„Pozdrawiają cię dzieci twojej wybranej siostry. Amen.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: 2 List Jana 1,13

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: List do Kolosan 1:8

1:1
Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa oraz brat Tymoteusz,
1:2
Tym, którzy są w Kolosach, świętym i wiernym braciom w Chrystusie; łaska wam oraz pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
1:3
Dziękujemy Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was,
1:4
Od kiedy usłyszeliśmy o waszej wierze[1] w Chrystusie Jezusie oraz miłości, którą macie do wszystkich świętych.
Przypisy
 • [1]
  Także: ufności, przekonaniu, świadectwie.
1:5
A to z powodu nadziei złożonej dla was w niebiosach, o której wcześniej usłyszeliście w słowie prawdy Ewangelii,
1:6
Tej, która do was przyszła, jak również na cały świat. A wydaje ona owoce, podobnie jak pośród was, od dnia którego usłyszeliście oraz poznaliście[1] w prawdzie łaskę Boga;
Przypisy
 • [1]
  Także: odkryliście, uznaliście.
1:7
I w miarę tego, jak się nauczyliście od Epafry, naszego umiłowanego współsługi, będącego dla was wiernym sługą Chrystusa.
1:8
Ten nam wykazał waszą miłość w Duchu.
1:9
Z tego powodu i my - od dnia w którym to usłyszeliśmy - nie ustajemy, modląc się z powodu was i prosząc, byście zostali wypełnieni znajomością Jego woli, w całej mądrości oraz duchowej wiedzy.
1:10
Abyście się zachowywali w sposób godny Pana, w celu wszelkiego przypodobania się; przynosząc owoce w każdym szlachetnym[1] uczynku oraz wzrastając pod względem znajomości Boga.
Przypisy
 • [1]
  Także: odpowiednim, dobrym, prawym.
1:11
Będąc też umocnieni wśród radości, w każdym przejawie mocy Boga, w celu chwały Jego potęgi, ku wszelkiej wytrwałości oraz wyrozumiałości.
1:12
Dziękując Ojcu, który was zakwalifikował do części dziedzictwa świętych w światłości;
1:13
Co was wyrwał z władzy ciemności oraz przeniósł do Królestwa Miłości Jego Syna.
1:14
W nim, przez jego krew, mamy odkupienie i darowanie grzechów.
1:15
On jest obrazem[1] niewidzialnego Boga, pierworodnym wszystkiego co stworzone.
Przypisy
 • [1]
  Także: wizerunkiem, wyobrażeniem.
1:16
Gdyż w Nim[1] wszystko zostało stworzone w niebiosach oraz na ziemi, widzialne i niewidzialne; czy to trony, czy władze, czy niebiańskie moce, czy potęgi; wszystko jest stworzone z powodu Niego i dla Niego.
Przypisy
 • [1]
  Także: przez Niego.
1:17
A on jest przed wszystkimi i wszystko w Nim zaistniało[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: stanęło razem, złączyło się, ukształtowało się, jest oddane pod opiekę.
1:18
On jest także głową ciała - zgromadzenia wybranych. On jest początkiem, pierworodnym z martwych, by sam mógł się stać tym, co zajmuje pierwsze miejsce we wszystkim.
1:19
Ponieważ znalazł upodobanie, aby w nim zamieszkała cała pełnia[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: doskonałość, wykonanie.
1:20
I by przez niego, ponownie pojednać dla Niego wszystko, uczyniwszy pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, czy to na ziemi, czy w niebiosach.
1:21
Także was, będących niegdyś obcymi[1] oraz nienawistnymi umysłem[2] wśród obelżywych uczynków,
Przypisy
 • [1]
  Także: oddzielonymi, odsuniętymi, ludźmi z którymi zerwano stosunki.
 • [2]
  Także: usposobieniem, zamiarem.
1:22
Teraz, przez karę śmierci, ponownie pojednał w ciele jego ciała wewnętrznego, aby was postawić wobec Niego jako świętych, bez zarzutu oraz niespornych.
1:23
Jeżeli tylko trwacie w wierze, będąc ugruntowani, stali[1] oraz nie dający się ruszyć z miejsca z dala od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście. Tej, co została ogłoszona pośród całego stworzenia pod niebem, i której ja, Paweł, stałem się sługą.
Przypisy
 • [1]
  Także: spokojni, niewzruszeni, mocno oparci.
1:24
Teraz się cieszę wśród moich cierpień[1] dla was, oraz w mojej cielesnej naturze wypełniam biedę utrapień Chrystusa dla jego ciała, którym jest zgromadzenie wybranych.
Przypisy
 • [1]
  Także: zdarzeń; uczuć.
1:25
Gdyż ja stałem się jego sługą w zgodzie z postanowieniem Boga, danym mi dla was, aby urzeczywistnić Słowo Boga,
1:26
Tajemnicę zakrytą od wieków i pokoleń, a teraz objawioną Jego świętym.
1:27
Tym pośród pogan, którym Bóg zechciał wyjaśnić czym jest bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest w was Chrystus, owa nadzieja chwały.
1:28
Którego my głosimy, ostrzegając każdego człowieka oraz w całej mądrości ucząc każdego człowieka, abyśmy oddali każdego człowieka dojrzałym w Chrystusie Jezusie.
1:29
Dlatego się trudzę, walcząc przez jego siłę, działającą we mnie w przejawach mocy Boga.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć.
I Piotr 3:6

W Chrystusie

Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie.
Kol 1:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Królowie Zeba i Salmunna zabili braci Gedeona. Kiedy Gedeon schwytał ich podczas bitwy rozkazał swojemu pierworodnemu synowi (prawdopodobnie nastoletniemu) aby ich zabił, ten jednak bał się to uczynić więc Gedeon zabił ich sam (Sdz 8:18-21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić