„Mówiłaś: "To już na wieki będę zawsze władczynią". Nie wzięłaś sobie do serca tych zdarzeń, nie rozpamiętywałaś ich końca.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Izajasza 47,7

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: List do Filipian 4:1

4:1
Wobec tego, moi umiłowani i upragnieni bracia, moja radości oraz zwycięski wieńcu - tak trwajcie w Panu, umiłowani.
4:2
Zachęcam Ewodię i proszę Syntychę, aby to samo myśleć w Panu.
4:3
Także proszę i ciebie, prawy towarzyszu, pomagaj im, bo razem ze mną się trudziły przy Ewangelii wraz z Klemensem oraz pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w Księdze Życia.
4:4
Cieszcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powiem: Cieszcie się.
4:5
Wasza uczciwość niech się da poznać wszystkim ludziom. Pan jest blisko.
4:6
Ani jeden niech się nie troszczy[1], ale w każdej modlitwie i prośbie z dziękczynieniem, niechaj wasze żądania będą poznane w obecności Boga.
Przypisy
  • [1]
    Także: martwi, stara.
4:7
A pokój Boga, który przewyższa każdy sposób myślenia, będzie stał na straży waszych serc oraz waszych zamiarów w Jezusie Chrystusie.
4:8
Ponadto, bracia, cokolwiek jest prawdziwe, cokolwiek przestrzega Praw, cokolwiek jest sprawiedliwe, cokolwiek czyste, cokolwiek drogie, cokolwiek łagodne; jeśli coś jest zaletą i jeśli coś uznaniem - to niech jest rozważane.
4:9
Czego się nauczyliście, przyjęliście, usłyszeliście oraz zobaczyliście przy mnie - to czyńcie; a Bóg pokoju będzie z wami.
4:10
Ucieszyłem się bardzo w Panu, gdyż już kiedyś, ponownie staliście się zazielenieni, aby być skłonni wobec mego. Nad czym też myśleliście, lecz nie mieliście sposobności.
4:11
Nie mówię, że podczas niedostatku, gdyż ja nauczyłem się być samowystarczalnym w tym, w czym żyję.
4:12
Umiem się uczynić skromnym oraz mieć za dużo. W każdym przypadku i we wszystkich okolicznościach jestem nauczony - i być najedzony, i łaknąć, i mieć za dużo, i cierpieć biedę.
4:13
We wszystkim jestem silny w Chrystusie, który mnie wzmacnia.
4:14
Jednak uczyniliście słusznie, kiedy się staliście współuczestnikami mojego utrapienia.
4:15
Ale wiedzcie też wy, Filippianie, że na początku głoszenia Ewangelii, kiedy wyszedłem z Macedonii, na słowo o dawaniu i braniu żaden zbór się nie dzielił, tylko wy sami.
4:16
Gdyż także w Tesalonikach, raz i drugi, posłaliście mi na tą sprawę.
4:17
Nie, żebym poszukiwał daru, ale szukam owocu, co obfituje na waszym rachunku.
4:18
A otrzymuję wszystko i mam za dużo; jestem nasycony, bowiem wziąłem od Epafrodyta te środki od was, woń aromatu, ofiarę mile widzianą, bardzo podobającą się Bogu.
4:19
A mój Bóg wypełni każdą waszą potrzebę w czasie chwały, według Jego bogactwa w Chrystusie Jezusie.
4:20
Zaś Bogu oraz naszemu Ojcu chwała na wieki wieków. Amen.
4:21
Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają was bracia, którzy są razem ze mną.
4:22
Pozdrawiają was wszyscy święci; ale najbardziej ci z domu cezara.
4:23
Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, z wami wszystkimi. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
I Jan 4:18

W Chrystusie

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie.
Ps 139:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Abraham miał także innych synów ze swoimi konkubinami (I Mojż 25:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego
Hebr 5:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić