„Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni.”

Biblia Warszawska: 1 List św. Jana 5,8

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: List do Rzymian 10:15

10:1
Bracia, upodobanie mojego serca jest ku zbawieniu, nadto modlitwa do Boga za Israel.
10:2
Bo im świadczę, że mają zazdrość o Boga, ale nie w celu rozpoznania.
10:3
Gdyż nie znając sprawiedliwości Boga oraz pragnąc własną sprawiedliwość utwierdzić - nie poddali się sprawiedliwości Boga.
10:4
Ponieważ należnością[1] Prawa jest Chrystus, ku sprawiedliwości każdego wierzącego.
Przypisy
 • [1]
  Także: spełnieniem, końcem, skutkiem.
10:5
Bowiem Mojżesz pisze o sprawiedliwości z Prawa, że ten człowiek, który je spełnił[1] - w nich będzie żył[2].
Przypisy
 • [1]
  Zawsze wykonywał wszystkie uczynki wynikające z nakazów i wyroków Prawa Mojżesza.
 • [2]
  Nadal będzie żył w Prawie Mojżesza.
10:6
Zaś sprawiedliwość z wiary mówi tak: Nie powiedz w swoim sercu: Kto wstąpi do niebios? (To jest ściągnąć[1] Chrystusa);
Przypisy
 • [1]
  Także: sprowadzić na dół.
10:7
Albo: Kto zstąpi do podziemnego świata? (To jest wyprowadzić Chrystusa spośród umarłych).
10:8
Ale co mówi? Blisko ciebie jest Słowo, w twoich ustach i twoim sercu. To jest słowo wiary, które ogłaszamy;
10:9
że jeśli przez swoje usta wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swym sercu, że Bóg go wzbudził z martwych - zostaniesz zbawiony.
10:10
Bo sercem zostaje się przekonywanym o[1] sprawiedliwości, zaś ustami jest wyznawane o zbawieniu.
Przypisy
 • [1]
  Także: ku, do, względem, dla, co do.
10:11
Gdyż Pismo mówi: Każdy, kto w Niego wierzy, nie zostanie zawstydzony.
10:12
Bowiem nie ma oddzielenia Żyda i Greka; gdyż ten sam Pan jest Panem wszystkich, i jest bogaty względem wszystkich, co Go wzywają.
10:13
Każdy bowiem, kto wzywał do siebie Imię Pana - zostanie zbawiony.
10:14
A jak wezwą do siebie Tego, co do którego nie uwierzyli? Albo jak uwierzą, o którym[1] nie usłyszeli? A jak usłyszą, bez głosiciela?
Przypisy
 • [1]
  Możliwe tłumaczenie: którego.
10:15
Albo jak mogliby głosić, jeśli nie zostali wysłani? Tak jak jest napisane: Jak piękne są nogi głoszących dobrą nowinę pokoju; tych, co głoszą szlachetną Ewangelię.
10:16
Ale nie wszyscy się poddali Ewangelii; bowiem Izajasz mówi: Panie, kto uwierzył naszej relacji?
10:17
Zatem wiara będzie z relacji, a relacja z powodu Słowa Boga.
10:18
Ale mówię: Czyż nie usłyszeli? Przeciwnie, do każdej krainy wyszedł ich głos, a ich słowa do kresów zamieszkałej ziemi.
10:19
Ale mówię: Czy Israel się nie dowiedział? Pierwszy mówi Mojżesz: Ja was pobudzę do zazdrości z powodu nie mojego ludu[1], z powodu nierozumnego ludu was rozdrażnię.
Przypisy
 • [1]
  Czyli pogan.
10:20
A Izajasz, ośmielając się, mówi: Zostałem znaleziony przez tych, którzy mnie nie szukali, i stałem się widoczny tym, którzy się mnie nie radzili.
10:21
Zaś względem Israela mówi: Cały czas wyciągałem moje ręce do tego nieposłusznego oraz sprzeciwiającego się ludu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie.
Job 5:21

W Chrystusie

Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa.
I Piotr 1:23

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Każde stworzenie które chodziło na czterech łapach było zakazane do spożywania i uważane jako nie czyste w Prawie Mojżeszowym (III Mojż 11:27).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że Ja od Boga wyszedłem.
Jan 16:27


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić