„Nadto serce jego utwierdzone jest w drogach Pańskich i poborzył kaplice i gaje święcone w Judzie.”

Biblia Brzeska: 2 Księga Kronik 17,6

Nowa Biblia Gdańska
Księga Izajasza 5:3

5:1
Chcę zaśpiewać memu ukochanemu – pieśń mojego ukochanego o swej winnicy. Mój ukochany miał winnicę na urodzajnym pagórku.
5:2
Więc ją zaorał, obrał z kamienia i zasadził w niej wyborową latorośl; nadto zbudował wśród niej wieżę i wyciosał w niej także tłocznię. I się spodziewał, że zbierze grona - a urodziła zepsute jagody.
5:3
Zatem teraz, mieszkańcy Jeruszalaimu oraz mężowie Judy, chciejcie rozsądzić między Mną – a Moją winnicą.
5:4
Co jeszcze należało uczynić Mej winnicy, czego bym jej nie uczynił? Czemu, kiedy się spodziewałem zbierać grona, urodziła zepsute jagody?
5:5
Oto teraz wam oznajmiam, co uczynię Mojej winnicy: Rozbiorę jej żywopłot i będzie wytrzebiona; rozwalę jej ogrodzenie i będzie podeptana.
5:6
Uczynię ją pustkowiem; nie będzie przycinana[1], ani okopywana, lecz porośnie ostem i cierniem; także chmurom wzbronię ją zraszać deszczem.
Przypisy
 • [1]
  BG obrzezywana.
5:7
Zaiste, winnicą WIEKUISTEGO Zastępów jest dom Israela, a mężowie Judy sadem Jego rozkoszy. Oczekiwał sprawiedliwości[1] – a oto rozlew krwi, prawości – a oto niegodziwość.
Przypisy
 • [1]
  Także: sądu; Septuaginta: oddzielenia.
5:8
Biada tym, którzy przyłączają dom do domu i zbliżają pole do pola, tak, że nie starcza już miejsca; jakby tylko wam samym przeznaczono mieszkać na tej ziemi.
5:9
WIEKUISTY Zastępów powiedział w moje uszy: Zaprawdę, wiele domów spustoszeje; wielkie i okazałe zostaną bez mieszkańca.
5:10
Bo dziesięć kawałków[1] winnicy wyda jeden bat[2], a chomer[3] wysiewu wyda jedną efę[2].
Przypisy
 • [1]
  Z hebrajskiego: obszar ziemi mogący być zaorany parą byków w ciągu jednego dnia.
 • [2]
  Bat i efa – miara równej objętości dla rzeczy sypkich i płynnych.
 • [3]
  Miara 10 ef.
5:11
Biada tym, którzy zrywają się ze świtem, by gonić za napojem i do późnego wieczora są rozpaleni winem.
5:12
Cytra, lutnia, bęben, flet i wino bywa na ich biesiadach; ale na dzieło WIEKUISTEGO nie patrzą i sprawy Jego rąk nie widzą.
5:13
Dlatego Mój naród pójdzie w niewolę, jego dostojnicy będą umierać z głodu, a jego możni schnąć z pragnienia.
5:14
Dlatego Kraina Umarłych otworzy swoje wnętrze, rozewrze swoją paszczę bez granic; więc stoczy się do niej przepych, jej wielmożność, jej zgiełk i każdy w niej rozkochany.
5:15
Człowiek będzie upokorzony, mąż – poniżony, a oczy wyniosłych - zniżone.
5:16
Zaś w sądzie wzniesie się WIEKUISTY Zastępów, święty Bóg będzie wywyższony w sprawiedliwości.
5:17
I będą się paść baranki na pastwisku[1]; a po opasłych, na pustkowiach będą się żywić przechodnie.
Przypisy
 • [1]
  Także: słowie.
5:18
Biada tym, którzy ściągają winę węzłami fałszu, a kaźń jak gdyby powrozem.
5:19
Tym, którzy szyderczo mówią: Niech przyspieszy, niechaj przynagli Swoje dzieło, abyśmy zobaczyli; niech nadejdzie i niech się spełni zamysł Świętego Israela, abyśmy się przekonali.
5:20
Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem; ciemność czynią światłem, a światło ciemnością; czynią gorycz – słodyczą, a słodycz – goryczą.
5:21
Biada mądrym we własnych oczach i roztropnym we własnym rozumieniu.
5:22
Biada mocnym w łykaniu wina, sprawnym w mieszaniu napojów,
5:23
Którzy dla datku uniewinniają niegodziwca, a sprawiedliwość odejmują od sprawiedliwych.
5:24
Dlatego jak język ognia pożera ścierń, a perz zanika w płomieniu – tak ich korzeń zamieni się w próchno, a ich kwiat uleci jak pył. Bo wzgardzili Prawem WIEKUISTEGO Zastępów i pomiatali Słowem Świętego Israela.
5:25
Toteż rozpali się gniew WIEKUISTEGO na Jego naród i skieruje na niego Swoją rękę; tak go uderzy, że zadrżą góry, a ich trupy położą się na ulicach jak pomiot. Ale tym wszystkim nie ukoi się Jego gniew, a dłoń Jego wciąż będzie zawieszona.
5:26
Więc z daleka podniesie ludom znak, zaświśnie na jeden z narodów, z krańca ziemi, a oto chyżo i rączo nadbiegnie.
5:27
Nikt nie strudzony, nikt w nim nie osłabiony; nie drzemie, ani nie śpi; nie rozluźnił się pas jego bioder, ani nie pękł rzemyk jego sandałów.
5:28
Wyostrzone są jego strzały oraz napięte wszystkie łuki; kopyta jego koni podobne są do krzemienia, a jego koła jak wicher.
5:29
Jego ryk jakby lwicy, ryczy jak lwięta; i zahuczy, i porwie zdobycz, i uniesie, a nikt nie ocali. 30 W ów dzień zahuczy nad nim jak huk morza. A gdy popatrzą na ziemię – tu ciemność, w jej chmurach zaćmiony księżyc i słońce.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
II Kor 5:21

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Podczas okresu w którym jednocześnie panowali Uzzjasz nad Judeą i Jeroboam II nad Izraelem, miało miejsce bardzo niszczące trzęsienie ziemi (Am 1:1 - Zobacz także: Zach 14:5). To trzęsienie ziemi zostało także potwierdzone przez współczesnych geologów.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić