„Wołali więc do Pana i mówili: O Panie, prosimy, nie dozwól nam zginąć ze względu na życie tego człowieka i nie obciążaj nas odpowiedzialnością za krew niewinną, albowiem Ty jesteś Pan, jak Ci się podoba, tak czynisz.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Jonasza 1,14

Nowa Biblia Gdańska
Księga: IV Księga Mojżesza 12:1

12:1
A Mirjam[1] rozprawiała z Ahronem o Mojżeszu z powodu żony - Kuszytki[2], którą pojął; gdyż pojął żonę z Kuszytów.
Przypisy
  • [1]
    Spolszczone: Maria.
  • [2]
    Czarnoskórej Etiopki.
12:2
I powiedzieli: Czyż WIEKUISTY mówił tylko z Mojżeszem? Przecież On mówił i z nami. A WIEKUISTY to usłyszał.
12:3
Bo Mojżesz, jako człowiek był bardzo skromnym, bardziej niż któryś z ludzi na ziemi.
12:4
Więc WIEKUISTY nagle powiedział do Mojżesza, do Ahrona oraz do Mirjam: Wy troje wyjdźcie do Przybytku Zboru. Zatem wyszli we troje.
12:5
A WIEKUISTY zstąpił w słupie obłoku, stanął u wejścia do Przybytku i zawołał: Ahron i Mirjam! Zatem oboje wyszli.
12:6
I powiedział: Posłuchajcie Moich słów. Jeśli ktoś u was jest prorokiem WIEKUISTEGO - Ja objawiam mu się w widzeniu; przemawiam do niego za pośrednictwem snu.
12:7
Nie tak, jak do mojego sługi Mojżesza, który jest uwierzytelniony w całym Moim domu.
12:8
Do niego przemawiam z ust do ust; jawnie, a nie w zagadkach, tak ogląda[1] WIEKUISTEGO. Jakże nie obawialiście się rozprawiać o Moim słudze Mojżeszu?
Przypisy
  • [1]
    Także: rozważa, okazuje szacunek.
12:9
Więc zapłonął na nich gniew WIEKUISTEGO, i odeszli.
12:10
A zaledwie obłok ustąpił z nad Przybytku - a oto Mirjam pokryła się trądem, jak śniegiem. Zaś Ahron zwrócił się do Mirjam - a oto trędowata.
12:11
Zatem Ahron powiedział do Mojżesza: Proszę, mój panie, nie chciej uznawać nam za winę, żeśmy się otumanili i zgrzeszyli.
12:12
Niech ona nie będzie jak ten martwy płód, któremu przy wyjściu z łona matki już odgniła połowa ciała.
12:13
A Mojżesz zawołał do WIEKUISTEGO, mówiąc: O, Boże! Uzdrów ją!
12:14
Więc WIEKUISTY powiedział do Mojżesza: Gdyby ojciec plunął jej w twarz, czyżby się nie rumieniła siedem dni? Niech będzie zamkniętą poza obozem przez siedem dni, a następnie niech wróci.
12:15
Zatem Mirjam została zamkniętą poza obozem przez siedem dni; a i lud nie wyruszył dopóki nie wróciła Mirjam.
12:16
Po czym lud wyruszył z Chacerotu i stanął obozem na puszczy Paran.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
Rzym 6:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Około 6 fałszywych bogów było kobietami: Anammelek - II Król 17:31, Aszera - Sdz 6:25-26, Sdz 6:28, Sdz 6:30, Asztarta - I Król 11:5, I Król 11:33, Diana/Artemida - Dz 19:24, Dz 19:27-28, Dz 19:34-35, Królowa Niebios/Isztar - Jer 7:18, Jer 44:17-19, Jer 44:25, Sukkot-Benot - II Król 17:30.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić!
Iz 30:21


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić