„Bo on wszystkich wyciąga wędką, zagarnia ich swym niewodem, zbiera ich do swej sieci; i dlatego się cieszy, raduje.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Habakuka 1,15

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: List do Rzymian 12:3

12:1
Zachęcam was zatem, bracia, z powodu miłosierdzia Boga, by polecać wasze ciała jako ofiarę żyjącą, świętą, miłą Bogu, rozumną waszą służbą.
12:2
Także nie dostosowujcie się do tego porządku[1], ale bądźcie przemieniani w odnawianiu waszego umysłu, aż do wybadania jaka jest wola Boga - to jest odpowiednie, bardzo się podobające oraz doskonałe.
Przypisy
 • [1]
  Także: epoki, świata, pokolenia.
12:3
Bowiem przez daną mi łaskę powiadam każdemu, kto jest między wami, aby nie być zanadto myślącym ponad to, co trzeba wiedzieć; lecz myśleć dla zachowania rozsądku, tak, jak Bóg przydzielił każdemu miarę wiary.
12:4
Gdyż tak jak w jednym ciele mamy wiele członków, zaś wszystkie członki nie mają tego samego zadania -
12:5
Tak wielu jest jednym ciałem w Chrystusie, zaś każdy w swoim rodzaju; jedni członkami drugich.
12:6
Ale według danej nam łaski, mamy różne dary - czy to prorokowanie, według proporcji wiary;
12:7
Czy to służbę w usłudze; czy to wyjaśnianie w nauce;
12:8
Czy to zachętę w apelach. Dzieląc się w szczerości, kierując w gorliwości, litując się w radości.
12:9
Miłość niech stanie się nieobłudna. Brzydźcie się złem, a łączcie się ze szlachetnym.
12:10
Jedni do drugich przywiązani braterską miłością, jedni drugich uprzedzający szacunkiem.
12:11
W gorliwości nie opieszali[1], pałający duchem, służący Panu,
Przypisy
 • [1]
  Także: niezdecydowani, bojaźliwi, dokuczliwi.
12:12
Radujący się nadzieją. W ucisku - wytrwali, w modlitwie - uporczywie trwający;
12:13
Będący uczestnikami w niedostatkach świętych, prześladujący gościnnością.
12:14
Wielbijcie Boga tym, którzy was prześladują, wielbijcie i nie złorzeczcie.
12:15
Radujcie się z radującymi się i płaczcie z płaczącymi.
12:16
To samo myśląc jedni o drugich, nie myśląc wysoko, ale dostosowując się do pokornych.
12:17
Nie stawajcie się mądrymi[1] przed sobą. Nikomu złego za złe nie oddając; troszcząc się o to szlachetne przed wszystkimi ludźmi.
Przypisy
 • [1]
  Także: roztropnymi, rozsądnymi, rozumnymi.
12:18
Jeżeli to z waszego powodu możliwe - zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi;
12:19
Nie mszcząc się sami, umiłowani; wszak gniew ma wyznaczone miejsce, bowiem jest napisane: Do mnie pomsta należy, Ja oddam w zamian, mówi Pan.
12:20
Zatem jeśli łaknie twój nieprzyjaciel - karm go; jeśli pragnie - dawaj mu pić; bo gdy to czynisz, zgromadzisz węgle ognia na jego głowę.
12:21
Nie bądź zwycięzcą na skutek złego, ale zło przez szlachetne[1] zwyciężaj.
Przypisy
 • [1]
  Także: odpowiednie, dobre, sprawiedliwe, prawe, doskonałe.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Lecz Pan rzekł do niego: Pokój z tobą; Nie bój się, nie umrzesz.
Sdz 6:23

W Chrystusie

Wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie.
Kol 2:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jeśli człowiek lub nawet zwierzę dotknęło góry Boga (Góry Synaj) musiało zostać ukamienowane lub zabite strzałami z łuku (II Mojż 19:12-13, Hebr 12:20).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?
Hebr 13:6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić