ludźmi.
Przypisy
 • [1]
  Także: roztropnymi, rozsądnymi, rozumnymi.
12:18
Jeżeli to z waszego powodu możliwe - zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi;
12:19
Nie mszcząc się sami, umiłowani; wszak gniew ma wyznaczone miejsce, bowiem jest napisane: Do mnie pomsta należy, Ja oddam w zamian, mówi Pan.
12:20
Zatem jeśli łaknie twój nieprzyjaciel - karm go; jeśli pragnie - dawaj mu pić; bo gdy to czynisz, zgromadzisz węgle ognia na jego głowę.
12:21
Nie bądź zwycięzcą na skutek złego, ale zło przez szlachetne[1] zwyciężaj.
Przypisy
 • [1]
  Także: odpowiednie, dobre, sprawiedliwe, prawe, doskonałe.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do nich Jozue: Nie bójcie się i nie lękajcie się, bądźcie silni i odważni, bo tak uczyni Pan wszystkim waszym nieprzyjaciołom, z którymi będziecie walczyć.
Joz 10:25

W Chrystusie

Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.
I Jan 5:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Uczeń Jezusa Tomasz był także zwany Didymus (co oznacza po grecku "bliźniak") (Jan 11:16, Jan 20:24, Jan 21:2).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.
Ps 23:3-4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić