„Roku pierwszego Cyrusa, króla Perskiego, aby się wypełniło słowo PANSKIE z ust Jeremiaszowych, wzbudził PAN ducha Cyrusa, króla Perskiego, i puścił głos po wszytkim królestwie swym, i na piśmie, rzekąc:”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Ezdrasza 1,1

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: List do Galacjan 5:6

5:1
Istotnie, Chrystus nas wyzwolił dla wolności. Stójcie i nie bądźcie znowu poddani jarzmu niewoli.
5:2
Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeżeli się dacie obrzezywać, Chrystus wam nic nie pomoże.
5:3
A świadczę każdemu człowiekowi, co daje się obrzezywać, że winny jest wypełnić całe Prawo Mojżesza.
5:4
Zostaliście odłączeni od Chrystusa, wy, którzy uznajecie się za sprawiedliwych w Prawie; wypadliście z łaski.
5:5
Bowiem my, Duchem, z wiary, oczekujemy nadziei sprawiedliwości.
5:6
Gdyż w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nie ma nic znaczenia, ani nieobrzezanie - ale wiara działająca pośród miłości.
5:7
Biegliście pięknie; kto wam przeszkodził być posłusznym prawdzie?
5:8
Takie przekonanie nie pochodzi od Tego, który was wzywa.
5:9
Mały zaczyn całe ciasto zakwasza.
5:10
Ja jestem względem was przekonany w Panu, że nic inaczej nie będziecie rozumieć; a ten, kto was niepokoi poniesie wyrok, kimkolwiek by był.
5:11
Zaś ja, bracia, skoro nadto głoszę obrzezanie, czemu jeszcze jestem prześladowany? Zaniedbana jest więc, obraza krzyża.
5:12
Oby sobie odcięli ci, którzy was niepokoją.
5:13
Bowiem wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, ale nie tej wolności względem skłonności[1] cielesnej natury, lecz jedni drugim służcie z miłości.
Przypisy
 • [1]
  Także: bodźca.
5:14
Gdyż całe Prawo jest wypełnione w jednym powiedzeniu: Będziesz miłował twego tuż obok[1] jak samego siebie.
Przypisy
 • [1]
  Także: blisko; rzeczownikowo: sąsiada, bliskiego.
5:15
Zaś jeśli gryziecie i pożeracie jedni drugich, uważajcie, abyście jedni przez drugich nie zostali zniszczeni.
5:16
Ale mówię: Żyjcie[1] Duchem i nie spełniajcie pożądania cielesnej natury.
Przypisy
 • [1]
  Także: chodźcie, zachowujcie się.
5:17
Bo ciało wewnętrzne pożąda przeciwko Duchowi - a Duch przeciw ciału wewnętrznemu; gdyż te są nawzajem przeciwne, abyście nie czynili to, co chcecie.
5:18
Ale jeśli dajecie się prowadzić Duchem - nie jesteście pod Prawem Mojżesza.
5:19
Zaś uczynki ciała wewnętrznego są oczywiste, jakimikolwiek są: Cudzołóstwo, prostytucja, zepsucie, zuchwałość,
5:20
Bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, spór, zawiść, gniewy, intrygi, bunty, sekty,
5:21
Złośliwości, morderstwa, pijaństwa, hulanki i tym podobne, o których wam zapowiadam, jak przedtem powiedziałem, że ci, którzy czynią takie rzeczy, nie odziedziczą Królestwa Boga.
5:22
Zaś owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość[1], uprzejmość[2], dobrotliwość, ufność, łagodność, panowanie nad sobą;
Przypisy
 • [1]
  Także: pobłażliwość, wyrozumiałość.
 • [2]
  Także: rzetelność, łaskawość.
5:23
W stosunku do takich nie istnieje Prawo.
5:24
Bo ci, Chrystusa, ukrzyżowali ciało wewnętrzne razem z jego właściwościami[1] i pragnieniami.
Przypisy
 • [1]
  Także: przypadłościami, cierpieniami, zdarzeniami.
5:25
Jeżeli żyjemy Duchem - Duchem też posuwajmy się w rzędzie.
5:26
Nie stawajmy się żądni pustej chwały, jedni drugich prowokując, jedni drugim zazdroszcząc.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dlatego Nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
Jer 30:10

W Chrystusie

W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości
Efez 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po tym jak Jezus został "aresztowany" w Ogrodzie Getsemani wszyscy jego uczniowie "opuścili go i uciekli" (Mat 26:56, Mar 14:50). Jan i Piotr wrócili (Jan 18:15-16), ale Piotr zaparł się Go (Mat 26:69-75, Mar 14:66-72). Tylko Jan był przy Jego ukrzyżowaniu (Jan 19:26-27).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku.
Hebr 3:14


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić