„Pisałem do zboru, ale Diotrefes, który kocha być pierwszym z nich, nie przyjmuje nas.”

Biblia Przekład Toruński: 3 List Jana 1,9

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga Sędziów 17:1

17:1
Był też pewien człowiek z gór Efraima, imieniem Michaja[1].
Przypisy
  • [1]
    Także: Michajahu, Micha.
17:2
Ten powiedział do swojej matki: Tysiąc sto srebrników, które ci skradziono, z powodu których tyle złorzeczyłaś, i o których w mojej obecności rozprawiałaś – oto te pieniądze są u mnie, ja je zabrałem. Więc jego matka powiedziała: Obyś był błogosławiony przez WIEKUISTEGO, mój synu.
17:3
A kiedy oddał swojej matce owe tysiąc sto srebrników, jego matka powiedziała: Z mojej ręki poświęciłam te pieniądze WIEKUISTEMU dla mojego syna, aby sporządzono z nich rzeźbiony i lity obraz, więc teraz ci je zwracam.
17:4
Zatem gdy zwrócił pieniądze swojej matce, ona wzięła dwieście srebrników i wręczyła je złotnikowi, który z tego sporządził obraz rzeźbiony oraz lity. I był on w domu Michaji.
17:5
A ów człowiek, mianowicie Michaja, posiadał dom bogów; więc sprawił do tego efod oraz domowe bożki, i upełnomocnił ręce jednego ze swoich synów, aby mu służył za kapłana.
17:6
Bowiem za owych czasów nie było króla w Israelu i każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach.
17:7
Był też pewien młodzieniec z Betlechem w Judzie, z rodu Judy, który był Lewitą[1] i tam przebywał.
Przypisy
  • [1]
    Według Talmudu (Baba Bathra 109), był to młodzieniec z małżeństwa mieszanego. Jego ojcem był Lewita, a matka pochodziła z Judy.
17:8
Ten człowiek opuścił miasto Betlechem w Judzie, by przebywać gdziekolwiek by się zdarzyło. I dostał się w efraimskie góry, do domu Michy, aby stąd odbyć swą dalszą podróż.
17:9
A Micha go zapytał: Skąd przybywasz? Zatem mu odpowiedział: Jestem Lewitą z Betlechem w Judzie. Ja podróżuję, bym osiadł, gdziekolwiek mi się zdarzy.
17:10
A Micha do niego powiedział: Zostań u mnie i bądź mi ojcem oraz kapłanem; a dam ci rocznie dziesięć srebrników, koszt ubrania i twoje utrzymanie. Tak Lewita do niego przystał.
17:11
Zatem Lewita zgodził się pozostać u tego człowieka i ów młodzieniec stał się jak jeden z jego synów.
17:12
A Micha upełnomocnił rękę Lewity i ów młodzieniec zamieszkał w domu Michy oraz służył mu za kapłana.
17:13
Więc Micha powiedział: Oto teraz na pewno wiem, że WIEKUISTY będzie mi dobrze świadczył, ponieważ mam za kapłana Lewitę.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Udzielę pokoju temu krajowi, będziecie spoczywać, a nikt was nie przestraszy. Wytępię dzikie zwierzęta z ziemi i miecz nie będzie przechodził przez wasz kraj.
III Mojż 26:6

W Chrystusie

W którym i obrzezani jesteście obrzezką nie ręką uczynioną, to jest, zewlekłszy ciało wszystkich grzechów ciała przez obrzezkę Chrystusową.
BG Kol 2:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg Ojciec przemówił do Jezusa gdy ten był na ziemi w sposób słyszalny 3 razy: po Jego ochrzczeniu - Mat 3:17, Łuk 3:22, na Górze przemienienia - Mat 17:5, Mar 9:7, Łuk 9:35 i tuż przed tym jak Jezus poszedł na krzyż - Jan 12:28.
Przemienienie Jezusa

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić