„Potem Estera jeszcze mówiła do króla, upadła mu do nóg i z płaczem prosiła go, aby odwrócił złość Hamana, Agagity, i jego zamiar, który powziął przeciwko Żydom.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Estery 8,3

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga Daniela 1:1

1:1
Trzeciego roku panowania Jojakima, judzkiego króla, przyciągnął do Jeruszalaim Nabukadnecar, król Babelu, i ją oblegał.
1:2
A Pan poddał w jego rękę Jojakima, judzkiego króla oraz część naczyń Bożego Domu, zaś on je zawiózł do ziemi Szynear[1], do domu swojego boga oraz wniósł te naczynia do domu skarbu swojego boga.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Kraina dwóch rzek.
1:3
I król rozkazał Aszpenazowi, przełożonemu nad swymi dworzanami, by przyprowadził synów israelskich, z królewskiego nasienia i przywódców;
1:4
Młodzieńców, na których by nie było żadnej wady[1]; pięknych na spojrzenie, rozważnych we wszelkiej mądrości, znanych ze zrozumienia i wiedzy, którzy by byli zdatni być wyznaczonymi do królewskiego pałacu oraz uczyć się kasdejskiego[2] języka i pisma.
Przypisy
 • [1]
  Także: skazy, defektu w sensie fizycznym i moralnym.
 • [2]
  Spolszczone: chaldejskiego.
1:5
Król wyznaczył im dzienne utrzymanie z królewskich potraw oraz wina, które pijał. Miano ich wychowywać przez trzy lata, a po zakończeniu winni stawać przed królewskim obliczem.
1:6
Z synów judzkich byli między nimi: Daniel, Chanania, Miszael i Azarja.
1:7
Zaś przełożony nad dworzanami dał im nowe imiona: Daniela nazwał Baltazarem, Chananię - Szadrakiem, Miszaela – Meszakiem, a Azarję – Abednem.
1:8
Ale Daniel postanowił w swym sercu, że nie będzie się kalał królewskimi potrawami, ani winem, które pijano; dlatego prosił przełożonego dworzan, aby się mógł nie skalać.
1:9
A Bóg zjednał Danielowi łaskę i wnętrze przełożonego nad dworzanami.
1:10
Więc przełożony nad dworzanami powiedział do Daniela: Ja się boję króla i pana, który wam ustanowił pokarm i napój. Jeżeli on zobaczy, że wasze twarze są chudsze niż innych młodzieńców, którzy stanowią krąg, wtedy narazicie mą głowę na niebezpieczeństwo od króla.
1:11
Zatem Daniel powiedział do sługi, którego przełożony nad dworzanami ustanowił nad Danielem, Chananią, Miszaelem oraz Azarią:
1:12
Doświadcz, proszę, twoje sługi przez dziesięć dni; niech nam dadzą jarzyn do jedzenia oraz wody do picia.
1:13
Potem przypatrzysz się naszym twarzom i twarzom innych młodzieńców, którzy jadają pokarm z potraw królewskich, i jak zobaczysz – tak postąpisz ze swoimi sługami.
1:14
Zatem wysłuchał ich prośby i zrobił z nimi próbę przez dziesięć dni.
1:15
A gdy minęło dziesięć dni, okazało się, że ich twarze były przyjemne, i byli tężsi na ciele od wszystkich młodzieńców, którzy jadali pokarm z królewskich potraw.
1:16
Dlatego ów sługa zabrał ich potrawy oraz napój z wina, a dawał im jarzyny.
1:17
A Bóg dał owym czterem młodzieńcom umiejętność i rozum we wszelkim piśmie i mądrości. Nadto dał Danielowi zrozumienie każdego widzenia[1] i snów.
Przypisy
 • [1]
  Także: wizji, wyroczni, proroctwa.
1:18
Zaś gdy minęły dni, po których król kazał ich przyprowadzić, przełożony nad dworzanami zaprowadził ich przed oblicze Nabukadnecara.
1:19
I król z nimi rozmawiał; lecz pomiędzy wszystkimi nie został znaleziony ktoś taki, jak Daniel, Chanania, Miszael, czy Azaria; więc pozostali przed obliczem króla.
1:20
I w każdej sprawie wymagającej mądrości oraz rozumu, o którą król ich pytał, odkrywał, że są dziesięciokrotnie bieglejsi od wszystkich mędrców[1] i wróżbitów[2], którzy byli w całym jego królestwie.
Przypisy
 • [1]
  Także: mag, czarownik.
 • [2]
  Także: astrologów.
1:21
Zatem Daniel tam pozostawał, aż do pierwszego roku Koresza[1].
Przypisy
 • [1]
  Spolszczone: Cyrusa, pogromcy Babilonu, założycielu Imperium Medo-Perskiego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi;
II Kor 2:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Podróż powrotna Ezdrasza z Babilonu trwała aż 4 miesiące (Ezdrasza 7:9).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.
Jan 8:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić