„Spotka ich to za ich pychę, gdyż lżyli i wynosili się ponad lud Pana Zastępów.”

Biblia Warszawska: Księga Sofoniasza 2,10

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: List do Galacjan 1:1

1:1
Paweł, apostoł (nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych),
1:2
Oraz wszyscy bracia razem ze mną, do zgromadzeń wybranych Galacji.
1:3
Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca oraz Pana Jezusa Chrystusa,
1:4
Który dał samego siebie za nasze grzechy, żeby nas mógł sobie wyrwać z nastałego, niegodziwego[1] porządku[2], według woli Boga, naszego Ojca,
Przypisy
 • [1]
  Także: złego, obelżywego, łajdackiego, złośliwego.
 • [2]
  Także: epoki, doczesności.
1:5
Któremu chwała na wieki wieków. Amen.
1:6
Dziwię się, że tak szybko przenosicie się[1] od Tego, który was powołał w łasce Chrystusa, do innej ewangelii,
Przypisy
 • [1]
  Także: zmieniacie, odstępujecie, wyrzekacie się.
1:7
Która nie jest inna; lecz tylko są pewni ludzie, co was niepokoją i chcą odmienić Ewangelię Chrystusa.
1:8
Ale choćbyśmy my, czy też anioł[1] z Nieba opowiadał wam ewangelię, wbrew[2] tej, którą wam ogłosiliśmy, niech będzie osobą przeklętą.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: posłaniec.
 • [2]
  Także: obok.
1:9
Jak wcześniej powiedzieliśmy i teraz znowu mówię, że jeśli ktoś wam głosi ewangelię wbrew tej, którą przyjęliście, niech będzie osobą przeklętą.
1:10
Gdyż w tej chwili, ludzi zjednuję - czy Boga? Czy pragnę przypodobać się ludziom? Bo jeśli jeszcze chcę się ludziom podobać, nie stałem się sługą Chrystusa.
1:11
Ale daję wam poznać, bracia, że Ewangelia, która przeze mnie została ogłoszona, nie jest według człowieka.
1:12
Gdyż ani ja nie przyjąłem jej od człowieka, ani nie zostałem nauczony; ale otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa.
1:13
Ponieważ usłyszeliście o moim dawnym sposobie życia w judaizmie, że w nadmiarze prześladowałem zgromadzenie wybranych Boga oraz je niszczyłem.
1:14
W judaizmie rozwijałem się więcej, niż wielu rówieśników spośród mojego pokolenia, będąc w większym stopniu zapaleńcem moich ojczystych przekazów.
1:15
Lecz kiedy zechciał Bóg, który mnie przeznaczył[1] od łona mojej matki i wezwał przez Jego łaskę,
Przypisy
 • [1]
  Także: predestynował, oddzielił, wyłączył, powołał.
1:16
Aby objawić we mnie Jego Syna, bym go głosił wśród pogan - wtedy nie radziłem się ciała wewnętrznego[1] i krwi,
Przypisy
 • [1]
  Także: osobowości opartej na cielesnej naturze; cielesnej natury.
1:17
Ani nie wszedłem do Jerozolimy, do tych, co byli przede mną apostołami, ale odszedłem do Arabii oraz znowu wróciłem do Damaszku.
1:18
Potem, po trzech latach wszedłem do Jerozolimy, by poznać Piotra, oraz zatrzymałem się przy nim piętnaście dni.
1:19
Lecz nie poznałem innego z apostołów, chyba że Jakóba, brata Pana.
1:20
A co wam piszę, oto oświadczam przed Bogiem, że nie kłamię.
1:21
Następnie przyszedłem do okolic Syrii i Cylicji.
1:22
Ale nie byłem znany z twarzy zborom Judei, tym w Chrystusie,
1:23
Lecz tylko zdarzali się tacy, którzy słyszeli, że ten, co niegdyś nas prześladował, teraz głosi wiarę, którą przedtem niszczył. I przy mnie oddawali chwałę Bogu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do niego Dawid: Nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca, Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziadka, ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy.
II Sam 9:7

W Chrystusie

Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.
Fil 3:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Matka Tymoteusza miała na imię Eunice a jego babcia nazywała się Lois (II Tym 1:2-5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Zbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana, On jest ich obroną w czasie niedoli. Pan wspomaga ich i ratuje; Ratuje ich od bezbożnych i wybawia, Bo w nim szukali schronienia.
Ps 37:39-40


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić