„Gdyż z Niego i przez Niego, i ku Niemu jest wszystko; Jemu chwała na wieki. Amen.”

Biblia Przekład Toruński: List do Rzymian 11,36

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga Estery 1:1

1To się stało za dni Ahaswerosa, tego samego Ahaswerosa, który panował od Indii - aż do Etiopii nad stu dwudziestu siedmiu dzielnicami[1]. 2Za tych dni[1], kiedy król Ahasweros zasiadał na swoim królewskim tronie na zamku w Suzie[2], 3Trzeciego roku jego panowania wyprawił on ucztę na cześć wszystkich swoich książąt i sług, zatem cała potęga Persji i Medii - najwyżsi naczelnicy i starostowie tych dzielnic znajdowali się przed jego obliczem. 4Nadto pokazywał przez wiele dni - mianowicie przez sto osiemdziesiąt dni - przepych swojej królewskiej chwały oraz świetny blask swojej wielkości. 5Zaś kiedy upłynęły te dni, król dodatkowo wyprawił dla całego ludu, który był obecny na zamku w Suzie - zarówno wysokich, jak i niskich - ucztę, co trwała siedem dni na dziedzińcu i w ogrodzie królewskiego pałacu. 6Były tam białe, lniane i hiacyntowe zasłony, zawieszone na srebrnych pierścieniach oraz na marmurowych kolumnach, na sznurach z bisioru i szkarłatu; a także złote i srebrne łoża na posadzce z marmuru, alabastru, perłowej macicy oraz nakrapianego kamienia. 7A napój podawano w złotym naczyniu i to w naczyniu coraz innego kształtu. Zaś królewskiego wina było pod dostatkiem, jak przystało na królewską szczodrobliwość. 8Ale picie odbywało się według ustanowionego porządku oraz nie było przymusu. Bo król polecił wszystkim przełożonym swojego pałacu, aby się stosowano do woli każdego biesiadnika. 9Natomiast królowa Waszti[1] wyprawiła ucztę na cześć niewiast w królewskim pałacu króla Ahaswerosa. 10Zaś siódmego dnia, kiedy serce króla podochociło się winem, powiedział on do siedmiu podkomorzych - do Mehumana, Bizty, Charbony, Bigty, Abagty, Zethara i Charkasa - którzy pełnili służbę przed obliczem króla Ahaswerosa, 11Aby w królewskim diademie przyprowadzili przed króla - królową Waszti, by pokazać jej piękność narodom oraz książętom; gdyż była pięknej urody. 12Jednak królowa Waszti wzbraniała się przybyć na rozkaz króla, dany jej za pośrednictwem podkomorzych. Dlatego król bardzo się rozgniewał i zapłonęła w nim jego zapalczywość. 13Więc powiedział do mędrców, którzy odgadywali przeznaczenia[1] - gdyż król miał zwyczaj przedkładać każdą swoją sprawę wszystkim biegłym w sądach i prawie - 14A wówczas byli mu najbliższymi: Karszena, Szethar, Admatha, Tharszysz, Meres, Marsena i Memuchan, siedmiu z książąt Persji i Medii, którzy oglądali oblicze króla oraz zasiadali jako przewodniczący w państwie, 15Co ma uczynić według prawa z królową Waszti, za to, że nie spełniła polecenia króla, podanego jej przez podkomorzych? 16Więc Memuchan powiedział przed królem i książętami: Królowa Waszti nie zawiniła przeciw samemu królowi, lecz przeciw wszystkim książętom i przeciw wszystkim narodom, które mieszkają we wszystkich dzielnicach króla Ahaswerosa. 17Bo kiedy ta sprawa królowej dojdzie do wszystkich niewiast - zaczną sobie lekceważyć swoich mężów, mówiąc: Król Ahasweros kazał przyprowadzić przed swoje oblicze królową Waszti - a nie przyszła. 18Już dzisiejszego dnia opowiedzą to wszystkim książętom królewskim księżne Medii i Persji, które o sprawie królowej słyszały, zatem będzie wystarczająca ilość hańby i rozdrażnienia. 19Więc jeśli król uważa to za dobre, niech wyjdzie od jego oblicza królewski rozkaz i niech zostanie wpisany w poczet praw Persów i Medów, tak, aby nie mógł być zniesionym: Nie wolno już Waszti ukazać się przed obliczem króla Ahaswerosa, zaś król oddaje jej królestwo lepszej niż ona towarzyszce. 20A gdy to rozporządzenie się rozgłosi i król je wyda w całym jego państwie, które przecież jest wielkie - wtedy wszystkie żony będą okazywać cześć swoim mężom, zarówno wysokim, jak i niskim. 21Ta rada podobała się królowi oraz książętom, więc uczynił według słowa Memuchana. 22Zatem rozesłano list do wszystkich dzielnic królewskich, do każdej dzielnicy właściwym jej pismem i do każdego narodu stosownie do jego języka - aby każdy mąż był panem w swoim domu. I ogłoszono to językiem każdego narodu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A On odezwał się do nich: Ja jestem, Nie bójcie się!
Jan 6:20

W Chrystusie

Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście.
I Kor 3:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po brutalnym zamordowaniu 70 mężczyzn w Mispa, ciała ich wrzucono do cysterny którą około 300 lat wcześniej zbudował Król Asa (Jer 41:4-9, I Król 15:16-22).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić