„Skazaliście i zamordowaliście sprawiedliwego. Już się wam nie przeciwstawia.”

Biblia Przekład Toruński: List Jakuba 5,6

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: List do Efezjan 1:22

1:1
Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, do świętych i godnych zaufania w Chrystusie Jezusie, którzy są w Efezie:
1:2
Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca oraz Pana Jezusa Chrystusa.
1:3
Niech będzie wysławiany Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas uwielbił w niebiosach całym błogosławieństwem duchowym w Chrystusie;
1:4
Gdy w nim wybrał nas sobie przed położeniem fundamentów świata, abyśmy byli wobec Niego świętymi i bez zarzutu, w miłości.
1:5
Przeznaczył nas dla samego Siebie, według upodobania Jego woli, do usynowienia przez Jezusa Chrystusa,
1:6
Ku chwale wspaniałości Jego łaski, jaką nas napełnił w Swoim umiłowanym.
1:7
W nim mamy odkupienie przez jego krew oraz darowanie fałszywych kroków[1] według bogactwa Jego łaski,
Przypisy
  • [1]
    Także: błędów, porażek, występków, przewinień.
1:8
Która zaobfitowała dla nas we wszelkiej mądrości i roztropności.
1:9
Oznajmił nam tajemnicę Jego woli, według Jego upodobania, które postanowił sobie w Nim samym,
1:10
Co do układu pełni czasów; by wszystko podsumować w Chrystusie, w niebiosach jak i na ziemi.
1:11
W nim, w którym też zostaliśmy wybrani losem, będąc przeznaczeni według zamiaru Tego, co wszystko sprawia według postanowienia Jego woli,
1:12
Abyśmy wcześniej położyli nadzieję w Chrystusie i byli ku chwale Jego wspaniałości.
1:13
W nim i wy jesteście, po usłyszeniu słowa prawdy, Ewangelii waszego zbawienia. Przez niego też uwierzyliście oraz zostaliście zapieczętowani Świętym Duchem obietnicy.
1:14
On jest poręką[1] naszego dziedzictwa względem odkupienia własności, dla chwały Jego wspaniałości.
Przypisy
  • [1]
    Także: zadatkiem.
1:15
Z tego powodu i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Panu Jezusie oraz miłości względem wszystkich świętych,
1:16
Nie przestaję za was dziękować, czyniąc sobie wzmiankę w moich modlitwach.
1:17
Oby Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia w poznaniu samego Siebie;
1:18
Dawszy światło oczom waszego umysłu, byście i wy wiedzieli, jaka jest pośród świętych nadzieja Jego powołania, oraz jakie bogactwo chwały Jego dziedzictwa.
1:19
Jaka też jest niezwykła wielkość Jego potęgi względem nas; tych, co wierzą z działania siły Jego mocy.
1:20
Mocy, którą okazał w Chrystusie, kiedy wskrzesił go z martwych i posadził na Jego prawicy w niebiosach,
1:21
Powyżej każdego urzędu, władzy, mocy i państwa, oraz każdego imienia wymienianego nie tylko w tym porządku, ale i w przyszłym.
1:22
Także wszystko podporządkował pod jego nogi, a jego wyznaczył głową nad całym Zgromadzeniem Wybranych,
1:23
Które jest jego ciałem; pełnią Tego, co wypełnia Sobą wszystko we wszystkich.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
Ps 56:12

W Chrystusie

I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,
Kol 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kain jest wspomniany w Biblii więcej razy niż Abel (Kain 19 a Abel 12 razy).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości...
I Piotr 2:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić