„Gdyż wszystko do życia i pobożności dała nam w darze Jego Boska potęga, przez poznanie Tego, co was powołał dzięki swej wspaniałości oraz doskonałości.”

Nowa Biblia Gdańska: Drugi list spisany przez Piotra 1,3

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga Estery 2:1

2:1
Po tych wydarzeniach, gdy uśmierzył się gniew króla Ahaswerosa, wspomniał on o Waszti; o tym co uczyniła i co względem niej zostało postanowione.
2:2
Zaś jego słudzy - królewscy dworzanie, powiedzieli: Niech poszukają dla króla młodych dziewic pięknej urody.
2:3
Niech król ustanowi urzędników we wszystkich dzielnicach swojego państwa, którzy zbiorą wszystkie młode dziewice pięknej urody do zamku w Suzie, do budynku niewiast, pod dozór nadzorcy niewiast - eunucha[1] królewskiego Hegaja, by im dano stosowne namaszczenia.
Przypisy
 • [1]
  Cylkow: także: trzebieńca.
2:4
Zaś dziewica, która znajdzie upodobanie w królewskich oczach - niech zostanie królową zamiast Waszti. Podobało się to królowi, zatem tak uczynił.
2:5
A na zamku w Suzie przebywał mąż judzki imieniem Mardechaj, syn Jaira, syna Szymei, syna Kisza[1] - Binjaminita[2].
Przypisy
 • [1]
  Potomek Kisza (patrz: 1 Samuela 9,1), zatem powinowaty króla Saula - pogromcy Amalekitów, od których się wywodził Haman.
 • [2]
  Należący do plemienia Binjamina.
2:6
Został on uprowadzony z Jeruszalaim razem z jeńcami, zabranymi wraz z Jechonjaszem - królem judzkim[1], którego zaprowadził do niewoli Nebukadnecar - król babiloński.
Przypisy
 • [1]
  W roku 589 przed nową erą.
2:7
Zaś Mardechaj był opiekunem Hadasy[1], czyli Estery[2], córki swojego stryja, ponieważ nie miała ani ojca, ani matki. Ale była to dziewica ślicznej postawy oraz pięknej urody, którą - po śmierci jej ojca i matki - Mardechaj przybrał sobie za córkę.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Mirt.
 • [2]
  Imię zmienione na perskie, co znaczy: Gwiazda.
2:8
Kiedy więc rozgłoszono królewskie rozporządzenie i jego wyrok, oraz gdy zgromadzono liczne dziewice pod nadzór Hegaja, do zamku w Suzie - pod dozór nadzorcy niewiast Hegaja sprowadzono do pałacu królewskiego i Esterę.
2:9
Spodobała mu się ta dziewica oraz znalazła łaskę w jego oczach, dlatego przyśpieszył właściwe dla niej namaszczenia i dary. Z pałacu królewskiego dał jej także siedem należnych jej pokojowych, po czym wraz z jej pokojowymi przemieścił ją do najprzedniejszej części budynku niewiast.
2:10
Lecz Estera nie wyjawiła narodu oraz swojego pochodzenia, bowiem Mardechaj jej nakazał, aby tego nie wyjawiała.
2:11
Zaś Mardechaj codziennie się przechadzał przed dziedzińcem budynku niewiast, aby się dopytywać o powodzenie Estery, jak również co się z nią dzieje.
2:12
A ile razy nadchodziła kolej na którąś dziewicę, aby weszła do króla Ahaswerosa - po upływie ustanowionego dla każdej czasu, według przepisu obowiązującego niewiasty, czyli dwunastu miesięcy, bo tyle zajmują dni ich namaszczeń: Sześć miesięcy olejkiem mirrowym i sześć miesięcy balsamami oraz innymi wonnościami dla kobiet -
2:13
Zatem ile razy tak przygotowana dziewica wchodziła do króla, wtedy musiano dać jej wszystko, czego zażądała, aby to jej towarzyszyło od budynku niewiast - do pałacu królewskiego.
2:14
Wieczorem wchodziła, a rano wracała, już do drugiego budynku niewiast, pod nadzór eunucha królewskiego Szaasgaza - nadzorcy nałożnic. Więcej nie wolno jej było wchodzić do króla, chyba, że król ją sobie upodobał i wtedy wzywano ją po imieniu.
2:15
Więc gdy nadeszła kolej na Esterę - córkę Abichaila, stryja Mardechaja, który ją sobie przybrał za córkę - aby weszła do króla, nie zażądała niczego ponad to, co jej zalecił oblubieniec królewski Hegaj, nadzorca niewiast. Zaś Estera znalazła upodobanie u wszystkich, którzy ją widzieli.
2:16
I tak dziesiątego miesiąca, miesiąca zwanego Tebet[1], Estera została przyprowadzona do pałacu królewskiego, do króla Ahaswerosa, w siódmym roku jego panowania.
Przypisy
 • [1]
  Lub Tewet.
2:17
A król pokochał Esterę ponad wszystkie niewiasty; pozyskała też łaskę i jego miłość ponad wszystkie dziewice. Zatem włożył na jej głowę królewski diadem i ustanowił ją królową zamiast Waszti.
2:18
Potem król wyprawił wielką ucztę dla wszystkich książąt i swoich sług - ucztę na cześć Estery; udzielił dzielnicom ulgi podatkowej oraz rozdawał dary, jak przystało na szczodrobliwość króla.
2:19
Więc gdy zbierano dziewice po raz drugi, a Mardechaj przebywał w królewskiej bramie[1] -
Przypisy
 • [1]
  Najprawdopodobniej w charakterze odźwiernego.
2:20
Estera nie wyjawiła ani pochodzenia, ani swojego narodu, tak jak jej polecił Mardechaj. Gdyż spełniała polecenia Mardechaja tak jak wtedy, gdy u niego przebywała na wychowaniu.
2:21
W owe dni, kiedy Mardechaj był w bramie królewskiej, rozgniewali się dwaj królewscy dworzanie z odźwiernych - Bigtan i Teresz, oraz chcieli podnieść rękę na króla Ahaswerosa.
2:22
Ale Mardechaj się o tym dowiedział i opowiedział to Esterze, zaś Estera doniosła to królowi w imieniu Mardechaja.
2:23
Gdy więc tą rzecz zbadano i została stwierdzona - obydwóch powieszono na szubienicy. Nadto opisano to w Księdze Roczników, przechowywanych przy królu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A On odezwał się do nich: Ja jestem, Nie bójcie się!
Jan 6:20

W Chrystusie

W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
Kol 2:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Sancheryb został zamordowany przez swoich dwóch synów, którzy po morderstwie uciekli pozostawiając swojego brata (trzeciego syna Sancheryba) aby panował w miejsce ojca (II Król 19:36-37, II Kron 32:21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić