„A gdy ten list będzie u was odczytany, sprawcie też, aby został odczytany i w zborze Laodycejczyków; a ten z Laodycei, abyście i wy odczytali.”

Biblia Przekład Toruński: List do Kolosan 4,16

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: List do Filipian 1:19

1:1
Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippach, razem z opiekunami[1] i sługami w określonych sprawach[2].
Przypisy
 • [1]
  Greckie: episkopos; co znaczy: strażnik, opiekun, doglądający.
 • [2]
  Greckie: diakonos; co znaczy: sługa w określonej sprawie.
1:2
Łaska wam oraz pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
1:3
Dziękuję mojemu Bogu przy każdym o was wspomnieniu,
1:4
Zawsze, w każdej mojej modlitwie za was wszystkich, z radością czyniąc prośbę do Boga,
1:5
Dzięki waszej wspólnocie względem Ewangelii, od pierwszego dnia - aż do teraz.
1:6
Bo jestem przekonanym do tego samego, że Ten, co rozpoczął w was szlachetne dzieło, dokona je do dnia Jezusa Chrystusa.
1:7
Jak jest sprawiedliwe, abym to zrozumiał dla was wszystkich, gdyż mam was w moim sercu, także w czasie moich pęt, w mowie obronnej oraz utwierdzaniu Ewangelii pośród was wszystkich; czyli tych, co są współuczestnikami mojej łaski.
1:8
Ponieważ świadkiem moim jest Bóg, że pragnę was wszystkich w łonie Jezusa Chrystusa.
1:9
Modlę się także o to, aby wasza miłość jeszcze bardziej i więcej mogła obfitować w poznaniu oraz we wszelkim doznaniu,
1:10
Aż do waszej aprobaty[1] spraw, które mają znaczenie[2]. Abyście byli czyści i nie potykający się[3] na dzień Chrystusa,
Przypisy
 • [1]
  Także: próbie, wyborze, uznaniu, zatwierdzeniu.
 • [2]
  Także: przewyższających.
 • [3]
  Także: nie gorszący.
1:11
Będąc wypełnieni owocem sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku sławie i chwale Boga.
1:12
A chcę, byście bracia wiedzieli, że te rzeczy przeciwko mnie przyszły dla większego rozpowszechnienia Ewangelii.
1:13
Gdyż moje pęta w Chrystusie, stały się widoczne w całym pretorium[1] oraz we wszystkich innych miejscach.
Przypisy
 • [1]
  Urzędowa rezydencja namiestnika prowincji.
1:14
Także coraz liczniejsi z braci w Panu, kiedy się przekonali moimi pętami - jeszcze bardziej, bez lęku odważają się mówić słowo.
1:15
Chociaż niektórzy głoszą Chrystusa również z powodu zazdrości oraz karierowiczostwa[1], a niektórzy głoszą Chrystusa z powodu dobrej woli[2].
Przypisy
 • [1]
  Także: podstępu, intryg.
 • [2]
  Także: upodobania, życzliwości, łaski.
1:16
Jednak ci z intryg nie ogłaszają Chrystusa w dobrej intencji[1], przypuszczając, że potęgują ucisk moich pęt.
Przypisy
 • [1]
  Także: w sposób czysty, szczerze.
1:17
Zaś ci z miłości wiedzą, że jestem ustanowiony do obrony Ewangelii.
1:18
Dlaczego, jakże to? Ponieważ każdym sposobem - czy to pretekstem, czy prawdą - głoszony jest Chrystus; zatem z tego się cieszę, ale i będę się cieszył.
1:19
Gdyż wiem, że mi to wyjdzie ku zbawieniu, pośród waszej modlitwy i pomocy Ducha Jezusa Chrystusa,
1:20
W zgodzie z moim wyczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie zostanę zawstydzony, ale w całej otwartości, jak zawsze - tak i teraz, Chrystus zostanie wywyższony w moim ciele; czy to wśród życia, czy wśród śmierci.
1:21
Gdyż życiem jest dla mnie Chrystus, a umrzeć jest korzyścią.
1:22
Ale skoro żyję w cielesnej naturze, to dla mnie jest korzyść z pracy; więc nie wiem, co sobie wybrać.
1:23
Bo jestem przynaglany z dwóch powodów. Mam pragnienie by odejść i być razem z Chrystusem, bo to daleko bardziej lepsze;
1:24
Lecz pozostać w cielesnej naturze jest potrzebniejsze dla was.
1:25
Więc będąc tak ufny, wiem, że zostanę i będę trwał z wami wszystkimi, w celu waszego posuwania się naprzód[1] oraz radości wiary,
Przypisy
 • [1]
  Także: rozpowszechniania się, rozkrzewiania.
1:26
By z kolejnego mojego przybycia do was, przeze mnie obfitowała wasza chluba w Jezusie Chrystusie.
1:27
Tylko żyjcie pośród współobywateli w sposób godny Ewangelii Chrystusa, bym - czy to gdy przyjdę i was zobaczę, czy to będąc nieobecny - słyszał o was, że trwacie w jednym Duchu, jednym sercem walcząc wiarą Ewangelii.
1:28
Także w niczym nie dajcie się zastraszyć przez przeciwników, co jest dla nich, zaiste, dowodem zguby - a waszego zbawienia, i to przez Boga.
1:29
Gdyż przez Chrystusa zostało wam wyświadczone dobrodziejstwo, aby nie tylko w niego wierzyć, ale też cierpieć dla niego,
1:30
Tocząc tę samą walkę[1], jaką we mnie ujrzeliście i teraz we mnie słyszycie[2].
Przypisy
 • [1]
  Także: spór, walkę wewnętrzną, trwogę.
 • [2]
  Także: pojmujecie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.
Gal 3:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W czasach Biblijnych dokumenty często przechowywano w glinianych naczyniach w których mogły się one zachować na bardzo, bardzo długi czas (Jer 32:14). Zwoje znad Morza Martwego znalezione w 1947 roku zachowały się przez ponad 2000 lat właśnie dzięki takim glinianym naczyniom.
Zwoje znad Morza Martwego

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
Rzym 5:1


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić