„Dlatego, bracia moi umiłowani i upragnieni, radości moja i wieńcu mój, tak stójcie w Panu, umiłowani.”

Biblia Przekład Toruński: List do Filipian 4,1

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: List spisany przez Jakóba 5:6

5:1
Hejże, teraz zamożni; zapłaczecie nad udrękami, które się do was zbliżają, wydawajcie okrzyki bólu.
5:2
Wasze bogactwo znikło, a wasze szaty są zjedzone przez mole.
5:3
Wasze złoto i srebro zaśniedziało, a ich śniedź[1] będzie wam na świadectwo oraz pożre wasze ciała wewnętrzne jak ogień. Zgromadziliście skarby na ostatnie dni.
Przypisy
 • [1]
  Także: jad.
5:4
Oto krzyczy zapłata pracowników, którzy skosili wasze pola, a ona została zrabowana; zaś wołania tych, co zżęli, weszły do uszu Pana Zastępów.
5:5
Wygodnie żyliście na ziemi oraz otoczyliście się zbytkiem; utuczyliście wasze serca jakby na dzień zabicia.
5:6
Potępialiście[1], zamordowaliście sprawiedliwego - nie przeciwstawiał się wam.
Przypisy
 • [1]
  Także: ganiliście, skazywaliście, wymierzaliście karę.
5:7
Zatem bracia, bądźcie wytrwali aż do przyjścia Pana. Oto rolnik wyczekuje na cenny owoc ziemi oraz jest względem niego wytrwałym, aż otrzyma[1] wczesny i późny deszcz.
Przypisy
 • [1]
  Także: przyjmie, ogarnie, zrozumie.
5:8
I wy bądźcie wytrwali oraz wzmocnijcie wasze serca, bo zbliżyło się przyjście Pana.
5:9
Nie wzdychajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie zostali osądzeni; oto Sędzia stanął u drzwi.
5:10
Weźcie za przykład, moi bracia, cierpienia i pobłażliwość proroków, którzy mówili w Imieniu Pana.
5:11
Oto uważamy za bogatych[1] tych, którzy pozostali wytrwali. Usłyszeliście o wytrwałości Ijoba oraz zobaczyliście spełnienie Pana, że Pan jest wielce serdeczny i litościwy.
Przypisy
 • [1]
  Także: szczęśliwych, błogosławionych.
5:12
A przede wszystkim, moi bracia, nie przysięgajcie ani na Niebo, ani na ziemię, ani przez jakąś inną przysięgę; ale wasze Tak, niech będzie - tak, a Nie - nie; abyście nie chybili podczas próby.
5:13
Jest ktoś między wami w nieszczęściu? Niech się modli. Jest ktoś dobrej myśli? Niech śpiewa.
5:14
Choruje ktoś pośród was? Niech przywoła do siebie starszych zboru, niech się przy nim pomodlą oraz w Imieniu Pana namaszczą go oliwą;
5:15
A modlitwa wiary uzdrowi tego, który doznał nieszczęścia oraz Pan go wyciągnie. Nawet jeśli jest sprawcą grzechów, będzie mu odpuszczone.
5:16
Wyznawajcie jedni drugim swe upadki[1] oraz módlcie się jedni za drugich, byście zostali wyleczeni. Wielki wpływ ma modlitwa sprawiedliwego.
Przypisy
 • [1]
  Także: błędy, fałszywe kroki, występki, przewinienia, grzechy.
5:17
Eliasz był podobnym do nas człowiekiem, a pomodlił się prośbą, aby nie spadł deszcz, więc deszcz nie spadł na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy.
5:18
Zatem znów się pomodlił i niebo wydało deszcz, a ziemia urodziła swój plon.
5:19
Bracia, jeśli ktoś między wami został poprowadzony na manowce[1], z dala od prawdy, a ktoś go zawrócił,
Przypisy
 • [1]
  Także: zwiedziony, wprowadzony w błąd.
5:20
Niech wie, że ten, który zawrócił błądzącego[1] z jego drogi szaleństwa[2], uratuje duszę od śmierci oraz zakryje mnóstwo grzechów[3].
Przypisy
 • [1]
  Także: mylącego się, grzesznego.
 • [2]
  Także: błądzenia umysłu.
 • [3]
  Także: błędów, win.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem!
Iz 44:2

W Chrystusie

Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
I Jan 5:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ojciec Piotra nazywał się "Jan" (lub po Aramejsku Jonas) (Jan 1:42, Jan 21:15-17).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić