„Ach! Jakże sczerniało złoto, zmieniło się złoto najczystsze! Rozrzucone są święte kamienie po rogach wszystkich ulic.”

Biblia Tysiąclecia: Lamentacje Jeremiasza 4,1

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: List do Efezjan 3:1

3:1
Dlatego ja, Paweł, jestem dla was, pogan, więźniem Jezusa Chrystusa;
3:2
Jeśli tylko usłyszeliście o podziale[1] łaski Boga, danej mi względem was.
Przypisy
  • [1]
    Także: zarządzeniu.
3:3
Gdyż przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica - jak wcześniej pisałem w krótkim liście.
3:4
W porównaniu z nim, czytając, możecie poznać moją wiedzę w tajemnicy Chrystusa,
3:5
Która w innych pokoleniach nie została wyjaśniona synom ludzi, aby teraz, w Duchu, zostać objawioną jego świętym apostołom i prorokom.
3:6
Poganie, przez Ewangelię, są współdziedzicami stanowiącymi jedno ciało oraz współuczestnikami Jego obietnicy w Chrystusie,
3:7
Której stałem się sługą według daru łaski Boga, danej mi z działania Jego mocy.
3:8
Mnie, mniejszemu od wszystkich świętych, została dana ta łaska, by wśród pogan ogłosić dobrą nowinę, owo niezbadane bogactwo Chrystusa.
3:9
Także wszystkim objaśnić, jaka jest wspólnota tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa,
3:10
Aby teraz, przez Zgromadzenie Wybranych, została dana do poznania mocom i potęgom w niebiosach wielka mądrość Boga,
3:11
Ta, w zgodzie z wiecznym zamysłem, który sprawił w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.
3:12
W nim, przez jego wiarę, mamy swobodę działania[1] oraz przystęp.
Przypisy
  • [1]
    Także: wolność słowa, swobodę wypowiedzi, otwartość.
3:13
Toteż proszę, abyście nie upadali na duchu pośród moich, większych niż wasze utrapień, co jest na waszą chwałę.
3:14
Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
3:15
Od którego jest nazwany każdy ród w niebiosach i na ziemi,
3:16
Aby dał wam zostać wzmocnionymi co do wewnętrznego człowieka, według bogactwa Jego chwały oraz przez moc Jego Ducha.
3:17
Także aby - z powodu wiary - Chrystus zamieszkał w waszych sercach.
3:18
Będąc zakorzenieni w miłości oraz mając położony fundament, razem ze wszystkimi świętymi miejcie dostateczną siłę zrozumieć siebie - jaką macie szerokość, długość, wysokość i głębię.
3:19
Poznajcie też miłość Chrystusa, przewyższającą poznanie, abyście zostali urzeczywistnieni względem całej pełni Boga.
3:20
A Temu, który może wcześniej wszystko uczynić z powodu działającej w nas mocy, i to więcej niż dużo o które prosimy lub poznajemy,
3:21
Chwała w Chrystusie Jezusie wśród zgromadzenia wybranych po wszystkie pokolenia porządku wieków. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?
Ps 27:1

W Chrystusie

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:6-7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii znajduje się jedno miejsce w którym mowa jest o wkładaniu pieniędzy do banku aby przyniosły zysk (Łuk 19:23).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.
Rzym 8:30


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić