„pewnym będąc, iż prędkie jest złożenie przybytku mojego, według jako i Pan nasz Jezus Chrystus oznajmił mi.”

Biblia Jakuba Wujka: 2 List św. Piotra 1,14

Nowa Biblia Gdańska
Księga: IV Księga Mojżesza 13:1

13:1
Potem WIEKUISTY oświadczył Mojżeszowi, mówiąc:
13:2
Wyślij mężów, by przepatrzyli ziemię Kanaan, którą oddaję synom Israela. Poślecie po jednym mężu z każdego pokolenia ich ojców[1], wszystkich z dostojniejszych między nimi.
Przypisy
 • [1]
  Oprócz Lewitów, którzy nie uczestniczyli w przyszłym podziale kraju.
13:3
Więc Mojżesz wysłał ich z puszczy Paran, według rozkazu WIEKUISTEGO; a wszyscy oni byli przedniejszymi mężami u synów Israela.
13:4
A oto ich imiona: Z pokolenia Reubena - Szammua, syn Zakkura.
13:5
Z pokolenia Szymeona - Szafat, syn Chori'ego.
13:6
Z pokolenia Jehudy - Kaleb[1], syn Jefunny.
Przypisy
 • [1]
  K co znaczy: Serce według serca, Odważny, Waleczny, Bohater; inni, najprawdopodobniej: Pies.
13:7
Z pokolenia Issachara - Igal, syn Josefa.
13:8
Z pokolenia Efraima – Hozeasz[1], syn Nuna.
Przypisy
 • [1]
  Pisany także: Hoszea (Ozeasz).
13:9
Z pokolenia Biniamina - Palty, syn Rafua.
13:10
Z pokolenia Zebuluna - Gadiel, syn Sodi'ego.
13:11
Z pokolenia Josefa, z potomstwa Menaszy - Gaddy, syn Susi'ego.
13:12
Z pokolenia Dana - Ammiel, syn Gemallego.
13:13
Z pokolenia Aszera - Sethur, syn Michaela.
13:14
Z pokolenia Naftalego - Nachby, syn Wafsi'ego.
13:15
Z pokolenia Gada - Geuel, syn Machi'ego.
13:16
Oto imiona mężów, których wysłał Mojżesz, by przepatrzyli ziemię Kanaan. Mojżesz nazwał też Hozeasza, syna Nuna - Jezusem S[1].
Przypisy
 • [1]
  Cylkow: Jehoszua.
13:17
Zatem Mojżesz ich wysłał, by przepatrzyli ziemię Kanaan oraz do nich powiedział: Wstąpcie po tej suchej wyniosłości oraz wejdźcie na górę.
13:18
Obejrzyjcie ziemię, jaką ona jest, oraz lud, który na niej mieszka; czy jest on silny, czy też słaby; czy jest nieliczny, czy też wielki.
13:19
I jaką jest ziemia, którą zamieszkuje - czy jest dobra, czy zła; jakie są miasta w których przebywa, czy też obozowiska, lub twierdze?
13:20
Co tam jest za gleba, czy ona żyzna, czy płonna[1]? Czy są na niej drzewa, czy nie? Bądźcie mężni oraz weźcie ze sobą owoce tej ziemi. Zaś wtedy był czas - czas dojrzewania winogron.
Przypisy
 • [1]
  Także: bezwartościowa, niepłodna.
13:21
Zatem poszli i przepatrzyli ziemię od pustyni Cyn[1] - do Rechobu, idąc ku Chamath.
Przypisy
 • [1]
  Pustynia Cyn stanowi północny kraniec pustyni Paran.
13:22
Wchodząc po suchej wyniosłości, dotarli aż do Hebronu, gdzie byli Achiman, Szeszaj i Talmaj - potomkowie Enaka[1]; zaś Hebron był zbudowany siedem lat przed Coanem[2] w Micraim.
Przypisy
 • [1]
  Syna Arby (patrz: Jezusa syna Nuna 15,13-14), założyciela Kiriat Arba, czyli Hebronu (Chebronu).
 • [2]
  Tanis w dolnym Egipcie; najprawdopodobniej ognisko potężnego państwa Chittejczyków (spolszczone: Hetejczyków), którzy mieli drugą siedzibę koło Hebronu.
13:23
I doszli aż do doliny Eszkol oraz ucięli tam latorośl z jednym gronem winnych jagód oraz we dwoje nieśli ją na drążku; także z granatowych jabłek i fig.
13:24
Tę miejscowość nazwano Doliną Eszkol[1] z powodu winnego grona, które tam ucięli synowie Israela.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Kiść, winogrono.
13:25
A wrócili na koniec czterdziestu dni, po przepatrzeniu ziemi.
13:26
Zatem przyszli oraz przybyli do Mojżesza, do Ahrona i do całego zboru synów Israela na puszczę Paran, do Kadeszu. Potem zdali im sprawę oraz całemu zborowi i pokazali im owoce owej ziemi.
13:27
I opowiadali mu, mówiąc: Przyszliśmy do tej ziemi, do której nas wysłałeś i rzeczywiście, płynie ona mlekiem, i miodem; a oto jej owoce.
13:28
Tylko, że lud, który zamieszkuje tą ziemię jest silnym; miasta też są warowne, bardzo wielkie; no i widzieliśmy tam potomków Enaka.
13:29
Południową stronę ziemi zamieszkuje Amalek, na górach mieszka Chittejczyk, Jebusyta, i Emorejczyk; zaś Kanaanejczyk mieszka nad morzem oraz nad brzegiem Jardenu[1].
Przypisy
 • [1]
  Spolszczone: Jordanu.
13:30
Zaś Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc: Wejść - wejdziemy oraz ją zdobędziemy, a podołać - jej podołamy.
13:31
Jednak mężowie, którzy z nim tam chodzili, powiedzieli: Nie możemy wchodzić do tego ludu, gdyż on jest od nas silniejszym.
13:32
I rozpuścili między synami Israela złą wieść o ziemi, którą przepatrzyli, mówiąc: Ziemia, którą przeszliśmy w celu jej przepatrzenia - to ziemia pożerająca swoich mieszkańców; a cały lud, który w niej widzieliśmy - to rośli ludzie.
13:33
Tam też widzieliśmy i olbrzymów, synów Enaka z rodu olbrzymów, więc byliśmy w naszych oczach jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
II Kor 5:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Noe zbudował arkę z drzewa żywicznego (I Mojż 6:14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.
Jan 8:31-32


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić