„Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem.”

Biblia Tysiąclecia: 1 List św. Jana 3,4

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: List do Kolosan 1:21

1:1
Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa oraz brat Tymoteusz,
1:2
Tym, którzy są w Kolosach, świętym i wiernym braciom w Chrystusie; łaska wam oraz pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
1:3
Dziękujemy Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was,
1:4
Od kiedy usłyszeliśmy o waszej wierze[1] w Chrystusie Jezusie oraz miłości, którą macie do wszystkich świętych.
Przypisy
 • [1]
  Także: ufności, przekonaniu, świadectwie.
1:5
A to z powodu nadziei złożonej dla was w niebiosach, o której wcześniej usłyszeliście w słowie prawdy Ewangelii,
1:6
Tej, która do was przyszła, jak również na cały świat. A wydaje ona owoce, podobnie jak pośród was, od dnia którego usłyszeliście oraz poznaliście[1] w prawdzie łaskę Boga;
Przypisy
 • [1]
  Także: odkryliście, uznaliście.
1:7
I w miarę tego, jak się nauczyliście od Epafry, naszego umiłowanego współsługi, będącego dla was wiernym sługą Chrystusa.
1:8
Ten nam wykazał waszą miłość w Duchu.
1:9
Z tego powodu i my - od dnia w którym to usłyszeliśmy - nie ustajemy, modląc się z powodu was i prosząc, byście zostali wypełnieni znajomością Jego woli, w całej mądrości oraz duchowej wiedzy.
1:10
Abyście się zachowywali w sposób godny Pana, w celu wszelkiego przypodobania się; przynosząc owoce w każdym szlachetnym[1] uczynku oraz wzrastając pod względem znajomości Boga.
Przypisy
 • [1]
  Także: odpowiednim, dobrym, prawym.
1:11
Będąc też umocnieni wśród radości, w każdym przejawie mocy Boga, w celu chwały Jego potęgi, ku wszelkiej wytrwałości oraz wyrozumiałości.
1:12
Dziękując Ojcu, który was zakwalifikował do części dziedzictwa świętych w światłości;
1:13
Co was wyrwał z władzy ciemności oraz przeniósł do Królestwa Miłości Jego Syna.
1:14
W nim, przez jego krew, mamy odkupienie i darowanie grzechów.
1:15
On jest obrazem[1] niewidzialnego Boga, pierworodnym wszystkiego co stworzone.
Przypisy
 • [1]
  Także: wizerunkiem, wyobrażeniem.
1:16
Gdyż w Nim[1] wszystko zostało stworzone w niebiosach oraz na ziemi, widzialne i niewidzialne; czy to trony, czy władze, czy niebiańskie moce, czy potęgi; wszystko jest stworzone z powodu Niego i dla Niego.
Przypisy
 • [1]
  Także: przez Niego.
1:17
A on jest przed wszystkimi i wszystko w Nim zaistniało[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: stanęło razem, złączyło się, ukształtowało się, jest oddane pod opiekę.
1:18
On jest także głową ciała - zgromadzenia wybranych. On jest początkiem, pierworodnym z martwych, by sam mógł się stać tym, co zajmuje pierwsze miejsce we wszystkim.
1:19
Ponieważ znalazł upodobanie, aby w nim zamieszkała cała pełnia[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: doskonałość, wykonanie.
1:20
I by przez niego, ponownie pojednać dla Niego wszystko, uczyniwszy pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, czy to na ziemi, czy w niebiosach.
1:21
Także was, będących niegdyś obcymi[1] oraz nienawistnymi umysłem[2] wśród obelżywych uczynków,
Przypisy
 • [1]
  Także: oddzielonymi, odsuniętymi, ludźmi z którymi zerwano stosunki.
 • [2]
  Także: usposobieniem, zamiarem.
1:22
Teraz, przez karę śmierci, ponownie pojednał w ciele jego ciała wewnętrznego, aby was postawić wobec Niego jako świętych, bez zarzutu oraz niespornych.
1:23
Jeżeli tylko trwacie w wierze, będąc ugruntowani, stali[1] oraz nie dający się ruszyć z miejsca z dala od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście. Tej, co została ogłoszona pośród całego stworzenia pod niebem, i której ja, Paweł, stałem się sługą.
Przypisy
 • [1]
  Także: spokojni, niewzruszeni, mocno oparci.
1:24
Teraz się cieszę wśród moich cierpień[1] dla was, oraz w mojej cielesnej naturze wypełniam biedę utrapień Chrystusa dla jego ciała, którym jest zgromadzenie wybranych.
Przypisy
 • [1]
  Także: zdarzeń; uczuć.
1:25
Gdyż ja stałem się jego sługą w zgodzie z postanowieniem Boga, danym mi dla was, aby urzeczywistnić Słowo Boga,
1:26
Tajemnicę zakrytą od wieków i pokoleń, a teraz objawioną Jego świętym.
1:27
Tym pośród pogan, którym Bóg zechciał wyjaśnić czym jest bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest w was Chrystus, owa nadzieja chwały.
1:28
Którego my głosimy, ostrzegając każdego człowieka oraz w całej mądrości ucząc każdego człowieka, abyśmy oddali każdego człowieka dojrzałym w Chrystusie Jezusie.
1:29
Dlatego się trudzę, walcząc przez jego siłę, działającą we mnie w przejawach mocy Boga.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
I Jan 1:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy Jezus zamienił wodę w wino podczas wesele w Kanie Galilejskiej (Jan 2:1-10) stworzył w ten sposób około 120-180 galonów wina (około 450-670 litrów).
Cud wina

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Mat 5:44-45


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić