„Dokonałem wśród was takiego spustoszenia, jakiego dokonał Bóg w Sodomie i Gomorze, i staliście się jak głownia wyrwana z ognia, a jednak nie nawróciliście się do mnie - mówi Pan.”

Biblia Warszawska: Księga Amosa 4,11

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: List do Rzymian 12:13

12:1
Zachęcam was zatem, bracia, z powodu miłosierdzia Boga, by polecać wasze ciała jako ofiarę żyjącą, świętą, miłą Bogu, rozumną waszą służbą.
12:2
Także nie dostosowujcie się do tego porządku[1], ale bądźcie przemieniani w odnawianiu waszego umysłu, aż do wybadania jaka jest wola Boga - to jest odpowiednie, bardzo się podobające oraz doskonałe.
Przypisy
 • [1]
  Także: epoki, świata, pokolenia.
12:3
Bowiem przez daną mi łaskę powiadam każdemu, kto jest między wami, aby nie być zanadto myślącym ponad to, co trzeba wiedzieć; lecz myśleć dla zachowania rozsądku, tak, jak Bóg przydzielił każdemu miarę wiary.
12:4
Gdyż tak jak w jednym ciele mamy wiele członków, zaś wszystkie członki nie mają tego samego zadania -
12:5
Tak wielu jest jednym ciałem w Chrystusie, zaś każdy w swoim rodzaju; jedni członkami drugich.
12:6
Ale według danej nam łaski, mamy różne dary - czy to prorokowanie, według proporcji wiary;
12:7
Czy to służbę w usłudze; czy to wyjaśnianie w nauce;
12:8
Czy to zachętę w apelach. Dzieląc się w szczerości, kierując w gorliwości, litując się w radości.
12:9
Miłość niech stanie się nieobłudna. Brzydźcie się złem, a łączcie się ze szlachetnym.
12:10
Jedni do drugich przywiązani braterską miłością, jedni drugich uprzedzający szacunkiem.
12:11
W gorliwości nie opieszali[1], pałający duchem, służący Panu,
Przypisy
 • [1]
  Także: niezdecydowani, bojaźliwi, dokuczliwi.
12:12
Radujący się nadzieją. W ucisku - wytrwali, w modlitwie - uporczywie trwający;
12:13
Będący uczestnikami w niedostatkach świętych, prześladujący gościnnością.
12:14
Wielbijcie Boga tym, którzy was prześladują, wielbijcie i nie złorzeczcie.
12:15
Radujcie się z radującymi się i płaczcie z płaczącymi.
12:16
To samo myśląc jedni o drugich, nie myśląc wysoko, ale dostosowując się do pokornych.
12:17
Nie stawajcie się mądrymi[1] przed sobą. Nikomu złego za złe nie oddając; troszcząc się o to szlachetne przed wszystkimi ludźmi.
Przypisy
 • [1]
  Także: roztropnymi, rozsądnymi, rozumnymi.
12:18
Jeżeli to z waszego powodu możliwe - zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi;
12:19
Nie mszcząc się sami, umiłowani; wszak gniew ma wyznaczone miejsce, bowiem jest napisane: Do mnie pomsta należy, Ja oddam w zamian, mówi Pan.
12:20
Zatem jeśli łaknie twój nieprzyjaciel - karm go; jeśli pragnie - dawaj mu pić; bo gdy to czynisz, zgromadzisz węgle ognia na jego głowę.
12:21
Nie bądź zwycięzcą na skutek złego, ale zło przez szlachetne[1] zwyciężaj.
Przypisy
 • [1]
  Także: odpowiednie, dobre, sprawiedliwe, prawe, doskonałe.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie.
Job 5:21

W Chrystusie

Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności.
I Tes 5:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwszym pytaniem wypowiedzianym w Biblii przez Boga było "Gdzie jesteś?". Bóg wypowiedział je do Adama (I Mojż 3:9).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.
Jan 8:31-32


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić