„I śpiewali pieśni i wyznawanie PANU: Iż dobry, iż na wieki miłosierdzie jego nad Izraelem. Wszytek też lud krzyczał krzykiem wielkim, chwaląc PANA z tego, iż był założon kościół PANSKI.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Ezdrasza 3,11

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga Ozeasza 4:1

4:1
Słuchajcie słowa WIEKUISTEGO, synowie Israela, bo z powodu braku prawdy, miłosierdzia oraz poznania Boga w tym kraju, WIEKUISTY ma sprawę z mieszkańcami tej ziemi.
4:2
Przeklinają[1], kłamią, mordują, kradną i cudzołożą; włamują się, a krew styka się z krwią.
Przypisy
 • [1]
  Także: zaprzysięgają, zaklinają.
4:3
Dlatego usycha ziemia oraz więdnie wszystko, co ją zamieszkuje, wraz z dzikim zwierzem i ptactwem nieba; tak, i nawet ryby giną w morzu.
4:4
Jednak niech nikt nie strofuje i nie karci! A przecież sami twoi ludzie strofują kapłanów!
4:5
Dlatego za dnia się potkniesz, owej nocy potknie się z tobą twój prorok i zgładzę twoją matkę.
4:6
Z powodu braku poznania Mój lud ulega zagładzie. Ponieważ wzgardziłeś poznaniem – dlatego też wzgardzę tobą, abyś nie piastował kapłaństwa; ponieważ zapomniałeś Prawa twojego Boga – dlatego i Ja zapomnę o twoich synach.
4:7
Im stali się silniejsi – tym więcej przeciw Mnie grzeszyli; dlatego ich powagę zamienię w hańbę!
4:8
Żywią się zagrzeszną ofiarą Mojego ludu[1] i dlatego ich dusza łaknie winy.
Przypisy
 • [1]
  Ofiary zagrzeszne stanowiły własność kapłanów.
4:9
Równie jak kapłanom powiedzie się i ludowi; na nim ukarzę jego drogę i odpłacę mu jego postępki.
4:10
Kiedy będą jeść – nie nasycą się; gdy zadowolą swą chuć – nie rozmnożą się; bo przestali zważać na WIEKUISTEGO.
4:11
Nierząd, wino i moszcz odbierają rozum.
4:12
Mój lud dopytuje się swego drewna[1], a jego kij mu wieszczy. Bowiem otumanił go duch wszeteczny; oddali się wszeteczeństwu, zamiast swojemu Bogu.
Przypisy
 • [1]
  Chodzi o drewniane figury, zwane bałwanami oraz wróżby za pomocą drewnianych drążków.
4:13
Na wierzchołkach gór zarzynają, na pagórkach kadzą, pod dębem, białą topolą i sosną[1] – bo tak przyjemny jest ich cień. Dlatego oddały się rozpuście wasze córki, a wasze młode kobiety - wiarołomstwu.
Przypisy
4:14
Nie nawiedzę tego na waszych córkach, dlatego że się oddały rozpuście; ani na waszych młodych kobietach, że wiarołomstwu[1]. Bo na ustroniu, to oni sami odłączają się z nierządnicami i składają rzeźne ofiary razem z skakralnymi rozpustnicami; a nieświadomy lud ginie.
Przypisy
 • [1]
  Tu najprawdopodobniej podkreślona jest odpowiedzialność mężczyzn.
4:15
Jeżeli ty, Israelu, oddałeś się wszetecznej służbie - niech nie ulegnie winie Juda! Nie chodźcie do Gilgal, nie wstępujcie do Bet-Awen i przy tym nie przysięgajcie: Żywym jest WIEKUISTY!
4:16
Bo Israel stał się krnąbrny niczym krnąbrna jałówka; lecz WIEKUISTY będzie ich pasł jak baranka na przestronnej niwie.
4:17
Efraim stał się towarzyszem bałwanów – zostaw go!
4:18
Zwyrodnieli[1] opilstwem, pogrążyli się w nierządzie, a ich obrońcy polubili hańbę.
Przypisy
 • [1]
  Odniesienie do zdziczałej winorośli.
4:19
W swe skrzydła pochwyci ich zawierucha, a wtedy powstydzą się swoich uczt ofiarnych.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Potem rzekł Dawid do Salomona, swego syna: Zabierz się dzielnie i ochotnie do dzieła, Nie bój się i Nie lękaj się, gdyż Pan, Bóg mój, będzie z tobą. On cię nie zawiedzie ani cię nie opuści, dopóki nie będzie wykonana cała praca wokoło służby w świątyni Pana.
I Kron 28:20

W Chrystusie

Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta.
II Kor 3:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dzięki Bożej ponadnaturalnej mocy Eliasz biegł przed rydwanem króla Achaba przez około 15-20 mil (około 25-30 km) wyprzedzając go w drodze do Jezreel (I Król 18:46).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić