„Jego książęta są jak lwy ryczące, jego sędziowie jak wilki stepowe, które rano nie mają już żeru.”

Biblia Warszawska: Księga Sofoniasza 3,3

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: List do Efezjan 3:6

3:1
Dlatego ja, Paweł, jestem dla was, pogan, więźniem Jezusa Chrystusa;
3:2
Jeśli tylko usłyszeliście o podziale[1] łaski Boga, danej mi względem was.
Przypisy
  • [1]
    Także: zarządzeniu.
3:3
Gdyż przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica - jak wcześniej pisałem w krótkim liście.
3:4
W porównaniu z nim, czytając, możecie poznać moją wiedzę w tajemnicy Chrystusa,
3:5
Która w innych pokoleniach nie została wyjaśniona synom ludzi, aby teraz, w Duchu, zostać objawioną jego świętym apostołom i prorokom.
3:6
Poganie, przez Ewangelię, są współdziedzicami stanowiącymi jedno ciało oraz współuczestnikami Jego obietnicy w Chrystusie,
3:7
Której stałem się sługą według daru łaski Boga, danej mi z działania Jego mocy.
3:8
Mnie, mniejszemu od wszystkich świętych, została dana ta łaska, by wśród pogan ogłosić dobrą nowinę, owo niezbadane bogactwo Chrystusa.
3:9
Także wszystkim objaśnić, jaka jest wspólnota tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa,
3:10
Aby teraz, przez Zgromadzenie Wybranych, została dana do poznania mocom i potęgom w niebiosach wielka mądrość Boga,
3:11
Ta, w zgodzie z wiecznym zamysłem, który sprawił w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.
3:12
W nim, przez jego wiarę, mamy swobodę działania[1] oraz przystęp.
Przypisy
  • [1]
    Także: wolność słowa, swobodę wypowiedzi, otwartość.
3:13
Toteż proszę, abyście nie upadali na duchu pośród moich, większych niż wasze utrapień, co jest na waszą chwałę.
3:14
Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
3:15
Od którego jest nazwany każdy ród w niebiosach i na ziemi,
3:16
Aby dał wam zostać wzmocnionymi co do wewnętrznego człowieka, według bogactwa Jego chwały oraz przez moc Jego Ducha.
3:17
Także aby - z powodu wiary - Chrystus zamieszkał w waszych sercach.
3:18
Będąc zakorzenieni w miłości oraz mając położony fundament, razem ze wszystkimi świętymi miejcie dostateczną siłę zrozumieć siebie - jaką macie szerokość, długość, wysokość i głębię.
3:19
Poznajcie też miłość Chrystusa, przewyższającą poznanie, abyście zostali urzeczywistnieni względem całej pełni Boga.
3:20
A Temu, który może wcześniej wszystko uczynić z powodu działającej w nas mocy, i to więcej niż dużo o które prosimy lub poznajemy,
3:21
Chwała w Chrystusie Jezusie wśród zgromadzenia wybranych po wszystkie pokolenia porządku wieków. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga Boża.
Job 21:9

W Chrystusie

W którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej ...
Efez 1:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Z Historii wiemy że Rzym nazywany był "Urbs Septicollis" co oznacza "miasto o siedmiu wzgórzach" ponieważ został zbudowany na siedmiu wzgórzach. Niektórzy wierzą że (Obj 17:9) proroczo wskazuje na Rzym.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo przecież jam zawsze z tobą; Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, A potem przyjmiesz mnie do chwały.
Ps 73:23-24


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić