„Składłeś nas jako gnój i smród w pośrodku narodów.”

Biblia Brzeska: Treny 3,45

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: List do Rzymian 1:16

1:1
Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, zawezwany apostoł, powołany dla Ewangelii Boga,
1:2
Która wcześniej została oznajmiona przez Jego proroków w Pismach Świętych,
1:3
Odnośnie Jego Syna, który według cielesnej natury urodził się z nasienia Dawida.
1:4
Tego, z powodu wskrzeszenia umarłych, poprzez Ducha Świętości w mocy wyznaczonego Syna Boga - Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1:5
Przez którego otrzymaliśmy łaskę i wysłannictwo ku posłuszeństwu wiary[1] względem jego Imienia pomiędzy wszystkimi poganami.
Przypisy
 • [1]
  Także: ufności; dowodowi, świadectwu.
1:6
Wśród których wy też jesteście - zaproszeni Jezusa Chrystusa.
1:7
Wszystkim, co są w Rzymie, umiłowanym Boga, zaproszonym świętym - łaska wam oraz pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
1:8
Jednak najpierw dziękuję za was wszystkich memu Bogu, poprzez Jezusa Chrystusa, że wasza wiara jest ogłaszana na całym świecie.
1:9
Gdyż moim świadkiem jest Bóg, któremu służę w mym życiu za pomocą Ewangelii Jego Syna, że nieustannie wywołuję wasze wspomnienie,
1:10
Stale prosząc podczas moich modlitw, bym jakoś teraz, kiedykolwiek, odbył szczęśliwą podróż i w woli Boga do was przybył.
1:11
Bo pragnę was zobaczyć, abym wam mógł przekazać jakiś duchowy dar dla waszego ugruntowania.
1:12
A to się wtedy dzieje, gdy pośród was, razem zostaniemy zachęceni poprzez wzajemną wiarę - waszą i moją.
1:13
Ale nie chcę, byście nie wiedzieli, bracia, że często postanawiałem do was przybyć (i byłem powstrzymany aż do tej chwili), abym miał jakiś plon także w was, jak i w pozostałych narodach.
1:14
Jestem również dłużnikiem Greków i barbarzyńców, mądrych i nierozumnych.
1:15
Tak to we mnie ochocze, by i wam, w Rzymie, zwiastować Dobrą Nowinę.
1:16
Bowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusa; gdyż ona jest mocą Boga na ratunek każdemu wierzącemu, przede wszystkim Żydowi[1], lecz także i Grekowi.
Przypisy
 • [1]
  Poprawnie: Judejczykowi, czyli Izraelicie z pokolenia Judasa (Judy).
1:17
Gdyż zostaje w niej objawiana sprawiedliwość[1] Boga z wiary ku wierze, jak napisano: Zaś sprawiedliwy będzie żył z wiary.[2]
Przypisy
 • [1]
  Greckie dikaiosyne; sprawiedliwość pojmowana jako sprawiedliwość prawna (prawość).
 • [2]
  Septuaginta, ST zaś sprawiedliwy będzie żył z (także: z powodu) Mojej wiary.
1:18
Ponieważ z niebios jest objawiany gniew Boga przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości[1] ludzi, co powstrzymują prawdę w bezprawiu.
Przypisy
 • [1]
  Także: nieprawości, bezprawiu (wobec Praw Boga).
1:19
Dlatego, że to, co poznawalne Boga jest wśród nich oczywiste; gdyż Bóg dał im się poznać.
1:20
Bo od stworzenia świata - rozważając - Jego niewidzialne są oglądane w dziełach. To, jak i Jego wieczna potęga oraz boska natura - aby oni pozostawali nieusprawiedliwionymi.
1:21
Dlatego, że wiedzieli o Bogu, a nie sławili, czy też nie dziękowali Bogu, ale zgłupieli w swych dyskusjach, a ich nierozumne serce znalazło się w ciemnościach.
1:22
Zapewniając, że są mądrzy - zostali głupimi.
1:23
Zamienili też chwałę nieśmiertelnego Boga na podobieństwo obrazu przemijającego człowieka oraz ptaków, czworonogów i płazów.
1:24
Dlatego Bóg wydał ich na zepsucie pośród pożądliwości ich serc, by między sobą hańbili swoje ciała
1:25
Ci, co zamienili prawdę Boga na kłamstwo oraz zaczęli oddawać cześć boską oraz służyć stworzeniu, wbrew Temu, który stworzył i który jest wysławiony na wieki. Amen.
1:26
Przez to wydał ich Bóg pomiędzy namiętności wzgardy; bo także ich kobiety[1] naruszyły wrodzone zwyczaje, na te wbrew naturze.
Przypisy
1:27
Podobnie i mężczyźni[1], zaniechali wrodzonego użycia żeńskiego oraz zostali wypaleni w ich sięganiu jednych ku drugim, uprawiając bezwstyd - męskie między męskimi. I za to ich szaleństwo wśród samych siebie odbierają zapłatę, która jest słuszna.
Przypisy
 • [1]
  W manuskryptach: męskie.
1:28
A w miarę tego jak nie uznali, aby mieć w znajomości Boga - wydał ich Bóg na niewłaściwy sposób myślenia, aby czynić rzeczy nie będące należytymi,
1:29
Nasycone wszelką niesprawiedliwością, bałwochwalstwem, złośliwością, zachłannością i cierpieniem. Ich, pełnych zawiści, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów;
1:30
Obmówców, oszczerców, nienawidzących Boga; zuchwalców, pysznych, samochwalnych, twórców złego, rodzicom nieposłusznych,
1:31
Nierozumnych, zdradzieckich, bez serca, nieubłaganych, bez litości;
1:32
Którzy poznawszy wyrok Boga, że ci, co robią takie rzeczy godni są kary śmierci - nie tylko je czynią, ale też zgadzają się z tymi, którzy to robią.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Udzielę pokoju temu krajowi, będziecie spoczywać, a nikt was nie przestraszy. Wytępię dzikie zwierzęta z ziemi i miecz nie będzie przechodził przez wasz kraj.
III Mojż 26:6

W Chrystusie

Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.
Fil 3:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg sprawił że laska Aarona zakwitła i wyrosły na niej migdały (IV Mojż 17:8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
Efez 2:10


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić