„Doprawdy, światło jest słodkie i miła to rzecz dla oczu widzieć słońce.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Kaznodziei 11,7

Nowa Biblia Gdańska
Księga Ijoba 1:1

1:1
W ziemi Uc żył niegdyś mąż o imieniu Ijob[1]; a był to mąż prawdomówny[2], nienaganny i stroniący od złego, sprawiedliwy[3] i bogobojny.
Przypisy
 • [1]
  Po wschodniej stronie jeziora Genezaret, w tak zwanej Nukrze, w pobliżu El Muzerib, według miejscowych podań znajduje się grób Ijoba (Ejub’a).
 • [2]
  Także: doskonały, uczciwy; Septuaginta także: szczery, godny zaufania.
 • [3]
  Także: Cylkow: prawy. Ponieważ Prawo Mojżesza nie było jeszcze nadane – sprawiedliwość prawna Ijoba była zapowiedzią sprawiedliwości z Wiary (Rzymian 9,30-32).
1:2
Urodziło mu się siedmiu synów oraz trzy córki.
1:3
Zaś jego dobytek składał się z siedmiu tysięcy owiec, trzech tysięcy wielbłądów, pięciuset jarzm byków, pięciuset oślic oraz bardzo licznej służby; tak więc, ten mąż przewyższał wszystkich mieszkańców Wschodu.
1:4
I bywało, że jego synowie urządzali uczty w domu każdego po kolei. Wtedy posyłali oraz za każdym razem zapraszali swoje trzy siostry, by wraz z nimi jadły i piły.
1:5
A gdy uczty ukończyły swą kolejność, Ijob posyłał i ich umacniał[1]; następnie wstawał wczesnym rankiem i za każdego z nich składał całopalenie. Bowiem Ijob myślał: Może zawiniły moje dzieci i w swym sercu zrzekły się Boga. Więc Ijob czynił tak regularnie.
Przypisy
 • [1]
  Także: podnosił, oddzielał, ofiarowywał.
1:6
Otóż pewnego razu się zdarzyło, że przybyli synowie Boga[1], aby stawić się przed WIEKUISTYM, a pośród nich przybył też szatan[2].
Przypisy
 • [1]
  W oryginale: starożytna nazwa aniołów.
 • [2]
  Najprawdopodobniej imię własne, co znaczy: Przeciwnik Boga, oskarżyciel, oszczerca. W języku aramejskim – szeitan, od słowa: odstępować.
1:7
I WIEKUISTY zapytał szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział WIEKUISTEMU, mówiąc: Z wycieczki na ziemię oraz z przechadzki po niej.
1:8
Wtedy WIEKUISTY powiedział do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na Mojego sługę Ijoba? Bo równego mu nie ma na ziemi; tak nienagannego i szczerego, bogobojnego i stroniącego od zła.
1:9
Na to szatan odparł WIEKUISTEMU, mówiąc: Czyż Ijob jest za darmo bogobojnym?
1:10
Czy nie osłoniłeś[1] go wraz z jego domem oraz z wszystkim, co dokoła do niego należy? Błogosławiłeś sprawom jego rąk, zatem w kraju rozmnożył się jego dobytek.
Przypisy
 • [1]
  Także: ogrodziłeś.
1:11
Jednak wyciągnij raz Twoją rękę i dotknij wszystkiego, co posiada, a z pewnością otwarcie się Ciebie wyrzeknie.
1:12
Wtedy WIEKUISTY powiedział do szatana: Oto wszystko, co do niego należy jest w twojej mocy; jednak jego samego nie dotykaj. I tak szatan odszedł sprzed oblicza WIEKUISTEGO.
1:13
A pewnego dnia się zdarzyło - kiedy właśnie ucztowali jego synowie i córki, oraz spijali wino w domu najstarszego swojego brata -
1:14
że do Ijoba przybiegł posłaniec oraz go zawiadomił: Byki były przy orce, a w pobliżu pasły się oślice,
1:15
Kiedy napadli Szebejczycy[1] i je zabrali, zaś sługi wyrżnęli ostrzem miecza; i tylko sam jeden uszedłem, aby cię powiadomić.
Przypisy
 • [1]
  Plemię osiadłe w południowo – zachodniej Arabii.
1:16
Ten jeszcze mówił, kiedy przybiegł inny i powiedział: Boży ogień spadł z nieba, spalił trzody, sługi i ich pochłonął, a sam jeden tylko uszedłem, aby cię powiadomić.
1:17
Ten jeszcze mówił, gdy przybiegł inny i powiedział: Kasdejczycy[1] wystawili trzy hufce, które napadły na wielbłądy i je zabrały, zaś sługi wyrżnęli ostrzem miecza; sam jeden tylko uszedłem, aby cię powiadomić.
Przypisy
 • [1]
  Potomkowie Keseda, syna Nahora (1 Mojżesza 22,20), którzy później wtopili się w Imperium Babilońskie; spolszczone: Chaldejczycy.
1:18
Ten jeszcze mówił, gdy przybiegł jeszcze inny i powiedział: Ucztowali synowie i twoje córki oraz spijali wino w domu najstarszego swojego brata,
1:19
Gdy oto nagle, od strony pustyni zerwał się gwałtowny huragan i uderzył na cztery narożniki domu, tak, że się zapadł nad młodymi ludźmi, więc zginęli; sam jeden tylko uszedłem, aby cię powiadomić.
1:20
Wtedy Ijob powstał, rozdarł swój płaszcz[1] i ostrzygł swoją głowę[2]; po czym padł na ziemię i się ukorzył.
Przypisy
 • [1]
  Na znak rozdartego serca.
 • [2]
  Na znak żałoby.
1:21
Potem powiedział: Nagi wyszedłem z łona mojej matki i nagi się tam[1] wrócę. WIEKUISTY dał i WIEKUISTY też zabrał; niech będzie błogosławione Imię WIEKUISTEGO.
Przypisy
 • [1]
  W oryginale, skrócone określenie łona ziemi.
1:22
W tym wszystkim Ijob nie zgrzeszył oraz nie rzucił Bogu złorzeczenia.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A On odezwał się do nich: Ja jestem, Nie bójcie się!
Jan 6:20

W Chrystusie

W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.
Efez 3:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Cynamon wymieniony jest 4 razy w Biblii: (II Mojż 30:23, Przyp 7:17, PnP 4:14, Obj 18:13).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić