„Ostatki jego niechaj poginą, a w drugim narodzie niechać będzie wygładzone imię jego.”

Biblia Brzeska: Księga Psalmów 109,13

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: List do Kolosan 3:2

3:1
Jeśli zatem, zostaliście ożywieni z Chrystusem, szukajcie tych, co są w górze, gdzie jest Chrystus, siedząc po prawicy Boga.
3:2
O tych w górze rozmyślajcie - nie o tych na ziemi.
3:3
Bo umarliście, a wasze życie jest ukryte w Bogu razem z Chrystusem.
3:4
A gdy Chrystus - to wasze życie - zostanie ukazany, wtedy i wy zostaniecie ukazani razem z nim w chwale.
3:5
Zatem uczyńcie martwymi wasze członki na ziemi; cudzołóstwo, nieczystość[1], namiętność[2], zgubne pragnienie i chciwość, która jest bałwochwalstwem,
Przypisy
 • [1]
  Także: zepsucie.
 • [2]
  Także: to, co się zdarza; kłopot, wrażenie, doświadczenie.
3:6
Gdyż przez nie przychodzi gniew Boga na dzieci nieposłuszeństwa.
3:7
Także wy niegdyś w nich chodziliście, gdy pośród nich pędziliście życie.
3:8
Ale teraz odłóżcie to wszystko: Zapalczywość, gniew, oszczerstwo[1] oraz haniebną mowę[2] z waszych ust.
Przypisy
 • [1]
  Także: zniesławianie, bezbożna mowa.
 • [2]
  Także: sprośną, obelżywą.
3:9
Nie kłamcie jedni względem drugich; rozbierzcie się ze starego człowieka, razem z jego uczynkami,
3:10
A ubierzcie nowego, odnawianego względem wiedzy do obrazu Tego, który go stworzył.
3:11
Gdzie nie ma Greka i Żyda, obrzezania i nieobrzezania, obcego, Scyty[1], niewolnika, wolnego; ale wszystkim we wszystkich jest Chrystus.
Przypisy
 • [1]
  Członek ludu z Azji.
3:12
Zatem jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przywdziejcie wnętrza[1] zmiłowania; życzliwość, pokorę, łagodność, wyrozumiałość;
Przypisy
 • [1]
  Także: serca, dusze (jako siedliska uczuć).
3:13
Znosząc cierpliwie jedni drugich i przebaczając sobie, jeśli ktoś ma przeciwko komuś jakiś zarzut. Jak Chrystus wam przebaczył - tak i wy.
3:14
A nad tym wszystkim jest miłość, która jest więzią doskonałości.
3:15
Zaś w waszych sercach niech rządzi pokój Boga, do którego też zostaliście powołani w jednym ciele; zatem stawajcie się wdzięczni[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: mili, przyjemni.
3:16
Słowo Chrystusa niech zamieszkuje w was obficie, nauczając w całej mądrości. Także napominajcie samych siebie psalmami, hymnami, pieśniami duchowymi, we wdzięczności śpiewając Panu w waszych sercach.
3:17
A wszystko, cokolwiek byście robili w mowie, lub w czynie - wszystko róbcie w Imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu.
3:18
Żony, bądźcie podporządkowane swoim mężom, jak jest stosowne w Panu.
3:19
Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie względem nich surowi[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: rozgoryczeni, rozdrażnieni, oburzeni, szorstcy.
3:20
Dzieci, we wszystkim bądźcie posłuszne rodzicom, bo to jest przyjemne dla Pana.
3:21
Ojcowie, nie rozjątrzajcie waszych dzieci, aby nie upadały na duchu.
3:22
Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim panom według cielesnej natury. Nie w służbie dla oka, jako ci, co chcą się przypodobać ludziom - ale w szczerości serca, bojąc się Boga.
3:23
Jeśli to czynicie - róbcie z serca, jak Panu, a nie ludziom;
3:24
Wiedząc, że od Pana otrzymacie zapłatę dziedzictwa. Bądźcie sługami Pana, Chrystusa.
3:25
Zaś ten, co czyni niesprawiedliwość, otrzyma z powrotem niesprawiedliwość, którą uczynił, i nie ma względu na osobę.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A on rzekł: Pokój wam! Nie bójcie się! Bóg wasz i Bóg ojca waszego włożył wam skarby do worów waszych. Tamte pieniądze wasze doszły do mnie. I przyprowadził do nich Symeona.
I Mojż 43:23

W Chrystusie

Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.
Rzym 5:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jedynym cudem uczynionym przez Jezusa który wymieniony został we wszystkich Ewangeliach jest cud w którym nakarmił 5000 ludzi (Mat 14:13-21, Mar 6:32-44, Łuk 9:12-17, Jan 6:1-14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Że to jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć
Ps 48:15


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić