„Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: I List do Tesaloniczan 5,11

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga Nehemiasza 3:1

3:1
Więc powstał Eliaszib, najwyższy kapłan, i jego bracia kapłani, do odbudowy bramy Owczej. Zatem ją zbudowali, przyprawili wrota i traktowali to jako świętość aż do wieży Mea[1] oraz do wieży Chananeel[2].
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Sto.
 • [2]
  Co znaczy: Bóg obdarzył łaską.
3:2
A obok niego budowali mężowie z Jerycha; zaś obok nich budował Zakkur, syn Imrego.
3:3
A bramę Ryb budowali synowie Senaa, którzy ją wyłożyli belkami oraz wprawili jej wrota, jej zamki i jej zasuwy.
3:4
Zaś obok nich naprawiał Meremot, syn Urji, syna Hakkosa; a obok nich naprawiał Meszullam, syn Berechji, syna Meszezabela; a obok nich naprawiał Cadok, syn Baany.
3:5
Zaś obok nich naprawiali Tekoici[1], ale zacniejsi z nich nie przybliżyli swej szyi do pracy dla swego Pana.
Przypisy
 • [1]
  Z miasta Tekoa.
3:6
Bramę Starą naprawiali: Jojada, syn Paseacha, i Meszullam, syn Besodiasza; oni ją pokryli, wprawili jej wrota, jej zamki i jej zasuwy.
3:7
A obok nich naprawiał Melatiasz Gibeonita, Jadon Meronotyta, mężowie z Gibeon, Micpa, rządzeni autorytetem tej strony rzeki.
3:8
Zaś obok nich naprawiał Uzjel, syn Charhajasza, ze złotników; a obok niego naprawiał Chanania, syn aptekarza; więc naprawili Jeruszalaim aż do szerokiego muru.
3:9
A obok nich naprawiał Refajasz, syn Chura, przełożony połowy jeruszalemskiego okręgu.
3:10
Zaś obok nich, naprzeciw swojego domu, naprawiał Jedajasz, syn Charumafa; a obok niego naprawiał Chattusz, syn Chaszabnejasza.
3:11
Zaś drugą część naprawiał Malkijasz, syn Harima, i Chaszszub, syn Pachat Moaba; również i wieżę Tannur[1].
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Piec.
3:12
A obok niego naprawiał Szallum, syn Lochesza, przełożony połowy okręgu jeruszalemskiego, on sam i jego córki.
3:13
Bramę Nad Doliną naprawiał Chanun oraz obywatele Zanoach; oni ją budowali i przyprawili jej wrota, jej zamki i jej zasuwy; nadto tysiąc łokci muru, aż do bramy Śmietnisk.
3:14
Zaś bramę Śmietnisk naprawiał Malkijjasz, syn Rechaba, przełożony nad okręgiem Beth-Hakerem; on ją zbudował, przyprawił jej wrota, jej zamki i jej zasuwy.
3:15
Do bramy Źródła naprawiał Szallun, syn Kol-Chozeka, przełożony nad okręgiem Micpa; on ją zbudował, pokrył, przyprawił jej wrota, jej zamki i jej zasuwy. Nadto mur nad stawem Sziloach[1], do królewskiego ogrodu i schodów, którymi schodzą z miasta Dawida.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Posłany.
3:16
Następnie naprawiał Nehemiasz, syn Azbuka, przełożony nad połową okręgu Beth Cur, aż naprzeciwko grobów Dawida i zrobionego stawu, oraz do domu mocarzy.
3:17
Za nim naprawiali Lewici: Rechum, syn Baniego, a obok niego naprawiał Chaszabiasz, przełożony nad połową okręgu Kelia, ze swym okręgiem.
3:18
Za nim naprawiali ich bracia: Bawaj, syn Chenadada, przełożony nad połową okręgu Kelia,
3:19
A obok niego, drugą część naprzeciwko narożnika, gdzie chodzą do zbrojowni, naprawiał Abiezryda, syn Jeszui, przełożony nad Micpą.
3:20
Za nim, w drugiej części, naprawiał rozpalony Baruch, syn Zabbaja; od narożnika - do drzwi domu Eliasziba, najwyższego kapłana.
3:21
A za nim, drugą część, od drzwi domu Eliasziba - do końca domu, naprawiał Meremot, syn Urji, syna Hakkosa.
3:22
Zaś za nim naprawiali kapłani, którzy mieszkali na krążku[1].
Przypisy
 • [1]
  Równina w kształcie koła w dolinie Jardenu.
3:23
Za nimi, naprzeciw swojego domu, naprawiał Binjamin oraz Chaszszub; a za nim naprawiał Azaria, syn Masejasza, syna Ananiasza, też obok swego domu.
3:24
Za nim, drugą część, od domu Azarji – do narożnika i rogu, naprawiał Binnui, syn Chenadada.
3:25
Dalej Palal, syn Uzaja, naprzeciwko narożnika oraz wysokiej wieży, wyprowadzonej z królewskiego domu; tej, która jest przy dziedzińcu straży. A za nim naprawiał Pedaja, syn Pareosza.
3:26
Zaś Netynejczycy, którzy mieszkali w Ofel, naprawiali od wschodu słońca, naprzeciw bramy Wodnej oraz wysokiej wieży.
3:27
Za nimi, naprzeciw wielkiej i wysokiej wieży, drugą część naprawiali Tekoici - aż do muru Ofel.
3:28
Zaś od bramy Końskiej naprawiali kapłani, każdy naprzeciw swojego domu.
3:29
Za nimi, naprzeciw swojego domu naprawiał Cadok, syn Immera, a za nim naprawiał Szemaja, syn Szekaniasza, stróż wschodniej bramy.
3:30
Za nim, drugą część naprawiał Chanania, syn Szelemiasza, oraz Chanun, szósty syn Salafa; a za nim, naprzeciw swojego pomieszczenia, naprawiał Meszullam, syn Berekiasza.
3:31
Za nim, do domu Netynejczyków i kupców, naprzeciw bramy Mifkad[1] – aż do górnej, narożnej komnaty, naprawiał Malkijasz, syn złotnika.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Polecenie.
3:32
A między górną, narożną komnatą – aż do bramy Owczej, naprawiali złotnicy i kupcy.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pokój jest wielki tym, którzy miłują zakon twój, a nie obawają się żadnego niebeśpieczeństwa.
Ps 119:165

W Chrystusie

Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
Rzym 8:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ziemia była całkowicie pokryta wodą dwa razy: podczas stworzenia (I Mojż 1) i podczas potopu (I Mojż 7).
Potop

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić