„Bo acz jest ukrzyżowan z krewkości, wszakże żywie z mocy Bożej, abowiemci i my krewe jesteśmy w nim, ale będziemy żyli z nim z mocy Bożej u was.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Koryntian 13,4

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: List do Kolosan 4:1

4:1
Panowie, dawajcie sługom sprawiedliwie oraz bezstronnie, wiedząc, że i wy macie Pana w Niebie.
4:2
Uporczywie trwajcie przy modlitwie, czuwając w niej pośród dziękczynienia.
4:3
Modląc się równocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi Mądrości[1], by powiedzieć tajemnicę Chrystusa. Dla niej jestem związany,
Przypisy
  • [1]
    Także: Słowa.
4:4
Bym ją objawił, jak trzeba mi powiedzieć.
4:5
Postępujcie w życiowej mądrości względem obcych[1], wykorzystując stosowną porę.
Przypisy
  • [1]
    Także: tych na zewnątrz.
4:6
Wasze słowo niech będzie zawsze w przychylności, przyprawione solą, by wiedzieć, jak wam trzeba każdemu jednemu odpowiadać.
4:7
Wszystkie sprawy co do mnie oznajmi wam umiłowany brat Tychikus, wierny sługa oraz współsługa w Panu,
4:8
Którego do was posłałem względem tego samego - abyście się o nas dowiedzieli i by zachęcił wasze serca
4:9
Razem z Onezymem, wiernym, umiłowanym bratem, który jest z was. Oni wam wyjaśnią wszystkie sprawy tutaj.
4:10
Pozdrawia was Arystarchus, mój współwięzień, oraz Marek, kuzyn Barnaby (względem którego otrzymaliście polecenie, że jeśli do was przyjdzie, przyjmijcie go).
4:11
Także Jezus, zwany Justem - który jest z obrzezania. Tylko oni stali mi się pociechą i są moimi pomocnikami względem Królestwa Boga.
4:12
Pozdrawia was Epafras - sługa Chrystusa z was, zawsze walczący dla was w modlitwach, abyście zostali utwierdzeni jako doskonali i napełnieni w każdej woli Boga.
4:13
Bowiem mu świadczę, że ma dla was wielki zapał, oraz dla tych w Laodycei i w Hierapolis.
4:14
Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz oraz Demas.
4:15
Pozdrówcie braci w Laodycei, Nymfasa oraz zbór w jego domu.
4:16
A gdy ten list zostanie u was odczytany, sprawcie, aby został też odczytany w zborze Laodyceńczyków, a ten z Laodycei abyście i wy odczytali.
4:17
Powiedzcie też Archipowi: Troszcz się o służbę, którą otrzymałeś w Panu, abyś ją wypełniał.
4:18
Pozdrowienie moją, Pawła ręką. Pamiętajcie o moich pętach. Łaska z wami. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrębięciu oślicy.
Jan 12:15

W Chrystusie

Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,
Gal 3:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Dziejach Apostolskich najdłuższej księdze w Nowym Testamencie nigdy nie zostało użyte słowo "miłość". Właściwie słowa "miłość" nie użyto nigdy w dwóch księgach Nowego Testamentu, są to księgi: Dzieje Apostolskie i 2 List Piotra.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić