„Czterdzieści bowiem lat Izraelici błąkali się po pustyni, póki cały naród nie wymarł, mianowicie mężczyźni zdolni do noszenia broni, którzy z Egiptu wyszli, ponieważ nie słuchali głosu Pana. Im bowiem Pan poprzysiągł, że nie pozwoli im ujrzeć tej ziemi, którą poprzysiągł ich przodkom; że da nam ziemię opływającą w mleko i miód.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Jozuego 5,6

Nowa Biblia Gdańska
Księga Psalmów 22:7

22:1
Przewodnikowi chóru, na nutę „Łanio zorzy”[1]. Pieśń Dawida.
Przypisy
 • [1]
  Porównanie przenikających promieni słońca do rogów zwierząt dało początek nazwaniu jutrzenki – łanią zorzy.
22:2
Boże mój, Boże, czemu mnie opuściłeś; czemu jesteś daleki od mego wspomożenia oraz od słów mojej skargi?
22:3
Boże mój, wołam we dnie, a mi nie odpowiadasz; także nocą, ale nie mam spokoju.
22:4
A jednak Ty jesteś święty; Ten, co zasiada wśród chwały Israela.
22:5
Tobie ufali nasi ojcowie; ufali, zatem ich wybawiłeś.
22:6
Do Ciebie wołali, więc byli ocaleni; Tobie ufali, zatem nie byli zawstydzeni.
22:7
Zaś ja jestem robakiem, a nie mężem, pośmiewiskiem ludzi i wzgardą tłumu.
22:8
Wszyscy, którzy mnie widzą – urągają mi, ściągają usta i potrząsają głową, mówiąc:
22:9
Niech to powierzy WIEKUISTEMU! Niech go wybawi! Ocali go, ponieważ go sobie upodobał![1]
Przypisy
 • [1]
  Także przeciwnie: gdyż upodobał sobie Boga.
22:10
Ty wyprowadziłeś mnie z łona oraz bezpiecznie mnie złożyłeś u piersi mojej matki.
22:11
Od urodzenia na Tobie polegałem; poza życiem mej matki - Ty jesteś moim Bogiem.
22:12
Ode mnie się nie oddalaj, gdyż niedola jest bliska, a nie ma pomocnika.
22:13
Otoczyła mnie gromada byków, oblegli mnie mocarze Baszanu.
22:14
Rozwarli na mnie swą paszczę, jak lew co porywa i ryczy.
22:15
Jestem rozlany jak woda, rozeszły się wszystkie moje członki, pośród moich wnętrzności, moje serce jest roztopione jak wosk.
22:16
Jak skorupa zaschła ma siła, mój język przylgnął do mego podniebienia, powaliłeś mnie do prochu śmierci.
22:17
Ponieważ otoczyły mnie psy, obstąpiła mnie zgraja złoczyńców, z bólu wyją[1] moje ręce i nogi.
Przypisy
 • [1]
  BG przebodli moje ręce i nogi; także: przekopali.
22:18
Mogę policzyć wszystkie moje kości; a oni się przyglądają, nade mną się znęcają.
22:19
Rozdzielają między siebie me odzienie, a o moje szaty los rzucają.
22:20
Ale Ty, WIEKUISTY, się nie oddalaj; ma potęgo pospiesz mi na ratunek.
22:21
Ocal od miecza moją duszę, z mocy psa moją jedyną.
22:22
Wyzwól mnie z paszczy lwa oraz obroń mnie od bawolich rogów.
22:23
A mym braciom[1] będę rozgłaszał Twoje Imię, pośród zboru będę Cię wielbił.
Przypisy
 • [1]
  Także: towarzyszom niedoli.
22:24
Chwalcie Go, bogobojni, czcij Go cały rodzie Jakóba; korzcie się przed Nim wszyscy z nasienia Israela.
22:25
Bo nie wzgardził, nie wstrętna mu skarga żebrzącego, nie ukrył przed nim Swego oblicza; wysłuchał go, kiedy do Niego wołał.
22:26
Od Ciebie moje uwielbienie w wielkim zborze[1] i wobec bogobojnych spełnię śluby.
Przypisy
 • [1]
  Inni: Ty mi dajesz powód do wychwalania Ciebie.
22:27
Biedni będą spożywać oraz się nasycą, będą chwalić WIEKUISTEGO Jego czciciele, wasze serce[1] ożyje na wieki.
Przypisy
 • [1]
  Także: dusza.
22:28
Wspomną i zwrócą się do BOGA wszystkie krańce ziemi; ukorzą się przed Tobą pokolenia narodów.
22:29
Bowiem WIEKUISTEMU należy się królowanie i władztwo nad narodami.
22:30
Jedzą, korząc się, wszyscy możni ziemi; przed Nim klękają wszyscy zstępujący w proch; ten, kto nie pożywił swej duszy.
22:31
Będzie Mu służyć potomstwo i o Panu opowiadać pokoleniom.
22:32
Zejdą się oraz będą ogłaszać Jego sprawiedliwość ludowi, który się narodzi; że On[1] ją dokonał.
Przypisy
 • [1]
  Septuaginta: Pan.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrębięciu oślicy.
Jan 12:15

W Chrystusie

Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim...
Efez 1:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Greckie słowo "martus" używane jest zarówno na określenie "męczennika" jak i na określenie "świadka".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić