„Albowiem kto mówi innym językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu; nikt go bowiem nie słucha, a on w duchu mówi tajemnice.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List do Koryntian 14,2

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: List do Filipian 3:15

1Dalej, moi bracia, cieszcie się w Panu. Pisać wam te same sprawy nie jest mi straszne, a dla was bezpieczne. 2Upatrujcie stróży[1], upatrujcie zgubnych pracowników, upatrujcie obłudne obrzezanie. 3Bo to my jesteśmy obrzezaniem, służąc Duchowi Boga oraz chlubiąc się w Chrystusie Jezusie; a nie będąc zjednani[1] w cielesnej naturze[2]. 4Chociaż ja mam ufność także w ciele wewnętrznym[1]. Jeśli ktoś inny uważa, że jest zjednany w ciele wewnętrznym[1], to tym bardziej ja; 5ósmego dnia obrzezany, z narodu Israela, z plemienia Beniamina[1], Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do Prawa - faryzeusz, 6Z powodu skwapliwości[1]- prześladowca zgromadzenia wybranych; według sprawiedliwości, tej pośród Prawa Mojżesza - będąc nienaganny. 7Lecz rzeczy, które mi były pożytkami, te uznałem za szkodę z powodu Chrystusa. 8Wszak z pewnością i wszystko uznaję, że jest szkodą, z powodu górowania wyższego poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Po którym wszystko poniosło stratę, zatem idzie na przedzie[1] jako odchody[2], abym zyskał Chrystusa 9Oraz został w nim znaleziony, nie mając mojej sprawiedliwości z Prawa Mojżesza, ale tą, z wiary Jezusa Chrystusa - sprawiedliwość z Boga dzięki wierze. 10Obym go poznał, obym poznał moc jego zmartwychwstania, jak też wspólnotę jego cierpień i był podobnie ukształtowany jego śmiercią; 11Obym jakoś doszedł do powstania[1] z martwych. 12Nie, że już zrozumiałem, czy też zostałem już uczyniony doskonałym[1] - ale to ścigam, skoro mogę pochwycić przez to, że i sam zostałem pochwycony z powodu Jezusa Chrystusa. 13Bracia, ja nie uważam o sobie, że to już pochwyciłem; 14Ale jedno - zapominając o rzeczach z tyłu, a spiesząc do tych na przedzie, biegnę do nagrody w górze, do celu powołania przez Boga w Jezusie Chrystusie. 15Zatem jacy jesteśmy dojrzali - tak rozumiemy; a jeśli coś inaczej rozumiecie, to także Bóg wam objawi. 16Jednak do czego my przybyliśmy pierwsi - tej normy przestrzegajmy[1] oraz to samo rozumiejmy. 17Stawajcie się, bracia, moimi współnaśladowcami, w miarę tego jak macie nas za wzór i obserwujcie tych, którzy tak postępują. 18Gdyż wielu, o których wam często mówiłem, a teraz też mówię - płacząc, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusa. 19Ich końcem jest potępienie, ich bogiem jest brzuch, oni myślą o ziemskich sprawach, a ich chwała przez hańbę. 20Bowiem nasze obywatelstwo jest w niebiosach, z których także oczekujemy zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. 21Tego, który zmieni kształt naszego ciała poniżenia, na kształt będący tożsamy z jego ciałem chwały; gdyż on jest to w stanie uczynić z powodu mocy, oraz wszystko sobie podporządkować.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A On odezwał się do nich: Ja jestem, Nie bójcie się!
Jan 6:20

W Chrystusie

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
I Jan 1:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus użył słowa "kościół" tylko 3 razy (Mat 16:18, Mat 18:17 dwa razy).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone.
Jak 5:15


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić